...
  • PL   EN

Slide Edycja 2022/2023 Zdjęcie główne podstrony Jak się zgłosić? Sukcesy między-narodowe Edycja 2023/2024

Polska Edycja EUCYS

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców Archiwum edycji Przebieg Edycja 2021/2022 Zasady O konkursie Kryteria oceny Zaczynali od EUCYS Galeria Uczestnicy mówią

O konkursie

Odkrycia to polska edycja Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS (European Union Contest for Young Scientists), największego i najważniejszego konkursu uczniowskich prac badawczych w Europie, organizowanego przez Komisję Europejską od 1989 roku. Biorą w nim udział adepci nauki i konstruktorzy z Unii Europejskiej oraz krajów afiliowanych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji krajowych, odbywających się co roku wiosną, oraz finałów międzynarodowych, organizowanych jesienią, każdego roku w innym europejskim mieście. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizatorem EUCYS w Polsce od 1995 roku. Zobacz katalogi konkursowe i listy laureatów poprzednich edycji konkursu.

Dzięki konkursowi młodzi ludzie zainteresowani nauką mogą zaprezentować wyniki swoich badań ,skonsultować je z wybitnymi specjalistami, ale przede wszystkim spotkać innych pasjonatów nauki. Udział w Odkryciach – Polskiej Edycji EUCYS często staje się również przepustką do kariery. Dawni laureaci to dziś wyróżniający się studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, pomysłodawcy innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych lub kadra menadżerska międzynarodowych firm. Zobacz historie laureatów.

Zasady

W Odkryciach – Polskiej Edycji EUCYS mogą brać udział uczniowie w wieku od 14 do 21 lat, którzy w roku zgłoszenia do konkursu nie ukończyli pierwszego roku studiów. Zgłoszona praca może mieć maksymalnie troje autorów i powinna zostać wcześniej wyróżniona w ogólnopolskim konkursie lub otrzymać rekomendację pracownika naukowego co najmniej ze stopniem doktora. Do konkursu można zgłaszać samodzielne prace badawcze, zarówno teoretyczne, jak i doświadczalne, z nauk przyrodniczych, matematycznych, technicznych, ekonomicznych lub społecznych. Badania mogą być wykonane w warunkach domowych, ale dopuszczalne są też projekty realizowane za pomocą profesjonalnego sprzętu w ośrodkach badawczych, np. podczas staży. Zobacz aktualny regulamin.

Przebieg

Wszystkie zgłoszenia spełniające kryteria formalne są kierowane do recenzji. Przygotowują je specjaliści z danej dziedziny, przy czym recenzje te są materiałem pomocniczym dla pracy jury. Jury, złożone z wybitnych naukowców, profesorów wyższych uczelni i instytutów badawczych PAN, a także popularyzatorów nauki, wyłania finalistów Odkryć – Polskiej Edycji EUCYS. Autorzy projektów zakwalifikowanych do finałów prezentują je członkom jury i publiczności podczas sesji plakatowej odbywającej się wiosną w Warszawie. Po rozmowach z finalistami jury wyłania najlepsze projekty, przyznając nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Laureaci pierwszych nagród Odkryć – Polskiej Edycji EUCYS reprezentują Polskę w europejskich finałach konkursu odbywających się jesienią w jednym z europejskich miast. Daje im to szansę zaprezentowania wyników swoich badań w międzynarodowym gronie, poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach oraz wygrania atrakcyjnych nagród. Prócz wyróżnień finansowych i rzeczowych na zwycięzców czekają staże w najlepszych ośrodkach badawczych w Europie, a także możliwość wzięcia udziału w uroczystości rozdania nagród Nobla.

Kryteria oceny

Oprócz zawartości merytorycznej pracy zgłoszonej do Odkryć – Polskiej Edycji EUCYS przy ocenie brane są pod uwagę między innymi:

  • inwencja i oryginalność w wyborze tematu pracy,
  • pomysłowość w identyfikacji problemu badawczego i podejściu do jego rozwiązania
  • samodzielność prowadzonych badań,
  • poprawność metodologiczna,
  • jasność i rzetelność przeprowadzonego wywodu,
  • umiejętność analizy wyników.

Wskazówki, jak napisać pracę badawczą na konkurs (i nie tylko) znajdują się TU.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 grudnia:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy
  • przesłać maszynowy opis zgłaszanej pracy badawczej o objętości do 20 znormalizowanych stron A4 w języku polskim lub angielskim elektronicznie na adres: konkurs@fundusz.org lub pocztą tradycyjną do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
  • dołączyć rekomendację (lub skan dyplomu/zaświadczenie z olimpiady)

Szczegóły dotyczące udziału w aktualnej edycji TUTAJ

Uczestnicy mówią

Antoni Lis, zdobywca III nagrody EUCYS 2019 w Sofii mówi, dlaczego warto wziąć udział w konkursie.