• PL   EN

Slide Zdjęcie główne podstrony

Program ZDOLNI

O programie Społeczność Wsparcie Galeria Kwalifikacja Zajęcia Obozy Warsztaty Staże Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczne

O programie

Program ZDOLNI to największe i najważniejsze przedsięwzięcie realizowane przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. To wyjątkowy ogólnopolski program tworzony we współpracy z setkami naukowców i artystów z najlepszych uniwersytetów, placówek badawczych i uczelni artystycznych w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i podstawowych – młodych ludzi pełnych pasji, pragnących rozwijać swoje uzdolnienia. Ludzi, którym nie wystarczają wyzwania, jakich dostarcza im najbliższe otoczenie, którzy jeszcze przed maturą chcą wejść do świata prawdziwej nauki i sztuki, chcą wiedzieć więcej i mierzyć się z trudnymi wyzwaniami.

Nasz Program jest rodzajem pomostu pomiędzy zdolnymi młodymi ludźmi a środowiskiem naukowców i artystów. Dzięki niemu młodzi pasjonaci różnych dziedzin wiedzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez największe autorytety i pod ich okiem samodzielnie pracują nad nurtującymi ich zagadnieniami. Młodzi muzycy koncertują we wspaniałych wnętrzach (w Zamku Królewskim, Łazienkach Królewskich, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym oraz UMFC w Warszawie), a plastycy wystawiają prace we współpracujących z Funduszem galeriach. Co nie mniej ważne, uczestnicy Programu ZDOLNI mogą w Funduszu spotkać rówieśników o podobnych zainteresowaniach, wspólnie prowadzić projekty badawcze i artystyczne, pomagać sobie, inspirować się nawzajem, nawiązywać znajomości i przyjaźnie.

Zajęcia

Każdego roku w ramach Programu ZDOLNI oferujemy naszym stypendystom możliwość wyboru spośród ponad 50 różnego rodzaju zajęć. Są to specjalistyczne warsztaty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk i na wydziałach czołowych uniwersytetów, obozy naukowe, seminaria i spotkania humanistyczne oraz staże, a także zajęcia plastyczne i muzyczne. Podczas zajęć uczestnicy stają się częścią zespołów i grup badawczych. Nie tylko nabywają wyjątkowych umiejętności, ale także mierzą się z problemami, nad którymi na co dzień pracują doktoranci i samodzielni pracownicy naukowi. Bywa, że dzięki swojej pracy dołączają do listy autorów ważnej publikacji. Oprócz możliwości udziału w zajęciach oferujemy też naszym stypendystom indywidualne wsparcie w postaci konsultacji i tutoriali pomagających im w pracy nad konkretnym zagadnieniami. Muzycy i plastycy – oprócz udziału w warsztatach i indywidualnych konsultacji – mają też możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas otwartych koncertów i wystaw.

Wsparcie

Choć działanie Programu ZDOLNI opiera się w głównej mierze na wsparciu merytorycznym, naszym stypendystom oferujemy także ograniczoną pomoc finansową przeznaczoną np. na zakup instrumentów, materiałów czy sprzętu, dofinansowanie wyjazdu na kurs, konferencję lub konkurs. Dążymy do niwelowania różnic związanych ze statusem materialnym i miejscem zamieszkania. Robimy to także, zapewniając uczestnikom Programu dostęp do laboratoriów, bibliotek, instytucji naukowych i wydarzeń kulturalnych w dużych miastach, a także oferując prenumeratę czasopism. W pełni finansujemy także udział stypendystów Programu ZDOLNI we wszystkich zajęciach, w tym dojazd i pobyt.

Społeczność

Podczas zajęć nasi stypendyści pracują w małych grupach, bo w ten sposób mogą najlepiej zaangażować się w prawdziwą pracę badawczą. Dzięki temu mają też bliski i bezpośredni kontakt z prowadzącymi – często najwybitniejszymi specjalistami z danej dziedziny w Polsce. Uczą się również tego, co jest esencją współczesnej nauki: pracy zespołowej, komunikacji i wykorzystywania zróżnicowanych umiejętności. Opiekę nad uczestnikami zajęć sprawują tutorzy – absolwenci Programu, studenci i doktoranci. Wspierają oni uczestników w sprawach organizacyjnych i życiowych, ale są też świetnymi partnerami do rozmów na tematy naukowe oraz doradcami w sprawach związanych np. z wyborem studiów.

Wszyscy prowadzący zajęcia – od najwybitniejszych profesorów do studentów – to wolontariusze. Pracują z młodymi ludźmi, zyskując w ten sposób nowych współpracowników i następców. Są zaangażowani, otwarci na dialog i pełni sympatii dla swoich podopiecznych, stawiając im jednocześnie bardzo wysokie wymagania. Daje to poczucie, że Program ZDOLNI jest prawdziwym uniwersytetem, czyli wspólnotą uczonych i uczących się. Stworzenie tej wspólnoty, zasilanej co roku kolejnymi absolwentami Programu, to nasz największy sukces i coś, co odróżnia Program ZDOLNI od podobnych inicjatyw.

Kwalifikacja

Każdego roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci obejmuje opieką ponad 500 młodych ludzi – od uczniów ostatnich klas szkół podstawowych do maturzystów. Uczestników Programu ZDOLNI wybieramy spośród ok. 1200 uczniów z całej Polski. Szukamy tych, którym nasza pomoc w rozwijaniu zainteresowań jest najbardziej potrzebna; tych, którzy w najbliższym otoczeniu nie znajdują wsparcia, ale też dostatecznie trudnych wyzwań i pomocnych ludzi. Rekrutację prowadzimy co roku wiosną. Stypendystów przyjmujemy na rok. Jeśli współpraca układa się dobrze, spotykamy się także w kolejnych latach.

Back to top