...
  • PL   EN

Slide Zdjęcie główne podstrony Weź udział

Inspiratorium

O programie Opinie uczestników Program wspierania
nauczycielskich pasji
Nasze cele

O programie

Inspiratorium to program Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci adresowany do nauczycieli. Realizowany we współpracy z Klubem Młodego Odkrywcy przy wsparciu Fundacji Credit Suisse.

Tworzymy Inspiratorium, ponieważ wierzymy, że wypracowane i sprawdzone w Funduszu metody warto propagować szerzej. Lata naszej pracy pokazują, że to, co proponujemy naszym podopiecznym w ramach Programu ZDOLNI, świetnie uzupełnia program szkolny i może pomóc nauczycielom w ich codziennej pracy. Chcemy, by coraz więcej młodych ludzi mogło doświadczać edukacji nastawionej na praktykę, samodzielność i krytyczne myślenie. Jesteśmy przekonani, że warto dzielić się z nauczycielami naszym wieloletnim doświadczeniem, by mogli inspirować uczniów, wzmacniając ich ciekawość, wrażliwość społeczną i pewność siebie.

Dlatego co roku zapraszamy 15 nauczycieli z mniejszych ośrodków w całej Polsce na ścieżkę wzajemnej inspiracji. Wspólnie zajmujemy się rozwijaniem warsztatu pracy z uczniami zdolnymi, zainteresowanymi, aktywnymi i poszukującymi. Uczestnikom Inspiratorium dajemy szansę rozwinięcia ich pasji i umiejętności tak, by potrafili odkrywać i rozwijać pasje swoich podopiecznych.

Nasze cele

W naszym autorskim programie stworzonym specjalnie z myślą o zaangażowanych nauczycielach stawiamy na:

  • pracę w małej, ale zróżnicowanej grupie
  • wzajemną wymianę doświadczeń
  • tworzenie relacji dających oparcie w codziennej pracy i realizowaniu śmiałych inicjatyw
  • budowanie przestrzeni do dyskusji i refleksji podczas udziału w zajęciach dla stypendystów Funduszu, a także spotkaniach z naukowcami i artystami.

Celem Inspiratorium jest wskazanie uczestnikom nowej perspektywy pracy z uczniami. Zdobywają ją dzięki obserwacji utalentowanych młodych ludzi w czasie zajęć, za pośrednictwem rozmów z naukowcami i popularyzatorami nauki oraz dzięki bliskiej współpracy z nauczycielami pasjonatami z całej Polski.

Weź udział w Inspiratorium 

Tegoroczną czwarta odsłona to:

  • 2 pięciodniowe wizyty studyjne na zajęciach organizowanych w ramach Programu ZDOLNI. Zapraszamy na Wielodyscyplinarny obóz naukowy do Falent (przełom kwietnia i maja) i Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne do Wielkopolski (w sierpniu). Program przewiduje możliwość hospitowania zajęć warsztatowych i wykładów, udział w wycieczkach, a także z wybitnymi naukowcami i artystami.
  • 2 trzydniowe (piątek-niedziela) spotkania w Warszawie obejmujące spotkania i rozmowy z naukowcami i popularyzatorami nauki, wizyty w teatrach i muzeach, rozmowy w gronie uczestników.

W Inspiratorium oferujemy przede wszystkim świetne warunki do rozmowy i refleksji nad codzienną pracą. Także niecodzienne możliwości spotkania z ludźmi pełnymi pasji, osobami w różnym wieku i o bardzo różnorodnych zainteresowaniach. Będzie można przyjrzeć się pracy stypendystów Funduszu w nietypowych sytuacjach, poznać wspaniałych wolontariuszy i ich sposoby na dzielenie się wiedzą z młodszymi kolegami.
Od uczestników odczekujemy zaangażowania, otwartości na nowe doświadczenia, gotowości do współpracy. Udział w programie wymaga poświęcania wolnego czasu na 3 spotkania w ciągu roku, a także zaakceptowania reguł dotyczących pracy z młodzieżą. Inspiratorium jest kameralne – w tym roku chcemy zaprosić do współpracy 15 osób. Udział jest bezpłatny, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci finansuje koszty pobytu, dojazdu i materiałów.

Formularz zgłoszeniowy. Na chętnych czekamy do 12 marca 2023.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym biurem: fundusz@fundusz.org, tel. +48 22 848 24 68.

Opinie uczestników

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.