• PL   EN

Finaliści konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS 2024

Finaliści konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS 2024 1200 450 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
18 prac badawczych z różnych dziedzin wiedzy – świadectwo ogromnej wiedzy pasji i pomysłowości autorów to zestaw finałowy konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS. Uczestnicy czytają konkursowe recenzji i przygotowują się do rozmów z jurorami. A my już teraz zapraszamy na uroczystość ogłoszenia wyników w sobotę 6 kwietnia do Centrum Nowych Technologii UW.
18 najciekawszych uczniowskich projektów badawczych:
 1. Laura Adamkiewicz, uczennica III klasy Sevenoaks School w Wielkiej Brytanii)
  Działanie statyn i flozyn na kardiomiocyty uszkodzone białkiem COVID Spike (medycyna)
 2. Stanisław Bektaş, uczeń III kalsy International School of Schaffhausen w Szwajcarii
  Synteza i zastosowanie „zielonego utleniacza” w postaci żelazianu(VI) potasu do unieszkodliwiania odpadów zawierających formaldehyd (środowisko)
 3. Karol Birecki, uczeń V klasy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
  Badanie wydajności foto-indukowanego wydzielania wodoru z ciekłej wody na różnych metalicznych katalizatorach dwuwartościowych jonów metali sprzężonych z dwuwymiarowymi materiałami węglowymi (chemia)
 4. Dominik Figurski, uczeń III klasy XIV LO. im. S. Staszica w Warszawie
  Odbijanie ortocentrum (matematyka)
 5. Olaf Geyderowicz, uczeń IV klasy 2 Społecznego LO im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
  Wpływ kwasu 1-naftylooctowego (NAA), kwasu indolilooctowego (IAA), a także ich kombinacji z 6- benzyloaminopuryną (BAP) na rizogenezę bezpośrednią z liści Valeriana officinalis L. var. „Lubelski” w kulturach in vitro (biologia)
 6. Franciszek Hansdorfer, uczeń III klasy XIV LO. im. S. Staszica w Warszawie
  Odwzorowania addytywne i geometria (matematyka)
 7. Róża Krzyżanowska, uczennica IV klasy VII LO im. J. Kusocińskiego w Bydgoszczy
  Wpływ biotworzyw na wzrost roślin (środowisko)
 8. Kamil Łaznowski, Magdalena Paczkowska i Alicja Stasierowska
  uczniowie III klasy LO im. J. Korczaka w Więcborku
  Innowacyjny płatek żelowy do zastosowania przy schorzeniach śluzówki jamy ustnej (medycyna)
 9. Maciej Matuszczak, uczeń IV klasy II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
  Wpływ wieku na ekspresję genów u ludzi (Homo sapiens) w komórkach skóry wystawionych na działanie słońca (biologia)
 10. Jan Mikołajczyk, Robert Miśkiewicz i Paweł Skrzypkowski,
  uczniowie i absolwent III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
  Singo: Dron do pomiaru wysokości śniegu w regionach polarnych (inżynieria)
 11. Piotr Olbryś, uczeń IV klasy XIV LO. im. S. Staszica w Warszawie
  Poszukiwanie organicznych katod opartych na pireno-4,5,9,10-tetraonie metodami DFT (chemia)
 12. Jakub Pawlak, absolwent III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni
  Globalna metoda Eulera przybliżania rozwiązań autonomicznych równań różniczkowych pierwszego rzędu i jej analog w przestrzeniach liniowych (matematyka)
 13. Piotr Romanowski, uczeń IV klasy LO im. Władysława Jagiełły w Płocku
  Analogia hydrauliczna obwodów elektrycznych i wykorzystanie równań telegrafistów w układach hydraulicznych (fizyka)
 14. Diana Serjant i Kornelia Wieczorek, uczennice LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
  Rhziobiotic – innowacyjny nawóz niepowodujący eutrofizacji wód i umożliwiający kontrolę etylenu u roślin (środowisko)
 15. Adam Sienkiewicz, uczeń II klasy II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
  Charakterystyka przestrajalnych mikrownęk optycznych wydrukowanych w technologii 3D i dwufotonowo wzbudzanej fluorescencji w nich (fizyka)
 16. Zofia Urbaniec, uczennica 8 klasy Międzykulturowej Szkoły Podstawowej „Otwarty Świat” im. F. Chopina w Krakowie
  Prawa człowieka w świadomości społeczeństwa (nauki społeczne)
 17. Aleksander Zieliński, uczeń II klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej
  Wpływ możliwości blokowania patogenezy chorób autoimmunologicznych za pomocą nowo zaprojektowanych domen Fab przeciwciał anty-Baff, anty-April (biologia)
 18. Jakub Zieliński, uczeń IV klasy IV LO im. T. Kościuszki w Toruniu
  Struktura uogólnionych sit i ciągów flawiuszowskich (matematyka)

Recenzenci i jurorzy

Finaliści konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS, mimo młodego wieku, realizują bardzo zaawansowane projekty naukowe. Ich przygotowanie, umiejętności i sposób podejścia do problemów badawczych daleko wykraczają poza standardy szkoły średniej. Prace w konkursie przechodzą kilkuetapową procedurę oceny. Każdego roku w etap przedfinałowy zaangażowanych jest kilkudziesięciu pracowników naukowych, z wielu polskich uczelni i instytutów badawczych, specjalistów z dziedzin, których dotyczą projekty. Kilkunastoosobowe grono jury składa się doświadczonych badaczy i nauczycieli akademickich. Wszyscy z uwagą, rzetelnością, ale też życzliwością czytają i analizują dokonania „młodszych kolegów”. Poświęcają swój czas i wiedzę jako wolontariusze, pełni uznania dla pasji, talentu i determinacji młodych naukowców.

Laureatów Polskiej Edycji EUCYS poznamy w sobotę 6 kwietnia

Finały Odkryć – Polskiej Edycji EUCYS odbędą się w Warszawie, w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 5-6 kwietnia 2024 (piątek-sobota). Podczas dwóch sesji plakatowych autorzy przedstawią swoje wyniki indywidualnie każdemu z jurorów. Będą rozmawiać zarówno ze specjalistami, znającymi sekrety swoich dziedzin, jak i z dociekliwymi laikami. Niekiedy rozmowy z tymi drugimi bywają trudniejsze… .

Zapraszamy na otwartą sesję plakatową oraz uroczystość ogłoszenia wyników konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS w sobotę 6 kwietnia od godz. 17:00, w Centrum Nowych Technologii UW.

Poza splendorem i pamiątkowym dyplomem czekają na nich nagrody finansowe, indeksy na wiele polskich uczelni, a zdobywcy trzech równorzędnych pierwszych nagród będą reprezentować Polskę na jesiennych międzynarodowych finałach EUCYS w Katowicach.

Odkrycia to doskonały początek drogi naukowej

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje konkurs uczniowskich projektów badawczych od 1995 roku.
Do konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS można zgłaszać oryginalne prace badawcze, nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie przedmiotowej), lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem naukowym minimum doktora. Tematyka badań może interdyscyplinarna, czyli z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych. Prace mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów (niekoniecznie z jednej klasy lub szkoły). Ważnym aspektem jest, aby badania zostały zainaugurowane przed rozpoczęciem studiów na wyższej uczelni przez każdego z autorów. Więcej informacji o tym, jak się zgłosić do EUCYS i co może z tego wyniknąć znajduje się w zakładce ODKRYCIA.

Patronat honorowy:


Organizację EUCYS w Polsce
wspiera:

Huawei

Patroni medialni:

Back to top