• PL   EN

Slide

Sukcesy międzynarodowe

2019 2017 2015
2014 2013 2012 1995-2011 Wstecz

Podczas finałów międzynarodowych EUCYS Polacy uważani są za faworytów. Już od wielu lat w kwalifikacji liczby zdobytych nagród wyprzedzają nas jedynie Niemcy, a Brytyjczycy jakiś czas temu ustąpili nam 2. miejsca. Przy czym reprezentanci tych i wielu innych zachodnich państw biorą udział w konkursie o 6 lat dłużej niż Polacy.

 • Za pracę pt. “Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych” dziewiętnastoletni Antoni Lis z Warszawy otrzymał jedną z czterech równorzędnych trzecich nagród w wysokości 3.500 euro. Natomiast zespół z Trójmiasta w składzie Łukasz Gałecki, Mateusz Mazurkiewicz i Jan Struziński zdobył nagrodę specjalną (wyjazd do CERN) za projekt drona stratosferycznego.

 • Osiemnastoletni Kamil Humański ze Szczecina za projekt pt. „Różnorodność szkarłupni środkowego ordowiku – młodszego syluru Siljansringen (Szwecja)” otrzymał jedną z trzech równorzędnych drugich nagród wartości 5.000 euro oraz nagrodę specjalną – udział w Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS). 20-letni Aleksander Kostrzewa z Warszawy został uhonorowany nagrodą specjalną Joint Research Centre za projekt pt. „Porównywanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania wśród naczelnych z użyciem platform interaktywnych”.

 • W 2015 roku w Mediolanie nagrodzono wszystkie projekty z Polski, w tym dwa – podwójnie. Jedna z trzech głównych 1. nagród w wysokości 7000 euro oraz nagroda honorowa została przyznana projektowi siedemnastoletnich fizyków Michała Bączyka z Ostrowi Mazowieckiej i Pawła Czyża z Nadarzyna: Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego. Jedną z trzech 2. nagród w wysokości 5000 euro oraz nagrodę specjalna (miesięczny staż na Uniwesytecie Milano-Bicocca) przyznano Dominice Bakalarz, osiemnastoletniej matematyczce z Opola, i Joannie Jurek, dziewiętnastoletniej biochemiczce z Piotrkowa Trybunalskiego za pracę: Origami BioBandage – Multipotencjalny bioimplant oparty na nanowłókninie o powierzchni zmodyfikowanej przez komórki macierzyste. Nagrody specjalne uzyskały także projekty Pauliny Drożak, osiemnastoletniej astronomki z Lublina: Badanie zależności pomiędzy anomalią temperatury na Ziemi i wybranymi cechami aktywności słonecznej (wizyta w obserwatorium ESO w Chile) i Sary Berent, dziewiętnastoletniej biolożki z Gdyni: Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe pod kątem zastosowania jako środki ochrony roślin (Nagroda EXPO 2015 – laptop, udział w gali kończącej EXPO i wizyta w laboratorium JRC we Włoszech).

 • Biolożka ze Słupska, Monika Leończyk, wygrała nagrodę specjalną w postaci stażu badawczego w instytucie JRC we Włoszech. Natomiast fizyk z Poznania, Jerzy Szuniewicz, zdobył nagrodę specjalną w postaci wyjazdu na Intel ISEF do USA.

 • W 2013 roku cała reprezentacja Polski wróciła z finałów międzynarodowych EUCYS z nagrodami. Matematyk, Aleksander Horawa, otrzymał nagrodę specjalną w postaci wyjazdu na Intel ISEF do USA. Natomiast zarówno fizycy, Michał Gumiela i Rafał Kozik, jak i biolog, Arkadiusz Jankiewicz, uzyskali nagrody specjalne w postaci staży badawczych w najlepszych europejskich placówkach naukowych zrzeszonych w EIROFORUM.

 • I nagrodę i nagrodę honorową zdobył Jakub Nagrodzki z Łomży, uczeń Worth School w Wielkiej Brytanii, za pracę (napisaną jeszcze w gimnazjum) Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej. III nagrodę zdobyła natomiast Anna Kuśnierczak z Mieczewa, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, za pracę Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) na przykładzie łąki, sadu, lasu i arboretum.

 • Matematyk z Warszawy, Michał Miśkiewicz, zdobył III nagrodę za pracę Urok zbioru ‘mi’.

 • I nagrodą uhonorowano pracę Łukasza Sokołowskiego pt. W jaki sposób żerują mrówki Formica cinerea. II nagrodę zdobyła zaś Justyna Słowiak za pracę Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego systemu morskiego Śląska.

 • I nagrodę zdobyli Aleksander Kubica z Bystrej (woj. śląskie) i Wiktor Pilewski ze Skępego (woj. kujawsko-pomorskie). Nagrodzoną pracę pt. Spiralne soczewki dyfrakcyjne przygotowali po warsztatach badawczych Funduszu pod opieką prof. Czesława Radzewicza z Wydziału Fizyki UW. Laureaci otrzymali też nagrody honorowe w postaci udziału w Międzynarodowym Seminarium Młodych Naukowców w Sztokholmie i Międzynarodowym Forum Młodych Naukowców w Londynie. Laureaci zostali również zaproszeni na Międzynarodowe Seminarium Młodych Naukowców w Sztokholmie połączone z udziałem w ceremonii wręczenia nagród Nobla.

 • Magdalena Bojarska z Warszawy za pracę pt. Cykle Hamiltona w uogólnionych grafach Halina otrzymała I nagrodę i nagrodę dodatkową w postaci udziału w Forum Młodych Naukowców w Londynie, zaś Paweł Maryniak z Prudnika Nagrodę Specjalną Rządu Duńskiego za projekt: Szybkość uczenia się i zapamiętywania układu obiektów w przestrzeni u karaczana madagaskarskiego w zależności od płci.

 • Praca Dominika Cysewskiego z Wrocławia i Pawła Gniewka z Borowej (woj. dolnośląskie) pt. Dwufunkcyjne odczynniki sieciujące zawierające mostki polieterowe jako narzędzie ustalania przestrzennej struktury białek otrzymała nagrodę specjalną w postaci stażu w Krajowym Centrum Biotechnologii w Madrycie.

 • Tomasz Wdowik z Rzeszowa otrzymał I nagrodę i nagrodę dodatkową w postaci udziału w Międzynarodowym Seminarium Młodych Naukowców w Sztokholmie za pracę pt. Synteza nowych potencjalnych ß-blokerów. Michałowi Marcinkowskiemu z Wrocławia za pracę pt. O przekształceniu geometrycznym trójkąta wiążącym linie Eulera i Nagela przyznano zaś II nagrodę i nagrodę dodatkową w postaci udziału w Forum Młodych Naukowców w Londynie.

 • Nagrodę specjalną w postaci stażu w Europejskim Centrum Kosmicznych Badań i Technologii w Nordwijk (Holandia) i udziału w Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Walencji (Hiszpania) otrzymała Agata Karska z Inowrocławia za pracę Historia odkrycia i badań zaćmieniowego układu podwójnego gwiazd BD +14º 5016.

 • II nagrodę przyznano Marcelowi Kołodziejczykowi z Łodzi za pracę: Waga szalkowa i uogólniony problem fałszywej monety, a III nagrodę Arturowi Lewandowskiemu z Bydgoszczy za pracę: Procesy uczenia się mrówek.

 • II nagrodę zdobyli bracia, Łukasz i Mariusz Jaremko z Wrocławia, za pracę Synteza hydrazydu p-aminofenylowego analogu immunosupresorowego fragmentu ubikwityny.

 • III nagrodę i nagrodę dodatkową w postaci stażu w Europejskim Centrum Badań Kosmicznych i Technologii w Nordwijk (Holandia) zdobył Piotr Garbacz z Opola, za pracę: Badanie wpływu kierunku i natężenia bodźca grawitacyjnego na wzrost jęczmienia i rzeżuchy. Jedną z 3 nagród za najlepszą prezentację pracy, przyznawanych przez dawnych laureatów Konkursu, otrzymała Marta Świerczyńska ze Szczecina za pracę: Próbna ocena zdolności usuwania sestonu z toni wodnej przez wybrane organizmy zasiedlające kolonie racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha.

 • Za pracę Zaprojektowanie, synteza i zastosowanie ciekłych kryształów opartych na barwnikach azowych Zbigniew Pianowski z Krakowa otrzymał II nagrodę i nagrodę specjalną w formie stażu badawczego w Obserwatorium Astronomicznym na Wyspach Kanaryjskich. II nagrodę zdobył również Marcin Wojnarski z Zakopanego za pracę Sieć neuronowa do rozwiązywania zadań klasyfikacyjnych, zaś Katarzyna Zaremba z Warszawy za pracę pt. Drapieżnik i jego ofiara. Matematyczny model opisujący interakcje drapieżników i ich ofiar na przykładzie populacji dużych ssaków Puszczy Białowieskiej otrzymała nagrodę specjalną w postaci stażu w rezerwacie przyrody w Hiszpanii.

 • I nagrodę i nagrodę w formie stażu na Seszelach przyznano Grzegorzowi Niedźwiedzkiemu z Piotrowic (woj. lubelskie) za pracę pt. Nowe znaleziska tropów dinozaurów z utworów hetangu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Jakub Wojtaszczyk z Warszawy, autor projektu: O liczbie podziałów wielokąta foremnego na równoległoboki został uhonorowany nagrodą w postaci stażu badawczego.

 • Praca Michała Książkiewicza z Poznania: Badanie czystości powietrza metodą lichenoindykacji uzyskała I nagrodę i nagrodę dodatkowa w postaci stażu badawczego na Seszelach. III nagrodę przyznano Maciejowi Walczakowi z Galewic (d. woj. kaliskie) za projekt pt. Chemiczna synteza aminoalkilofosforanów nukleozydów.

 • Praca Grzegorza Kapustki i Michała Kapustki z Krakowa O pewnych własnościach parzystokątów wpisanych i opisanych na okręgach uzyskała III nagrodę.

 • II nagrodę uzyskała praca Tomasza Osmana z Kielc i Macieja Kurowskiego z Torunia: Wielowymiarowe uogólnienie twierdzenia Bezout. III nagrodę przyznano pracy Radosława Skibińskiego z Rzeszowa pt. Próba odtworzenia wyglądu i trybu życia oraz ustalenia przynależności systematycznej wymarłego gatunku ryby oligoceńskiej.

 • Pracy Siła zbioru autorstwa dwóch młodych matematyków z Warszawy, Marcina Kowalczyka i Marcina Sawickiego, przyznano III nagrodę.

Zdjęcie główne: Komisja Europejska

Back to top