...
 • PL   EN

Slide Władze Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Wstecz

Władze

Zarząd Rada Funduszu Komisja rewizyjna

Zarząd stowarzyszenia:

  • Maria Mach – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Imbierowicz-Grabowska – Członek Zarządu
  • Marek Puwalski – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

  • ks. prof. Stanisław Adamiak, Wydział Teologiczny UMK, absolwent
  • Magdalena Budzińska, Wydawnictwo Czarne, absolwentka
  • dr inż. Michał Krupiński, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  • prof. Michał Szurek, Instytut Matematyki UW
  • dr Mariusz Zając, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, absolwent

Rada Funduszu:

  • prof. Konrad Banaszek, Wydział Fizyki UW, absolwent
  • Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego
  • dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK, Katedra Filologii Klasycznej UMK
  • Marcin Braun, absolwent
  • prof. Małgorzata Grzegorzewska, Instytut Anglistyki UW
  • dr Wawrzyniec Kofta, LO im. Władysława IV w Warszawie, absolwent
  • prof. Zofia Lipkowska, Instytut Chemii Organicznej PAN
  • prof. Jan Madey, Instytut Informatyki UW – Przewodniczący
  • prof. Zbigniew Marciniak, Instytut Matematyki UW
  • dr Michał Mizera, Wydział Artes Liberales UW, Akademia Teatralna w Warszawie, absolwent
  • prof. Andrzej Sękowski, Instytut Psychologii KUL
  • prof. Janusz Siedlecki, Narodowy Instytut Onkologii
  • dr hab. Przemysław Tomalski, prof. IP PAN, Instytut Psychologii PAN, absolwent