Polityka Prywatności

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Poniższe zasady obowiązują wszystkie osoby odwiedzające nasze serwisy.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszych serwisów, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Będą one używane wyłącznie do realizacji celów statutowych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest stowarzyszenie Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, KRS-0000044710, NIP: 521-29-66-282

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas:

adres e-mail:

adres pocztowy: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je w związku z rekrutacją do naszego programu lub realizacją naszych działań statutowych

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania naszych celów statutowych, w tym:

• rekrutację do naszego programu i na poszczególne zajęcia;

• obsługi komunikacji z naszym biurem i rozwiązywania problemów technicznych;

• tworzenia sprawozdań z naszej działalności

• obsługi wniosków o stypendia celowe;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby z ostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Stowarzyszenie może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nasz w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe.

Stowarzyszenie może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Dane zapisywane przez serwer

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania naszymi serwisami i w celu zapewnienia sprawnej obsługi.

 

Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary serwisów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

 

Google Analytics

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci korzysta z usługi Google Analytics, służącej nam do analizy oglądalności stron internetowych i udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa ciasteczek w celu przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron. Informacje na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: google.com/ads/preferences.

 

Facebook

Na niektórych stronach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook. Wtyczki Facebooka.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP odwiedziłeś naszą stronę. Jeśli klikniesz na przycisk „Polub tę stronę“ albo „Obserwuj“ w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, należy wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

 

Podziel się!