...
  • PL   EN

Slide

Zajęcia
dla muzyków

O zajęciach Programy
i materiały
Uczestnicy mówią Wstecz

O zajęciach

Oferta dla muzycznych stypendystów jest zróżnicowana. Główne projekty to cykl koncertowy Młodzi Wirtuozi, Kameralna Filharmonia Funduszu oraz Warsztaty Muzyki Kameralnej w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Cykl koncertowy Młodzi Wirtuozi to około 24 koncertów w ciągu roku we wnętrzach Łazienek Królewskich i Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu Szustra będącego siedzibą Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Projekt Kameralna Filharmonia Funduszu cieszący się wśród naszych stypendystów dużym zainteresowaniem. Kameralistyka to dziedzina, która oparta jest na partnerstwie wykonawczym, daje młodym ludziom możliwość większego skupienia na poszukiwaniu istoty wspólnego muzykowania. Buduje miedzy młodymi ludźmi relacje oparte na współpracy, a nie na rywalizacji co w dzisiejszym świecie jest niezwykle cenną wartością, którą chcielibyśmy wspierać.

Stypendyści mogą też korzystać z dofinansowania udziału w kursach i konkursach mistrzowskich. Proponujemy również jednorazowe stypendium celowe umożliwiające pomoc przy współfinansowaniu niezbędnego dla instrumentalisty wyposażenia (instrument, struny, smyczki, stroiki, czy inne akcesoria).

Jednak najcenniejsze, co możemy im ofiarować, to nie wsparcie finansowe ani nawet rozwój umiejętności estradowych. Największe znaczenie dla rozwoju osobowości muzycznych, jak podkreślają absolwenci Programu, mają Warsztaty Muzyki Kameralnej, które od 2015 roku odbywają się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (wcześniej przez 18 lat w Zakopanem). Podczas dwutygodniowych warsztatów kładziemy szczególny nacisk na pracę w zespołach kameralnych pod okiem znakomitych pedagogów oraz młodych muzyków – naszych absolwentów. O niezwykłości warsztatów decyduje jednak przede wszystkim ich wielodyscyplinarna formuła. Oprócz muzyków biorą w nich udział także stypendyści zainteresowani humanistyką oraz plastycy. Uczestnicy mają do wyboru kilkanaście cykli zajęć – od wykładów i seminariów dotyczących teorii muzyki, historii, filozofii i teologii, przez warsztaty taneczne i teatralne, aż po obserwacje astronomiczne. Wszystko to tworzy niezwykłą atmosferę służącą poszerzaniu horyzontów, daleką od ducha rywalizacji i sprzyjającą nawiązywaniu przyjaźni.

Uczestnicy mówią

Programy i materiały

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.