...
  • PL   EN

Slide

Warsztaty badawcze

O zajęciach Programy
i materiały
Uczestnicy mówią Wstecz

O zajęciach

Co różni naukę w szkole od prawdziwej nauki? Przede wszystkim brak zagadek. Podczas lekcji poznajemy odpowiedzi (często udzielone już bardzo dawno temu), ale prawie nie mamy kontaktu z pytaniami, a zwłaszcza z takimi, na które nikt jeszcze nie zna odpowiedzi. A to właśnie one są najciekawsze.

Warsztaty badawcze z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych są dla naszych stypendystów szansą, by wejść w sam środek nauki, która właśnie się tworzy. Dzięki nim uczniowie mogą przez tydzień pracować w wybranym laboratorium najlepszych placówek naukowych w Polsce. Pracować, czyli nie tylko obsługiwać specjalistyczny sprzęt i wykonywać powierzone zadania, ale też na kilka dni stać się członkami zespołu badawczego i na miarę swoich możliwości wnieść wkład w działania grupy. Bywa, że rezultatem takiej współpracy jest staż, a nawet samodzielny projekt badawczy czy współautorstwo publikacji. Na pewno zaś stypendyści zyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu najnowszych badań, dużo laboratoryjnej praktyki i wiele praktycznych informacji dotyczących warunków pracy naukowej w Polsce. Warsztaty to także okazja do spotkania innych pasjonatów nauki, wspólnych rozmów, zabawy i nawiązywania przyjaźni. Staramy się, by w programie zawsze znalazło się także wspólne wyjście do teatru lub filharmonii oraz dyskusja o obejrzanym spektaklu czy wysłuchanym koncercie. Dzięki temu uczestnicy warsztatów otwierają się na doświadczenia i dziedziny, które tylko pozornie są dalekie od ich zainteresowań.

W ciągu roku organizujemy około 20 warsztatów badawczych, m.in. w Instytucie Chemii Organicznej PAN, Instytucie Chemii Fizycznej PAN, Instytucie Fizyki PAN, Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz na różnych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

W Programie ZDOLNI przestrzeń do pracy, rozmowy i wymiany znajdą też humaniści. W czasie zajęć mają okazję spotkać i porozmawiać z najciekawszymi przedstawicielami polskiej humanistyki: literaturoznawcami, historykami, teatrologami, poetami, eseistami i socjologami. Oglądamy wspólnie spektakle teatralne i operowe, zwiedzamy wystawy i muzea. Ale najważniejsze są rozmowy. Te z wykładowcami, zawsze chętnie odpowiadającymi na pytania i słuchającymi opinii stypendystów. Te po spektaklach i wystawach, w czasie których pomagamy sobie wzajemnie zrozumieć sens i znaczenie tego, co zobaczyliśmy. I te między stypendystami, długie, wieczorne, gorące, często będące początkiem przyjaźni. Poza spotkaniami nasi stypendyści czytają. Przed każdym z seminariów w naszej bazie dostępne są lektury – czasem klasyka, czasem książki czy artykuły rzadkie i trudnodostępne. Część z nich służy przygotowaniu do zajęć, a część pozwala uzupełnić i rozszerzyć zdobytą wiedzę.

Każdego roku mamy kilka propozycji dla humanistów, m.in. spotkania w Krakowie i Warszawie, warsztaty nauk społecznych w Łodzi lub starożytnicze w Toruniu.

Uczestnicy mówią

Programy i materiały