...
  • PL   EN

Budzimy ciekawość w Opatowie

Budzimy ciekawość w Opatowie 1200 450 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W sercu Ziemi Sandomierskiej czterdziestu pięciu wybitnie uzdolnionych uczniów z całej Polski, stypendystów Programu ZDOLNI maluje, uczy się i dyskutuje pod okiem wspaniałych pedagogów, artystów i naukowców. Uczestnicy Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych Rzeczpospolita mniej znana odkrywają historię oraz bogactwo przyrodnicze i kulturowe Opatowa i Ziemi Sandomierskiej. Wspólnie z wykładowcami i tutorami wykorzystują okolicę jako plener malarski. A także jako pretekst do zajęć doświadczalnych, warsztatów nauk humanistycznych i artystycznych oraz scenerię spektaklu teatralnego. Tematem przewodnim opatowskich Spotkań jest Dziedzictwo.

Co robimy?

Choć Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne wyewoluowały z pleneru malarskiego, w swoim obecnym kształcie to znacznie więcej niż tylko zajęcia warsztatowe dla młodzieży o uzdolnieniach plastycznych. Plastykom towarzyszą rówieśnicy o zainteresowaniach naukowych oraz utalentowani muzycy instrumentaliści. Wszyscy mogą skorzystać z bogatego programu zajęć ogólnorozwojowych. W ich czasie:

  • Odkrywają tajniki zjawisk magnetyzmu.
  • Poznają zastosowania technik komputerowych w chemii.
  • Łączą chemię z malarstwem, czyli syntetyzują proste, ale barwne związki nieorganiczne.
  • Uczą się programowania.
  • Poznają historię prawa spadkowego XVII-wiecznej Polski.
  • Rozmawiają o dziedzictwie materialnym i niematerialnym w jego wymiarze lokalnym oraz globalnym.

Młodzi naukowcy będą także pracować w niewielkich zespołach nad zaplanowanymi przez siebie projektami badawczymi. Wspierać ich w tym będą tutorzy – w większości absolwenci Programu ZDOLNI. W planie są także wycieczki historyczne i przyrodnicze oraz odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań.

Koncert i wystawa

Przewodnimi ideami Programu ZDOLNI są budzenie ciekawości, wspólne szukanie inspiracji i motywacji do pracy. Specjaliści pracujący ze stypendystami (naukowcy, artyści, studenci) są wolontariuszami. Bodźcem do podjęcia tego działania – poświęcenia swojego czasu i uwagi – jest chęć dzielenia się wiedzą i wspólnego stawania przed trudnymi problemami naukowymi lub ogólnoludzkimi, a w konsekwencji poszukiwania rozwiązań.
Uczestnicy opatowskich spotkań także chcieli zaprezentować swoje talenty, dlatego w niedzielę 6 sierpnia w pięknej kolegiacie św. Marcina w Opatowie odbył się koncert funduszowych muzyków. W programie znalazły się utwory solowe, a także przygotowane specjalnie podczas pobytu w Opatowie utwory kameralne:

  • Koncert d-moll na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha,
  • Sonata na skrzypce i fortepian Johanesa Brahmsa,
  • Humoreska Antonina Dvoraka w wykonaniu dwojga młodych skrzypków i pianisty.

Koncertu wysłuchali uczestnicy i goście Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych oraz mieszkańcy i wakacyjni goście Opatowa i okolic!
Podsumowaniem części plastycznej Spotkań będzie wystawa w Opatowskim Ośrodku Kultury. Wernisaż z chwilą muzyki na żywo odbędzie się 9 sierpnia o godz. 17:00.

Zaczynali w Programie ZDOLNI

Program ZDOLNI istnieje nieprzerwanie od 40 lat. Wsparcie w rozwoju zainteresowań i talentu znalazło w nim w tym czasie niemal 10 tysięcy uczniów. Każdego roku na organizowane przez nas zajęcia przyjeżdżają uczniowie z całej Polski, od największych miast, po maleńkie miejscowości. Wielu absolwentów Programu to dziś cenieni artyści, szanowani pedagodzy i utytułowani naukowcy – uznani specjaliści i wartościowi ludzie. Swoją ścieżkę kariery ze wsparciem Programu ZDOLNI budowali m.in. pianiści: Rafał Blechacz i Szymon Nehring, skrzypaczka Agata Szymczewska, reżyser Jan Klata, projektanci sieci neuronowych i sztucznej inteligencji: Wojtek Zaremba i Piotr Migdał, zdobywcy międzynarodowych nagród i grantów naukowych: prof. Konrad Banaszek (fizyk, specjalista z zakresu technologii kwantowych), dr Agata Karska (astrofizyczka), prof. Ewelina Knapska (neurobiolożka), dr hab. Radosław Poleski (astronom), prof. Daniel Wójcik (neuroinformatyk) i wielu innych.

Więcej o Programie ZDOLNI

Organizator

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, popularyzatorów, artystów,  badaczy  i  studentów,  przekonanych,  że  rozwój talentów i pasji młodych ludzi to sprawa ważna dla całego społeczeństwa. Działamy  od  1983 roku,  organizując  nieodpłatne warsztaty,  obozy,  staże  naukowe,  koncerty  i  wystawy  dla najzdolniejszych  uczniów  z  całej  Polski,  którzy  chcą  rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Otwieramy przed naszymi  stypendystami  nowe  ścieżki  rozwoju,  by  mogli  bez przeszkód podążać za swoimi pasjami i zmieniać świat wokół siebie na lepsze. Naszą misją jest budzenie w młodych ludziach ciekawości świata oraz ofiarowanie im narzędzi do jej zaspokajania. Tworzymy społeczność. Nasza działalność nie byłaby możliwa  bez  współpracy z  licznymi  uczelniami,  ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także z pracownikami naukowymi,  artystami  i  działaczami  społecznymi,  którzy pracują ze zdolną młodzieżą jako wolontariusze. Przekraczamy podziały wynikające z różnic wieku i zainteresowań – dajemy okazję do wspólnej pracy!

Możesz przyłączyć się do wsparcia ZDOLNYCH np. wpłacając darowizną lub dzieląc się z nami 1,5% PIT (KRS 0000044710). Więcej informacji znajdziesz na stronie POMAGAJ.