...
 • PL   EN

Polska Edycja EUCYS – młodzi naukowcy zachwycili jury!

Polska Edycja EUCYS – młodzi naukowcy zachwycili jury! 1200 450 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
To był długi proces – miesiące badań i przygotowań, kilkuetapowy proces oceny, a na finiszu – dwa intensywne dni finałowych rozmów z jurorami. Werdykt zaskakuje. Mamy rekordową liczbę aż pięciu pierwszych nagród głównych. Takiej decyzji w historii Polskiej Edycji EUCYS jeszcze nie było! Jednak jury było zgodne, każda z wyróżnionych złotym medalem prac zasługuje na to w pełni.
Równorzędne I nagrody wartości 6.000 zł i nominacje do reprezentowania Polski w EUCYS 2023 w Brukseli otrzymali:
 1. Maksymilian Gozdur z Łodzi
  uczeń IV klasy Publicznego LO Uniwersytetu Łódzkiego
  za pracę z dziedziny nauk społecznych: Instytucje sprawiedliwościowe przewidziane w procedurze karnej Polski i Francji a standardy rzetelnego procesu zawarte w normach prawa międzynarodowego i procesy resocjalizacji skazanych
 2. Kinga Guzek z Otwocka,  Kazimierz Łotowski z Kwirynowa oraz Antoni Mroczkowski z Warszawy
  uczniowie III klasy XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie
  za pracę z dziedziny biologii: Nanocząstki jako potencjalne nośniki biologicznie czynnych substancji przyspieszających kiełkowanie nasion i wzrost rukoli (Eruca Vesicaria L. Cav.) oraz roszponki (Valerianella Locusta Latter. Em. Betcke) uprawianych w sztucznych warunkach środowiska
 3. Szymon Perlicki z Wrocławia
  uczeń II klasy V LO im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu
  za pracę z dziedziny matematyki: Nowa metoda konstrukcji algorytmów szyfrowania odpornych na kryptoanalizę różnicową i liniową

Jury zadecydowało też o przyznaniu kolejnych dwóch I nagród wartości 6.000 zł (bez nominacji do finałów międzynarodowych EUCYS). Otrzymali je:
 • Bartłomiej Bychawski z Mrozowa
  absolwent Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej, obecnie student I roku matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
  za pracę z dziedziny matematyki: Trzecia liczba pitagorejska ciał liczbowych stopnia 2
 • Krystian Fularski z Krakowa
  absolwent II LO im. płk. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie,  obecnie student I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Kierunek Lekarski
  za pracę z dziedziny medycyny:  Analiza in silico wpływu wyciszenia genów odpowiadających za syntezę białek wiążących przycentomerowy satelitarny DNA na proliferację komórek w kontekście nowej strategii przeciwnowotworowej terapii genowej

II nagrodę wartości 4.000 zł otrzymał:
 • Kacper Błachut  z Nowego Targu
  uczeń III klasy I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
  za projekt z dziedziny matematyki: O pewnym problemie przeliczania unikalnych przekształceń na zbiorach skończonych

Równorzędne III nagrody wartości 2.000 zł otrzymali:
 • Piotr Olbryś z Józefosławia
  uczeń III klasy XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
  za pracę z dziedziny chemii: Przewidywanie energii trypletowych fotouczulaczy karbonylowych różnymi metodami obliczeniowymi
 • Jakub Pawlak z Gdyni
  uczeń IV klasy III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni
  za pracę z dziedziny matematyki: O pewnym przekształceniu geometrycznym
 • Michał Żelazik z Jędrzejowa
  uczeń III klasy LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
  za pracę z dziedziny  nauk społecznych: Relacje między czasem trwania snu, pojemnością pamięci roboczej i częstością błądzenia myślami u uczniów szkół ponadpodstawowych

Wyróżnienie specjalne za prezentację projektu otrzymały:
 • Oliwia Górska i Karolina Markiewicz
  uczennice III klasy XL LO im. S. Żeromskiego w Warszawie
  Wpływ obecności nawozów azotowych (saletrzanych, mocznikowych i amoniakowych) oraz podwyższonej temperatury wody na parametry historii życia osobników Daphnia pulex

W wielu polskich uczelniach, np. Uniwersytecie Warszawskim laureaci konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS są traktowani w procedurach wstępnych na studia podobnie jak laureaci olimpiad przedmiotowych.

Odkrycia to interdyscyplinarny konkurs naukowy będący polską edycją Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS). Od ponad 25 lat prezentowane są w nim najlepsze projekty uczniowskie z całej Polski. Zgłaszane prace recenzują i oceniają największe autorytety naukowe w naszym kraju. Laureaci pierwszych nagród Odkryć tworzą reprezentację na finały międzynarodowe EUCYS. Projekty z Polski są tam niezwykle cenione – w kwalifikacji zdobytych nagród polskich uczniów wyprzedzają jedynie koleżanki i koledzy z Niemiec.
W 2023 roku gospodarzem międzynarodowych finałów European Union Contest for Young Scientists jest Bruksela. Młodzi naukowcy z całego świata spotkają się tam w dniach 12-17 września.

Organizatorem Odkryć – Polskiej Edycji EUCYS jest Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – stowarzyszenie zrzeszające naukowców, popularyzatorów, artystów, badaczy i studentów przekonanych, że rozwój talentów i pasji młodych ludzi to sprawa ważna dla całego społeczeństwa. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wspiera młode talenty od 1983 roku, organizując nieodpłatne warsztaty, obozy, staże naukowe, koncerty i wystawy dla najzdolniejszych uczniów z całej Polski. Więcej informacji o procedurze konkursowej, dawnych laureatach oraz poradnik jak napisać pracę naukową na konkurs znajdziecie w zakładkach na naszej stronie.


Patronat honorowy:


Organizację EUCYS w Polsce
wspiera:

Huawei

Patroni medialni: