• PL   EN

Slide Zdjęcie główne podstrony

Warsztaty badawcze

O zajęciach Programy
i materiały
Uczestnicy mówią Wstecz

O zajęciach

Co różni naukę w szkole od prawdziwej nauki? Przede wszystkim brak zagadek. Podczas lekcji poznajemy odpowiedzi (często udzielone już bardzo dawno temu), ale prawie nie mamy kontaktu z pytaniami, a zwłaszcza z takimi, na które nikt jeszcze nie zna odpowiedzi. A to właśnie one są najciekawsze.

Warsztaty badawcze są dla naszych stypendystów szansą, by wejść w sam środek nauki, która właśnie się tworzy. Dzięki nim uczniowie mogą przez tydzień pracować w wybranym laboratorium badawczym jednej z najlepszych placówek naukowych w Polsce. Pracować, czyli nie tylko obsługiwać specjalistyczny sprzęt i wykonywać powierzone zadania, ale też na kilka dni stać się członkami zespołu badawczego i na miarę swoich możliwości wnieść wkład w działania grupy. Bywa, że rezultatem takiej współpracy jest staż, a nawet samodzielny projekt badawczy czy współautorstwo publikacji. Na pewno zaś stypendyści zyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu najnowszych badań, dużo laboratoryjnej praktyki i wiele praktycznych informacji dotyczących warunków pracy naukowej w Polsce. Warsztaty to także okazja do spotkania innych pasjonatów nauki, wspólnych rozmów, zabawy i nawiązywania przyjaźni. Staramy się, by w programie zawsze znalazło się także wspólne wyjście do teatru lub filharmonii oraz dyskusja o obejrzanym spektaklu czy wysłuchanym koncercie. Dzięki temu uczestnicy warsztatów otwierają się na doświadczenia i dziedziny, które tylko pozornie są dalekie od ich zainteresowań.

W ciągu roku organizujemy około 20 warsztatów, m.in. w Instytucie Chemii Organicznej PAN, Instytucie Chemii Fizycznej PAN, Instytucie Fizyki PAN, Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz na różnych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnicy mówią

Back to top