Zajęcia

Warsztaty przyrodnicze w Warszawie, listopad
Warsztaty służą zapoznaniu młodszych uczestników Programu z podstawami pracy badawczej. Podczas zajęć odtwarzany jest pełny cykl pracy eksperymentalnej od wprowadzenia teoretycznego, przez przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu, do opracowania wyników i przygotowania prezentacji multimedialnej. Uczestnicy pracują w niewielkich grupach nad zagadnieniami z dziedziny: biologii, chemii, fizyki, informatyki. Warsztaty kończy sesja podsumowująca, podczas której uczestnicy poszczególnych zajęć […]
Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, listopad/grudzień
Na czas warsztatów uczniowie dołączają do zespołów badawczych Instytutu, biorąc aktywny udział w pracach każdego z nich. Dzięki temu mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności laboratoryjnych oraz pracy z wysoko wyspecjalizowanym sprzętem, pod okiem specjalistów z dużym dorobkiem naukowym. Tematy zajęć to m.in.: fizykochemia kompleksów supramolekuralnych, fotochemia i spektroskopia, chemiczne przetwarzanie informacji. Uczestnicy mają też możliwość […]
Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie, listopad/grudzień
Na czas warsztatów uczniowie dołączają do zespołów badawczych Instytutu, biorąc aktywny udział w pracach każdego z nich. Dzięki temu mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności laboratoryjnych oraz pracy z wysoko wyspecjalizowanym sprzętem, pod okiem specjalistów z dużym dorobkiem naukowym. Tematy zajęć to m.in.: synteza organiczna, metody spektroskopowe, synteza związków biologicznie aktywnych. Uczestnicy mają też możliwość wysłuchania […]
Warsztaty matematyczne we Wrocławiu, listopad/grudzień
Każdego roku praca podczas warsztatów skupia się wokół innego zagadnienia związanego z matematyką akademicką. Są to takie problemy jak: „Analiza niestandardowa”, „Spacery losowe” lub „Całkowitoliczbowe formy kwadratowe”. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Uzupełnieniem programu warsztatów jest wizyta w teatrze lub filharmonii. Kwalifikacja do warsztatów prowadzona jest na […]
spotkania humanistyczne
Spotkania Humanistyczne w Krakowie grudzień
Zajęcia prowadzą pracownicy kilku wydziałów humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Temat wiodący zajęć w 2016 brzmiał „Groby, cmentarze, nekropolie …”. Spotkania odbywały się przez jakiś czas w dwóch miastach – w Zakopanem, gdzie uczestnicy mogą zapoznać się miejscami bardzo ważnymi dla polskiej kultury (Willa Koliba, Willa Atma, Muzeum Harenda, Willa pod Jedlami, […]
Warsztaty matematyczne w Warszawie, grudzień
Warsztaty każdego roku są poświęconej innej grupie zagadnień matematycznych na poziomie uniwersyteckim. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Instytutu Matematycznego PAN oraz Instytutu Matematyki UW. trzydniowe zajęcia dla 20 osób Zajęcia dla uczniów gimnazjum Program warsztatów 2018 (pdf) Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Warsztaty badawcze w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, styczeń
Podczas warsztatów uczestnicy pracują w kilku grupach badawczych nad problemami przedstawionymi przez pracowników Instytutu, są to m.in.: zagadnienia z zakresu fizyki magnetyzmu, nadprzewodnictwa i półprzewodników oraz biofizyki. Uczniowie pracują samodzielnie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. Ich praca stanowi realny wkład w badania prowadzone w Instytucie. Warsztaty kończy seminarium podsumowujące, z udziałem opiekunów poszczególnych zadań, podczas którego […]
Warsztaty na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, styczeń/luty
W czasie warsztatów uczestnicy pracują w kilku grupach nad problemami badawczymi zaproponowanymi przez pracowników różnych zakładów Wydziału Chemii z zakresu chemii bioorganicznej i fizycznej, syntezy organicznej, krystalochemii, spektroskopii, układów nieorganicznych, charakterystyki mikroskopowej i nanoskopowej materiałów, reakcji enzymatycznych. Daje im to możliwość zapoznania się z aktualnie prowadzonymi na Wydziale badaniami oraz zdobycia doświadczenia w pracy laboratoryjnej, […]
Warsztaty matematyczne w Gdyni, luty
Od strony merytorycznej przygotowuje je i prowadzi prof. Wojciech Tomalczyk, znakomity nauczyciel i popularyzator matematyki. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość wysłuchania wykładów dotyczących złożonych zagadnień geometrii i algebry. Ponadto, pod okiem wykładowców, samodzielnie rozwiązują zadania, pozwalające lepiej zrozumieć prezentowane problemy. Uczestnicy przygotowują także własne wystąpienia. W wolnym czasie uczestnicy biorą udział w zajęciach sportowych a […]
Warsztaty w Instytucie Informatyki UW, marzec
Podstawą kwalifikacji na warsztaty są rozwiązania zadań, przygotowanych i ocenianych przez prowadzących zajęcia. Podczas warsztatów uczestnicy słuchają wykładów pracowników i doktorantów Instytutu Informatyki UW. W minionych latach warsztat były poświęcone takim problemom jak: algorytmika problemów NP-trudnych, algorytmy grafowe, algorytmy tekstowe. Pozostały czas poświęcony jest na samodzielną pracę nad zaproponowanymi przez wykładowców problemami. Program warsztatów uzupełnia […]
Warsztaty biologiczne w Warszawie, marzec
Uczestnicy pracują w kilku grupach, w różnych placówkach naukowych: na Wydziale Biologii UW (Zakład Genetyki Bakterii, Zakład Hydrobiologii, Zakład Parazytologii. Instytut Genetyki i Biotechnologii), Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN, w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytucie Matki i Dziecka. Podczas warsztatów uczestnicy mogą nie tylko zapoznać się z badaniami […]
Marcowe seminaria humanistyczne w Warszawie, marzec
W ramach seminariów uczniowie zainteresowani humanistyką biorą udział w serii wykładów z dziedziny historii, historii sztuki, literaturoznawstwa i teatrologii przygotowanych przez pracowników naukowych Wydziału Artes Liberales, Wydziału Polonistyki i Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Program obejmuje także pracę w grupach nad wybranymi problemami oraz wizyty w galeriach, muzeach i teatrach. trzydniowe zajęcia dla 25 osób Program […]
Warsztaty badawcze na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, marzec
Podczas warsztatów uczniowie pracują w kilkuosobowych zepołach badawczych, pod opieką pracowników naukowych nad wybranymi zagadnieniami z dziedziny fizyki teoretycznej i doświadczalnej, takimi jak: geofizyka, optyka kwantowa, fizyka materii skondensowanej, jądra atomowego, cząstek elementarnych, kosmologia, symulacje komputerowe procesów fizycznych. Do dyspozycji uczestników warsztatów jest również biblioteka Wydziału oraz naukowe bazy danych. Praca nad zadaniem jest kontynuowana […]
Warsztaty matematyczne w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kwiecień
Warsztaty wybranym problemom matematyki uniwersyteckiej. W minionych latach były to m.in.: przestrzenie metryczne, równoliczność, otwarte problemy geometrii, teoria grafów . Uczniowie poznają tę problematykę dzięki serii wykładów i ćwiczeń prowadzonych w dwóch grupach w zależności od stopnia zaawansowania. W programie wykładów znajduje się też co roku wieczór gry w GO oraz wizyta w filharmonii lub […]
Warsztaty filmowe w Łodzi, kwiecień
Odbyły się po raz pierwszy w 2017 r. Trzydniowe warsztaty organizowane są we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową w Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Program obejmujące: spotkania z wykładowcami i studentami, projekcje i analizy filmów, zwiedzanie Łodzi, wizytę w teatrze. Zajęcia o charakterze teoretycznym łączone są z możliwością wglądu w proces artystyczny. trzydniowe zajęcia […]
Warsztaty astronomiczne w Piwnicach, kwiecień
Warsztaty są poświęcone różnym aspektom radioastronomii, w tym: nowoczesnym metodom obserwacji astronomicznych, komputerowemu przetwarzaniu obrazów radioastronomicznych i optycznych. Uczestnicy powinni dysponować wiedzą o falach elektromagnetycznych i nowoczesnych urządzeniach radiowych i optycznych, metodach astrofizyki i metodach przetwarzania danych. W czasie warsztatów uczestnicy słuchają wykładów pracowników Centrum, a także prowadzą samodzielne obserwacje z wykorzystaniem największego w Europie radioteleskopu, którym dysponuje […]
Wielodyscyplinarny obóz naukowy w Serocku, kwiecień/maj
Obóz jest największym i najstarszym wydarzeniem spośród organizowanych przez Fundusz. Jego celem jest nie tylko poszerzaniu specjalistycznej wiedzy uczniów, ale także wspieraniu ich rozwoju ogólnego, umiejętności współpracy w grupie, komunikacji i samooceny. W programie obozu jest miejsce na: specjalistyczne warsztaty z różnych dziedzin (codziennie 8-9 do wyboru), wykłady różnych dziedzin wiedzy (codziennie 3 do wyboru), […]
Warsztaty w Instytucie Matematycznym PAN, maj
Warsztaty każdego roku są poświęconej innej grupie zagadnień matematycznych z zakresu matematyki uniwersyteckiej. W minionych klatach omawiane były m.in. takie zagadnienia jak: klasyfikacja powierzchni, elementy teorii miary. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Instytutu Matematycznego PAN oraz Instytutu Matematyki UW. dla 20 osób
Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy w Serocku, czerwiec
Obóz służy nie tylko poszerzaniu specjalistycznej wiedzy uczniów, ale także wspieraniu ich rozwoju ogólnego, umiejętności współpracy w grupie, komunikacji i samooceny. W programie obozu jest miejsce na: specjalistyczne warsztaty z różnych dziedzin (do wyboru), wykłady różnych dziedzin wiedzy, prowadzone przez znakomitych naukowców i popularyzatorów, oraz warsztaty ogólnorozwojowe – filmowe, plastyczne, teatralne. Znaczącą cześć zajęć warsztatowych i […]
Seminarium filmowe prof. Krzysztofa Zanussiego, czerwiec
Seminarium odbywa się w Warszawie oraz w Laskach k. Warszawy, w domu państwa Elżbiety i Krzysztofa Zanussich. Z ramach seminariów uczestnicy mają możliwość zapoznania się z twórczością filmową prof. Krzysztofa Zanussiego oraz dyskusji z autorem po projekcjach. W programie spotkań jest także miejsce na projekcje filmów innych twórców, zwiedzanie wystaw czasowych w m.in. w Muzeum Narodowym, Muzeum […]
Warsztaty neuronaukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, czerwiec
Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny – biorą w nich udział biolodzy, fizycy i informatycy. Wspólnym tematem ich pracy są zjawiska związane z aktywnością mózgu. Podczas wykładów uczestnicy zapoznają się z badaniami prowadzonymi w IBD PAN. Jednak główną częścią warsztatów jest praca grupach, w kilku pracowniach Instytutu. Zadania wykonywane przez uczniów stanowią zwykle istotny wkład w badania prowadzone […]
Warsztaty badawcze w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, czerwiec
Warsztaty badawcze dla uczniów o zainteresowaniach naukami przyrodniczymi, głównie biologów i chemików. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, a uczestnicy pracują w kilku laboratoriach Centrum pod opieką naukowców. Ponadto uczestnicy na wykładach zapoznają się z badaniami prowadzonymi w Centrum. Zadania wykonywane przez uczniów stanowią zwykle istotny wkład w badania prowadzone na co dzień w Instytucie, a niekiedy […]
Obóz naukowy “Lato z helem” w Odolanowie, lipiec
Warsztaty organizowane są przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, a odbywają się w Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.. Dają one możliwość spotkania z najwybitniejszymi fizykami z całej Polski. Uczestnicy, mając ciągły kontakt z naukowcami, mogą pytać o wszystko co ich interesuje i co jest niejasne. Poza częścią wykładową, uczniowie pracują w […]
Pasterka
Wakacyjny obóz historyczno-matematyczno-przyrodniczy w Pasterce, dwutygodniowe zajęcia, lipiec
Podczas obozu uczniowie pracują w trzech 5-osobowych grupach nad zagadnieniami z dziedziny biologii, nauk pomocniczych historii oraz matematyki. Oprócz zajęć warsztatowych uczestnicy korzystają z konsultacji z tutorami, a także przygotowują i wygłaszają wystąpienia poświęcone prowadzonym przez siebie badaniom. Obóz wzbogacają piesze wycieczki przyrodniczo historyczne do najciekawszych miejsc Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Kotliny Kłodzkiej.
Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne “Rzeczpospolita mniej znana”, sierpień
Spotkania połączone z plenerem malarskim w każdym roku odbywają się w innym miejscu – w ostatnich latach były to: Kruszwica (2012), Brodnica (2013), Złoty Potok (2014), Milicz (2015) i Iwonicz-Zdrój (2016). W 2017 r. po raz pierwszy zaplanowano plener miejski – w Zabrzu. Spotkania przeznaczone są przede wszystkim dla uczestników Programu o uzdolnieniach plastycznych, towarzyszy im jednak […]
Obóz Wielodyscyplinarny w Zakopanem, wrzesień
Kolejna nowa propozycja w kalendarzu zajęć Funduszu – pierwsza edycja w 2017 r. Obóz to tygodniowe warsztaty pracy grupowej w formule interdyscyplinarnych zadań badawczych (3 zespoły po 5 osób) sformułowanych i prowadzonych we współpracy z Muzeum Tatrzańskim im. T. Chałubińskiego, Tatrzańskim Parkiem Narodowym oraz Teatrem Witkacego.