...
  • PL   EN

Slide Zdjęcie główne podstrony

Wielodyscyplinarne
obozy naukowe

O zajęciach Programy
i materiały
Uczestnicy mówią Wstecz

O zajęciach

Wielodyscyplinarne obozy naukowe organizujemy niemal od początku istnienia programu edukacyjnego Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Służą przede wszystkim rozwijaniu zainteresowań i pasji uczestników, ale też budowaniu społeczności przez dzielnie się wiedzą, realizację wspólnych projektów i odkrywanie różnorodności świata. W trakcie obozów odbywają się wykłady, warsztaty i zajęcia ogólnorozwojowe, a także koncerty, spektakle teatralne, wspólne oglądanie filmów i dyskusje. Znajdujemy też czas na sport i rekreację na świeżym powietrzu. Staramy się, żeby zajęcia naukowe dotyczyły aktualnych problemów akademickich, a dodatkowe aktywności budziły zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki i życia społecznego. Dajemy też uczestnikom szansę na publiczne zaprezentowanie wyników ich pracy i wspieramy w przygotowaniu takich wystąpień. W sprawozdaniach i wspomnieniach stypendyści Programu ZDOLNI podkreślają, że najważniejsza jest dla nich atmosfera tych wyjazdów, niezmiennie sprzyjająca pracy i nawiązywaniu przyjaźni.

Uczestnikom programu proponujemy co roku 6 obozów:

  • Wielodyscyplinarny Obóz Naukowy w Serocku dla uczniów liceów
  • Wielodyscyplinarny Obóz Ogólnorozwojowy w Serocku dla uczniów szkół podstawowych
  • Wakacyjny Obóz Biologiczno-Historyczno-Matematyczny w Pasterce
  • Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne „Rzeczpospolita mniej znana”
  • Warsztaty Muzyki Kameralnej w Lusławicach
  • Szkoła Letnia Collegium Invisibile – wielodyscyplinarny obóz naukowy dla uczniów ostatnich klas liceów przygotowujących się do podjęcia studiów

Uczestnicy mówią