...
  • PL   EN

Slide Zdjęcie główne podstrony

Zajęcia
dla muzyków

O zajęciach Programy
i materiały
Uczestnicy mówią Wstecz

O zajęciach

Nasza oferta dla stypendystów muzycznych to możliwość koncertowania w niezwykłych miejscach – w Łazienkach Królewskich i na Zamku Królewskim w Warszawie. W każdym z 20 organizowanych co roku koncertów uczestniczą młodzi wirtuozi, którzy prezentują swój repertuar w formie minirecitali zgromadzonym w pięknych wnętrzach słuchaczom.

Oprócz udziału w organizowanych przez Fundusz koncertach nasi stypendyści mogą też korzystać z dofinansowania udziału w kursach i konkursach mistrzowskich. Proponujemy również jednorazowe stypendium celowe umożliwiające pomoc przy współfinansowaniu niezbędnego dla instrumentalisty wyposażenia (instrument, struny, smyczki, stroiki, czy inne akcesoria).

Jednak najcenniejsze, co możemy im ofiarować, to nie wsparcie finansowe ani nawet rozwój umiejętności estradowych. Największe znaczenie dla rozwoju osobowości muzycznych, jak podkreślają absolwenci Programu, mają Warsztaty Muzyki Kameralnej, które od 2015 roku odbywają się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (wcześniej przez 18 lat w Zakopanem). Podczas dwutygodniowych warsztatów kładziemy szczególny nacisk na pracę w zespołach kameralnych pod okiem znakomitych pedagogów oraz młodych muzyków – naszych absolwentów. O niezwykłości warsztatów decyduje jednak przede wszystkim ich wielodyscyplinarna formuła. Oprócz muzyków biorą w nich udział także stypendyści zainteresowani humanistyką oraz plastycy. Uczestnicy mają do wyboru kilkanaście cykli zajęć – od wykładów i seminariów dotyczących teorii muzyki, historii, filozofii i teologii, przez warsztaty taneczne i teatralne, aż po obserwacje astronomiczne. Wszystko to tworzy niezwykłą atmosferę służącą poszerzaniu horyzontów, daleką od ducha rywalizacji i sprzyjającą nawiązywaniu przyjaźni.

Uczestnicy mówią

Programy i materiały