...
  • PL   EN

Slide Zdjęcie działu ilustracyjne O nas Zespół i kontakt Ludzie Władze Dokumenty Nasi partnerzy Historia

O nas

Kim jesteśmy? Misja Działalność

Kim jesteśmy?

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, popularyzatorów, artystów, badaczy i studentów przekonanych, że rozwój talentów i pasji młodych ludzi to sprawa ważna dla całego społeczeństwa.

Działamy od 1983 roku, organizując nieodpłatne warsztaty, obozy, staże naukowe, koncerty i wystawy dla najzdolniejszych uczniów z całej Polski, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Wspieramy ich, by mogli w przyszłości zmieniać świat na lepsze. Wszyscy prowadzący zajęcia – od studentów po najwybitniejszych naukowców i artystów – to wolontariusze. Tworzymy wspólnotę ludzi pragnących zdobywać wiedzę i dzielić się nią – przestrzeń, w której mogą swobodnie rozwijać się pasja, dociekliwość, wytrwałość i odwaga.

Wiemy, jak pielęgnować talenty: w ciągu prawie 40 lat wypracowaliśmy wyjątkowe metody pracy oparte na osobistej relacji z uczniami, bardzo dalekie od tych, jakie na co dzień proponuje szkoła. Rozwijamy w naszych stypendystach samodzielność, umiejętność eksperymentowania improwizacji, zdolność krytycznego myślenia i dociekliwość. Kładziemy nacisk na pracę zespołową i unikamy rywalizacji. W naszej pracy z młodzieżą największe znaczenie ma rozbudzanie ciekawości i odwagi intelektualnej, a także kształtowanie otwartości na inne dyscypliny, poglądy, rozwiązania. Dzięki temu absolwenci Funduszu ruszają w świat jako otwarci, świadomi ludzie o szerokich horyzontach.

Co robimy?

Nasz Program ZDOLNI to bogata, różnorodna i starannie przygotowana oferta zajęć – obozów naukowych, plenerów malarskich, warsztatów muzycznych, seminariów, tutoriali i staży. W trosce o dostępność programu dla osób ze wszystkich środowisk nie pobieramy żadnych opłat za udział w zajęciach. Pokrywamy też koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu. Dzięki temu także młodzi ludzie z małych miejscowości i środowisk niesprzyjających rozwojowi mogą zetknąć się bezpośrednio z najnowocześniejszą nauką i najambitniejszą kulturą. Zapoznajemy ich z aktualnymi badaniami naukowymi, dajemy szansę pracy w najnowszych laboratoriach, wstęp do prestiżowych sal koncertowych i wystawienniczych, a przede wszystkim umożliwiamy kontakt ze wspaniałymi ludźmi – naukowcami i artystami, często znanymi im tylko z kart podręczników, gazet, albumów lub nagrań.

Staramy się, aby każdego roku zajęcia tworzyły przemyślaną całość, w ramach której stypendyści poznają nie tylko tajniki swojej ulubionej dziedziny, ale też ważne dzieła kultury. Uczestnikom Programu ZDOLNI dajemy możliwość podejmowania samodzielnej pracy badawczej, koncertowania i wystawiania prac plastycznych, a także stwarzamy przestrzeń do spotkania z rówieśnikami, starszymi kolegami i wybitnymi autorytetami. Kształtujemy w naszych podopiecznych umiejętność współpracy i chęć pomocy innym – w myśl zasady, że wiedzy przybywa, kiedy się nią dzielimy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzdolnionych młodych ludzi jest znacznie więcej niż możemy przyjąć pod nasze skrzydła. Dlatego w ramach programu Inspiratorium wprowadzamy w świat wypracowanych przez nas metod nauczycieli z całej Polski. Młodych wynalazców, badaczy i konstruktorów co roku zapraszamy zaś do udziału w Odkryciach, polskiej edycji prestiżowego Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS), którego krajowe eliminacje organizujemy od 1995 roku.

Do czego dążymy?

Naszą misją jest budzenie w młodych ludziach ciekawości świata oraz ofiarowanie im narzędzi do jej zaspokajania. Tworzymy społeczność: nasza działalność nie byłaby możliwa bez współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także z pracownikami naukowymi, artystami i działaczami społecznymi, którzy pracują ze zdolną młodzieżą jako wolontariusze. Dzielą się tym, co potrafią, w przekonaniu, że warto wprowadzać młodych ludzi w świat, który ich samych fascynuje.

W naszej pracy kierujemy się szacunkiem dla różnorodności. Kładziemy nacisk na interdyscyplinarność, wskazujemy na związek między nauką a sztuką, ale przede wszystkim łączymy ludzi z różnych środowisk. Działamy tak, by każdy młody człowiek – niezależnie od statusu materialnego, miejsca zamieszkania i środowiska, z którego pochodzi – mógł w pełni rozwinąć swoje zdolności i zostać w dorosłym życiu znakomitym lekarzem, artystą, badaczem, inżynierem, a także świadomym obywatelem. Przekraczamy podziały wynikające z różnic wieku i zainteresowań – dajemy okazję do wspólnej pracy matematykom i humanistom, uczniom z prowincji i z dużych miast, młodzieży i doświadczonym ekspertom.

Wierzmy, że nawet mały impuls może przynieść dużą zmianę. Otwieramy przed naszymi stypendystami nowe ścieżki rozwoju, by mogli bez przeszkód podążać za swoimi pasjami i zmieniać świat wokół siebie na lepsze. To wszystko udaje się dzięki wsparciu darczyńców oraz zaangażowaniu rosnącej z każdym rokiem społeczności Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci: wolontariuszy prowadzących zajęcia, pracowników biura, a także 9 tysięcy absolwentów naszego Programu, którzy dziś, będąc aktywnymi uczestnikami polskiego życia naukowego, kulturalnego i społecznego, kształtują je w duchu nieustannego samodoskonalenia i dzielenia się tym, co dostali w Funduszu, z innymi.

Nasi partnerzy