...
  • PL   EN

Slide staże badawcze

Staże badawcze

O zajęciach Uczestnicy mówią Wstecz

O zajęciach

Staże badawcze organizujemy dla starszych stypendystów Programu ZDOLNI. Są one okazją do podjęcia indywidualnej pracy nad konkretnym zagadnieniem w wybranej instytucji naukowej lub kulturalnej. Wiele staży wyrasta z kontaktów nawiązanych w trakcie warsztatów i odbywa się jako kontynuacja pracy nad tematem zajęć. Staż może również polegać na włączeniu stypendysty w bieżącą pracę badawczą jednostki lub podjęciu samodzielnie postawionego tematu. Fundamentem stażu jest zawsze bezpośrednia współpraca młodego badacza z opiekunem – pracownikiem naukowym, który sprawuje merytoryczny nadzór nad realizowanym projektem, lecz pełni również rolę partnera do dyskusji.

Organizujemy staże, by nasi podopieczni mogli zdobywać cenne doświadczenie realnej pracy naukowej. Dzięki niemu absolwenci Funduszu mogą włączać się w badania prowadzone na uczelniach czy w instytutach PAN już w czasie studiów. Często efektem samodzielnego projektu zrealizowanego podczas stażu są publikacje w czasopismach naukowych lub zgłoszenie do Odkryć – polskiej edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców.

W ciągu roku organizujemy około 60 staży w ponad 20 placówkach badawczych i akademickich. Pobyty trwają od 2 do 4 tygodni i są w pełni finansowane przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Uczestnicy mówią