...
  • PL   EN

programy stypendialne

Jeśli nie Fundusz, to co? Polecamy stypendia dla utalentowanej młodzieży

Jeśli nie Fundusz, to co? Polecamy stypendia dla utalentowanej młodzieży 2560 1707 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju utalentowanym uczniom i licealistom poprzez organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć naukowych i artystycznych: warsztatów, obozów naukowych, seminariów, staży, plenerów, koncertów. Oprócz ograniczonego wsparcia celowego nie oferujemy jednak pomocy finansowej w formie tradycyjnych stypendiów.
Wszystkim zdolnym uczniom, studentom i młodym naukowcom – również obecnym i byłym stypendystom Programu ZDOLNI – oraz ich rodzicom i nauczycielom polecamy stypendia innych organizacji działających w naszym kraju:

Baza wiedzy i informacji o stypendiach i konkursach Moje Stypendium
Stypendia Ministerstwa Edukacji Narodowej
Fundacja Edukacyjna Władysława Śmiałka
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Program START – stypendia krajowe dla młodych uczonych
Stypendium Młoda Polska
Małopolska Fundacja Stypendialna SAPERE AUSO
Fundacja Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, stypendia edukacyjne
Stypendium Jolanty i Leszka Czarneckich
Program stypendialny Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego
Stypendia Fundacji Edukacji Międzynarodowej oraz programu „zDolny Śląsk”
Program Odkrywcy Diamentów
Fundacja Fabryki Marzeń
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Fundacja Pro Musica Bona
Fundacja Omnibus
• Informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia i uczestnictwa w działaniach młodzieżowych w Europie Eurodesk
Stypendia pomostowe
Fundacja ORLEN, stypendia edukacyjne
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
• Informacji o programach stypendialnych naukowych i twórczych warto szukać także na stronach lokalnych kuratoriów oraz samorządów (stypendia władz gminy, prezydentów miast, marszałków województwa, urzędów dzielnicy i lokalnych fundacji oświatowych i wyższych uczelni).
• Pomocna może być też „Mapa stypendiów: Raport z badania programów stypendialnych w Polsce

Slide Pomagaj z nami! Przeczytaj więcej o nas!