...
  • PL   EN

EUCYS 2023 Laureaci 1. nagród

Europejski sukces ucznia z Polski – najwyższa nagroda w EUCYS

Europejski sukces ucznia z Polski – najwyższa nagroda w EUCYS 1200 450 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Maksymilian Gozdur zdobył pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie naukowym. Jurorzy EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) nagrodzili analizę prawną przygotowaną przez młodego prawnika z Łodzi.

Nauki społeczne są niekiedy traktowane z mniejszą rangą niż osiągnięcia nauk przyrodniczych lub ścisłych. W największym w Europie konkursie uczniowskich projektów badawczych także dominują prace z zakresu STEM. Nie znaczy po jednak, że projekty społeczne są przez jurorów pomijane. W tym roku, po raz pierwszy w historii naszej obecności w EUCYS badania w obszarze nauk społecznych z Polski uzyskały najwyższą nagrodę!

Wyniki  finałów EUCYS 2023 utrwalają wysoką pozycję Polski w kwalifikacji krajów biorących udział w konkursie. Od 1990 roku, czyli od początku udziału naszego kraju w EUCYS, międzynarodowe jury nagrodziło 67 projektów polskich uczniów, przyznając im 29 nagród głównych i 38 nagród specjalnych, honorowych lub dodatkowych.

Uczniowska rewolucja prawna

Maksymilian zapytany, czy jego projekt zasługuje na nagrodę, bez wahania odpowiada, że tak.

Zdaję sobie sprawę, że jest to odważne stwierdzenie, ale wygrana zapewni temu projektowi pewnego rodzaju głos. Tym samym pozwoli zrobić kolejny krok w kierunku otwarcia dyskusji na temat systemu karnego i sprawiedliwości naprawczej. Pieniądze nie są tak ważne. Ten projekt może przybliżyć nas do zapewnienia podstawowej kwestii dla obywateli Europy – sprawiedliwości. Jest to oczywiście większe dobro. Wygrana pomoże mi to zrobić bardziej efektywnie i na większą skalę – stwierdził młody prawnik.

W EUCYS 2023 w Brukseli jedną z pierwszych nagród głównych, wartości 7.000 euro oraz nagrodę honorową w postaci uczestnictwa w Stockholm International Youth Science Seminar zdobył Maksymilian Gozdur z Łodzi. Autor pracy „Instytucje sprawiedliwościowe przewidziane w procedurze karnej Polski i Francji a standardy rzetelnego procesu zawarte w normach prawa międzynarodowego i procesy resocjalizacji skazanych” jest absolwentem Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego, a wkrótce rozpocznie studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

W swojej pracy Maksymilian Gozdur przeprowadza analizę z zakresu prawa karnego, ale też socjologii praca, w której zauważa marginalizowanie roli pokrzywdzonego w postępowaniu karnym i trafnie akcentuje kwestię niedocenionego przez praktyków postępowania mediacyjnego i sprawiedliwości naprawczej. Celem zmian proponowanych przez autora mogłoby być przybliżenie do idei sprawiedliwości m.in. przez usprawnienie efektywności wymiaru sprawiedliwości, a także umożliwienie skuteczniejszej resocjalizacji sprawców. Młody prawnik widzi wiele korzyści proponowanych rozwiązań – nie tylko pomagają one lepiej ukonstytuować prawa jednostki w systemie prawnym, wpływają na uskutecznienie postępowań w sprawach karnych, obniżają koszty procesu czy zapobiegają stygmatyzacji skazanych w społeczeństwie. Jednym z głównych postulatów Maksymiliana Gozdura jest swobodne korzystanie z instytucji sprawiedliwości naprawczej na każdym etapie postępowania. Laureat EUCYS wskazuje też kluczową funkcję mediacji, chcąc tym samym włączyć wszystkie strony procesu sprawiedliwości w postępowanie. Przez to dając im większy wpływ na wynik postępowania. Zdaniem ekspertów wywód prowadzony jest z dużą odwagą, a nawet fantazją, jednak sposób rzetelny i klarowny, a co najważniejsze rzucający nowe światło na problem sprawiedliwości prawa we współczesnych społeczeństwach.


Maksymilian weźmie udział w Stockholm International Youth Science Seminar, które odbędzie się w grudniu 2023 r. i, podobnie jak EUCYS, zgromadzi uczniów i studentów z całego świata. Bogaty program naukowy i kulturalny obejmuje także udział w wydarzeniach związanych z wręczaniem Nagród Nobla, w tym dyskusje z laureatami.

Polski matematyk wśród pozostałych nagrodzonych

Nagrody dla młodego prawnika to nie koniec dobrych wieści z Brukseli. Szymon Perlicki otrzymał nagrodę specjalną w postaci udziału w konferencji i stażu naukowym w Bułgarii. Szymon jest uczniem 3. klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu i autorem pracy z dziedziny matematyki „Nowa metoda konstrukcji algorytmów szyfrowania odpornych na kryptoanalizę różnicową i liniową”.

Szymon Perlicki w swojej pracy wykorzystuje metody kryptografii symetrycznej, opracowania sposobów na szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości za pomocą tajnego klucza. Temat jest trudny nawet dla matematyków, dlatego wspomagamy się opinią recenzenta: projekt „dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem szyfrów blokowych odpornych na kryptoanalizę. Autor koncentruje swoją uwagę na zagrożeniach związanych z kryptoanalizą różnicową i liniową i proponuje metodę konstrukcji rodziny szyfrów blokowych z wbudowaną odpornością na rzeczone typy ataków”.

Pozostałe pierwsze nagrody główne EUCYS 2024 zdobyli także:

  • Elizabeth Chen z Kanady, autorka projektu “Optimization of CAR-T Cell Therapy using RNA-Sequencing Analysis for Biomarker Identification”,
  • Martin Stengaard Sørensen z Danii, autor projektu “Development of small regeneratively cooled rocket propulsion systems”,
  • oraz zespół z Portugalii: Afonso Jorge Soares Nunes, Inês Alves Cerqueira and Mário Covas Onofre z projektem “SPIDER-BACH2”.

Pełna lista nagrodzonych w międzynarodowych finałach EUCYS 2023 Bruksela.

Polskę w tegorocznych międzynarodowych finałach EUCYS reprezentował także zespół NanoGrow: Kinga Guzek, Kazimierz Łotowski i Antoni Mroczkowski. Autorzy projektu „Nanocząstki jako potencjalne nośniki biologicznie czynnych substancji przyspieszających kiełkowanie nasion i wzrost rukoli (Eruca Vesicaria L. Cav.) oraz roszponki (Valerianella Locusta Latter. Em. Betcke) uprawianych w sztucznych warunkach środowiska”

Opiekunem polskiej reprezentacji jest prof. Jan Madey z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor jest obecny w konkursie od początku udziału Polski w EUCYS, czyli od 1995 roku. Jest członkiem Jury Polskiej Edycji oraz Narodowym Organizatorem EUCYS w Polsce.

Jury EUCYS, czyli kto ocenia młodych naukowców?

W składzie jury jest 22 naukowców, specjalistów z każdej z dziedzin reprezentowanych w konkursie. Dla większości z nich praca przy ocenie uczniowskich projektów to trudne, ale przynoszące ogromną satysfakcję zadanie. Spotkania z młodymi naukowcami traktują jako szczególną możliwość poznania osób o wyjątkowej wiedzy, ogromnej pasji i wyjątkowej motywacji. Niektórzy jurorzy wracają pamięcią do początków własnej kariery naukowej. Sześciu jurorów jest laureatami poprzednich edycji EUCYS.

Dr Mira Van Thielen, członkini jury EUCYS 2023, zdobywczyni 1. nagrody na EUCYS 2005 w Moskwie, dziś anestezjolog w UZ Leuven (Centrum Medycznym Uniwersytetu w Leuven). – Kiedy miałam 16 lat, zbierałam dane od astronautów na ISS i zgłosiłam projekt dotyczący wpływu grawitacji w kosmosie na funkcjonowanie serca. EUCYS był świetną okazją do poznania innych młodych naukowców z różnych krajów, z bardzo różnych środowisk. To bardzo wzbogacające zarówno pod względem naukowych, jak i ludzkim – wspomina jurorka.

Za rok młodzi naukowcy z całego świata spotkają się w Katowicach

Po 10 latach przerwy EUCYS wraca do Polski. Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie gospodarzem międzynarodowych finałów EUCYS 2024. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest partnerem organizacyjnym tego wydarzenia.

To drugi raz, kiedy młodzi naukowcy spotkają się w Polsce. W 2014 roku konkurs gościł w Warszawie. Finały organizował Uniwersytet Warszawski, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oraz Centrum Nauki Kopernik.

Kto chciałby, aby zaprezentować swoje badania przed międzynarodową publicznością, a wcześniej poddać je wnikliwej merytorycznej ocenie, zapraszamy do Polskiej Edycji EUCYS. Zgłoszenie do konkursu Odkrycia przyjmujemy do 15 grudnia. Kalendarza i informacji o wymogach konkursowych szukajcie na naszej stronie w zakładce ODKRYCIA.

Patronat honorowy:

Organizację EUCYS w Polsce
wspiera:

HUAWEI wspiera Polską Edycję EUCYS