...
  • PL   EN

obozy naukowe Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Obozy naukowe Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – niezwykły impuls do rozwoju dla zdolnych uczniów i licealistów

Obozy naukowe Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – niezwykły impuls do rozwoju dla zdolnych uczniów i licealistów 2560 1707 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Tegoroczne lato było w Funduszu wyjątkowo intensywne. W lipcu i sierpniu odbyły się aż trzy obozy naukowe, będące sercem Programu ZDOLNI: Wielodyscyplinarny Obóz Naukowy dla licealistów, Wielodyscyplinarny Obóz Ogólnorozwojowy dla młodzieży szkolnej – obydwa w Serocku, oraz Obóz Biologiczno-Historyczno-Matematyczny w Pasterce, w Górach Stołowych. Pierwsze dwa z liczbą uczestników i wykładowców liczoną w dziesiątkach, ten ostatni zaś kameralny, z czternaściorgiem stypendystów programu i trzyosobową, stałą kadrą. Wszystkie jednak zupełnie wyjątkowe, zarówno w porównaniu do dostępnych obozów naukowych dla młodzieży, jak i w stosunku do innych zajęć w Programie ZDOLNI.

Co wyróżnia obozy naukowe Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci?

Podczas gdy inne zajęcia oferowane w ramach Programu ZDOLNI – warsztaty badawcze, seminaria, zajęcia muzyczne i plastyczne – są specjalistyczne, sprofilowane dziedzinowo i odbywają się w małych grupach, funduszowe obozy naukowe dają niespotykaną nigdzie indziej możliwość rozwoju w wielu kierunkach. Stypendyści Programu ZDOLNI uczestniczący w obozie w Pasterce mogą brać udział w zajęciach z zakresu historii, biologii i chemii. Z kolei obozy naukowe dla młodzieży szkolnej i licealistów odbywające się w Serocku nie bez powodu posiadają w swoich nazwach człon wielodyscyplinarny. Ich uczestnicy mają codziennie do wyboru zajęcia z różnych dziedzin, począwszy od ścisłych i przyrodniczych po humanistyczne i artystyczne.


Dodatkowo w programie funduszowych obozów w Serocku oprócz wykładów i warsztatów można znaleźć również: zajęcia językowe, spotkania z wybitnymi ludźmi nauki, kultury i życia społecznego a także dyskusje i sesje odczytowe, podczas których uczestnicy ćwiczą umiejętności prezentowania swoich zainteresowań i pasji publicznie. To wszystko uzupełnia czas na rekreację i rozrywkę, a w przypadku obozu w Pasterce na wędrówki górskie, będące ważnym elementem o znaczeniu zarówno poznawczym, jak i towarzyskim.

Wszyscy jesteśmy humanistami

Ta różnorodność dziedzin i form bezsprzecznie sprzyja rozwojowi pasji uzdolnionej młodzieży:
Dzięki udziałowi w wielodyscyplinarnych obozach naukowych organizowanych przez Fundusz nasi stypendyści mają szansę zobaczyć, że świat jest złożony, więc ich zainteresowania, które często koncentrują się na wąskim zagadnieniu, muszą przeplatać się z innymi. Chcemy, by młodzi naukowcy i artyści zyskali szerszy horyzont, bo dopiero otwierając się na inne pytania, metody i tematy, będą mogli zobaczyć więcej – mówi Maria Mach, Dyrektorka Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.


Potwierdzają to sprawozdania uczestników funduszowych obozów naukowych, pełne zachwytów nad różnorodnością zagadnień poruszanych na zajęciach, a często również świadectw takiego otwarcia oczu na inne dyscypliny czy strategie:
Na pewno cenne w tym obozie było to, że mieliśmy okazję wziąć udział w zajęciach nie tylko z dziedzin, którymi zajmujemy się na co dzień, lecz także z tych zupełnie nam obcych. Jadąc na obóz miałam już jakieś wyobrażenie o tym, w jakich warsztatach i zajęciach wezmę udział, lecz wyszło zupełnie inaczej – i dobrze! Na przykład ja, jako pasjonatka matematyki, brałam udział w zajęciach z języka etruskiego, które notabene bardzo mi się spodobały. Jeśli chodzi o nowe zainteresowania, to z całą pewnością mogę wymienić ornitologię. Oczywiście nadal rozpoznawanie ptaków nie idzie mi zbyt dobrze, ale widzę postępy. Poza tym idąc na spacer nie potrafię przejść, nie zastanawiając się nad spotkanymi gatunkami. Oprócz tego polubiłam haftowanie, grę w tenisa stołowego, przekonałam się nieco do historii i geografii… Długo można by wymieniać. – pisze Iga, uczestniczka funduszowego obozu naukowego dla młodzieży szkolnej w Serocku. Z kolei Basia – oboistka, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku – na obozie w Pasterce rozwijała swoje zamiłowanie do biologii.


Do szerszego spojrzenia na świat oraz przedmiot własnych zainteresowań zachęcają również bezustannie prowadzący zajęcia – tzw. tutorzy, czyli absolwenci Programu ZDOLNI, podczas studiów eksplorujący swoje często zmieniające się na przestrzeni lat spędzonych w Funduszu pasje, oraz sami wykładowcy, wybitni przedstawiciele polskiej nauki i kultury. Agnieszka Pollo, astrofizyczka, która na tegorocznym obozie naukowym dla licealistów poprowadziła wykład pt. „Galaktyki i struktura wielkoskalowa Wszechświata”, bardzo doceniła audytorium składające się ze słuchaczy o różnych zainteresowaniach, podsumowując:
I jeszcze na koniec słowo do tych, którzy zadają fajne i mądre pytania, zastrzegając ostrożnie „ja wprawdzie jestem humanistą…”: humanista to człowiek wszechstronny w najlepszym tego słowa znaczeniu! Mam nadzieję, że w tym towarzystwie wszyscy jesteśmy humanistami i może nas fascynować wiele różnych, pozornie odległych dziedzin nauki. Bądźcie humanistami i pamiętajcie, że matematyka, fizyka, chemia i astronomia też zaliczają się do kanonu prawdziwego humanisty.

Życzliwość i współpraca

Bogactwo dziedzin, technik, metodologii i form prowadzenia zajęć, które staramy się zapewnić na naszych wielodyscyplinarnych obozach naukowych, ma jeszcze jedną niezaprzeczalną zaletę: Przyciąga w jedno miejsce i na dłuższy czas młodzież, studentów, naukowców i artystów o różnych pasjach. Ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem funduszowych obozów jest zatem spotkanie, przestrzeń do nawiązania kontaktów i rozmów, które umożliwiają wymianę doświadczeń oraz realizację wspólnych inicjatyw.
Najwspanialsze w obozie w Serocku jest to, że gdy się chce wykonać doświadczenie albo wystawić sztukę teatralną, tutaj zawsze znajdzie się do tego chętnych! – mówi w naszym filmie uczestnik tegorocznego obozu naukowego dla licealistów.


Poznając ludzi z innymi pasjami, a często także z innym podejściem do podobnych problemów, stypendyści programu ZDOLNI biorący udział w obozach naukowych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci mają szansę zaciekawić się czymś, czemu dotychczas nie poświęcali wiele uwagi, a co może okazać się kluczowe w ich naukowych i artystycznych poszukiwaniach. Tego ducha funduszowych obozów doskonale podsumowuje Magdalena Justyniarska, absolwentka Programu ZDOLNI, a obecnie tutorka, czyli opiekunka uczestników funduszowych zajęć:
Dla mnie niezwykłość obozu w Serocku polega na tym, że zbiera ludzi bardzo różnych pod względem wieku, wykształcenia, zainteresowań, których łączy otwartość na innych i chęć bycia lepszym człowiekiem. To trochę paradoksalne, że pierwsze moje skojarzenie z obozem naukowym to właśnie życzliwość.

W obozach naukowych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci mogą wziąć udział stypendyści Programu ZDOLNI. Szczegóły rekrutacji znajdują się TUTAJ.

Slide Pomagaj z nami! Przeczytaj więcej o nas!