Inspiratorium: program wspierania nauczycielskich pasji

Inspiratorium jest programem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci adresowanym do nauczycieli, realizowanym we współpracy z Klubem Młodego Odkrywcy i przy wsparciu Fundacji Credit Suisse.

Stworzyliśmy Inspiratorium, ponieważ wierzymy, że wypracowane w Funduszu metody wspierania rozwoju uzdolnionej młodzieży warto propagować szerzej niż sięga prowadzony przez nas od ponad 35 lat Program Pomocy Zdolnym.

Dlatego co roku zapraszamy 15 nauczycieli i opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy z  mniejszych ośrodków na ścieżkę wzajemnej inspiracji w rozwijaniu warsztatu pracy z uczniami zainteresowanymi, aktywnymi i poszukującymi.

Uczestnikom Inspiratorium chcemy dać szansę na rozwinięcie ich pasji i umiejętności po to, żeby umieli pasje odkrywać i rozwijać u swoich podopiecznych.

W naszym autorskim programie stworzonym specjalnie z myślą o zaangażowanych nauczycielach stawiamy na:

Celem Inspiratorium jest zaoferowanie uczestnikom nowej perspektywy na pracę z uczniami poprzez obserwację aktywności utalentowanych młodych ludzi w ramach edukacji pozaszkolnej, kontakt z naukowcami, edukatorami i popularyzatorami nauki z różnych dziedzin oraz bliską współpracę z nauczycielami-pasjonatami z całej Polski.

W programie oferujemy cztery spotkania w roku – 2 wizyty studyjne na wydarzeniach organizowanych w ramach Programu Pomocy Zdolnym i 2 zjazdy warsztatowe w Warszawie. Udział w Inspiratorium jest całkowicie bezpłatny, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci finansuje uczestnikom koszty pobytu, dojazdu i materiałów. Od kandydatów oczekujemy jedynie zaangażowania, otwartości na nowe doświadczenia i gotowości do działania. Rekrutacja do programu odbywa się corocznie na wiosnę.

Weź udział w Inspiratorium 2020

Serock 2018 – uczestnicy 1. edycji Inspiratorium

Uczestnicy edycji 2018 o Inspiratorium:


Inspiratorium dało mi dużo energii, wiele refleksji na temat własnej pracy i zmieniło moje podejście do uczniów. Podejrzewam, że wśród nich przynajmniej 10% to ukryte talenty i chciałabym mieć swój udział w ich odkrywaniu.”

Agata, nauczycielka matematyki w liceum ogólnokształcącym w Mońkach

„Udział w Inspiratorium był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem, które niewątpliwie wpłynęło na moje spojrzenie na własną pracę jako nauczyciela, szczególnie z uczniem zaangażowanym i poszukującym. Mimo, że mój staż w zawodzie to ponad 30 lat, nieustannie odczuwam potrzebę nowych inspiracji, choćby z uwagi na niezwykle szybkie zmiany zarówno w metodach pracy, jak i w postawach samych uczniów, które obserwuję na przestrzeni lat. […] Uczestnictwo w zajęciach podczas obozów wielodyscyplinarnych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci i możliwość ich obserwowania przyniosły mi wiele korzyści w postaci obserwacji, jak budować relację mistrz – uczeń, jak prowadzić zajęcia nieszablonowo, jak przedstawić temat trudny, żeby znalazł się w zasięgu ucznia.”

    Marian, nauczyciel fizyki, informatyki i matematyki w szkole podstawowej w Niedźwiedziu


„Spotkania w ramach Inspiratorium dodają zapału do pracy, pokazują, że warto, podsuwają nowe pomysły. Dzielenie się doświadczeniami stanowi wyjątkowe źródło inspiracji. Nawet wtedy, gdy uczymy w różnych typach szkół, różnych przedmiotów i znajdujemy się w różnych środowiskach.”

    Danuta, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie


„Bardzo ceniłam sobie nieformalny tryb spotkań oraz to, że liczebność uczestników Inspiratorium sprzyjała integracji i nawiązaniu bliskich więzi. Sam fakt, że nasze zjazdy odbywały się kilka razy w roku sprzyjał ich zacieśnianiu, co rzadko ma miejsce podczas wydarzeń o podobnym profilu.”

Karolina, opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy Neuronki przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Jakubowie


KMO wspiera Program Inspiratorium dla nauczycieli
CNK wspiera Program Inspiratorium dla nauczycieli
CS wspiera Program Inspiratorium dla nauczycieli
Podziel się!
Konkurs dla uczniów-naukowcówProwadzisz badania przed maturą? Zgłoś swój projekt! Znasz młodych badaczy? Daj im znać o EUCYS!

EU Contest for Young Scientists  to prestiżowa międzynarodowa impreza z długą tradycją. Nasze stowarzyszenie organizuje co roku Polską Edycję EUCYS.

Na zgłoszenia uczniowskich projektów naukowych czekamy do 15 grudnia. Warto!