Zajęcia

Warsztaty przyrodnicze w Warszawie, listopad
Warsztaty służą zapoznaniu młodszych uczestników Programu z podstawami pracy badawczej. Podczas zajęć odtwarzany jest pełny cykl pracy eksperymentalnej od wprowadzenia teoretycznego, przez przygotowanie i przeprowadzenie…
Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, listopad/grudzień
Na czas warsztatów uczniowie dołączają do zespołów badawczych Instytutu, biorąc aktywny udział w pracach każdego z nich. Dzięki temu mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności laboratoryjnych…
Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie, listopad/grudzień
Na czas warsztatów uczniowie dołączają do zespołów badawczych Instytutu, biorąc aktywny udział w pracach każdego z nich. Dzięki temu mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności laboratoryjnych…
Warsztaty matematyczne we Wrocławiu, listopad/grudzień
Każdego roku praca podczas warsztatów skupia się wokół innego zagadnienia związanego z matematyką akademicką. Są to takie problemy jak: „Analiza niestandardowa”, „Spacery losowe” lub „Całkowitoliczbowe…
spotkania humanistyczne
Spotkania Humanistyczne w Krakowie grudzień
Zajęcia prowadzą pracownicy kilku wydziałów humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Temat wiodący zajęć w 2016 brzmiał „Groby, cmentarze, nekropolie …”. Spotkania odbywały…
Warsztaty matematyczne w Warszawie, grudzień
Warsztaty każdego roku są poświęconej innej grupie zagadnień matematycznych na poziomie uniwersyteckim. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Instytutu Matematycznego PAN oraz…
Warsztaty badawcze w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, styczeń
Podczas warsztatów uczestnicy pracują w kilku grupach badawczych nad problemami przedstawionymi przez pracowników Instytutu, są to m.in.: zagadnienia z zakresu fizyki magnetyzmu, nadprzewodnictwa i półprzewodników…
Warsztaty na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, styczeń/luty
W czasie warsztatów uczestnicy pracują w kilku grupach nad problemami badawczymi zaproponowanymi przez pracowników różnych zakładów Wydziału Chemii z zakresu chemii bioorganicznej i fizycznej, syntezy…
Warsztaty matematyczne w Gdyni, luty
Od strony merytorycznej przygotowuje je i prowadzi prof. Wojciech Tomalczyk, znakomity nauczyciel i popularyzator matematyki. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość wysłuchania wykładów dotyczących złożonych zagadnień…
Warsztaty w Instytucie Informatyki UW, marzec
Podstawą kwalifikacji na warsztaty są rozwiązania zadań, przygotowanych i ocenianych przez prowadzących zajęcia. Podczas warsztatów uczestnicy słuchają wykładów pracowników i doktorantów Instytutu Informatyki UW. W…
Warsztaty biologiczne w Warszawie, marzec
Uczestnicy pracują w kilku grupach, w różnych placówkach naukowych: na Wydziale Biologii UW (Zakład Genetyki Bakterii, Zakład Hydrobiologii, Zakład Parazytologii. Instytut Genetyki i Biotechnologii), Instytucie…
Marcowe seminaria humanistyczne w Warszawie, marzec
W ramach seminariów uczniowie zainteresowani humanistyką biorą udział w serii wykładów z dziedziny historii, historii sztuki, literaturoznawstwa i teatrologii przygotowanych przez pracowników naukowych Wydziału Artes…
Warsztaty badawcze na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, marzec
Podczas warsztatów uczniowie pracują w kilkuosobowych zepołach badawczych, pod opieką pracowników naukowych nad wybranymi zagadnieniami z dziedziny fizyki teoretycznej i doświadczalnej, takimi jak: geofizyka, optyka…
Warsztaty matematyczne w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kwiecień
Warsztaty wybranym problemom matematyki uniwersyteckiej. W minionych latach były to m.in.: przestrzenie metryczne, równoliczność, otwarte problemy geometrii, teoria grafów . Uczniowie poznają tę problematykę dzięki…
Warsztaty filmowe w Łodzi, kwiecień
Odbyły się po raz pierwszy w 2017 r. Trzydniowe warsztaty organizowane są we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową w Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka…
Warsztaty astronomiczne w Piwnicach, kwiecień
Warsztaty są poświęcone różnym aspektom radioastronomii, w tym: nowoczesnym metodom obserwacji astronomicznych, komputerowemu przetwarzaniu obrazów radioastronomicznych i optycznych. Uczestnicy powinni dysponować wiedzą o falach elektromagnetycznych i nowoczesnych…
Wielodyscyplinarny obóz naukowy w Serocku, kwiecień/maj
Obóz jest największym i najstarszym wydarzeniem spośród organizowanych przez Fundusz. Jego celem jest nie tylko poszerzaniu specjalistycznej wiedzy uczniów, ale także wspieraniu ich rozwoju ogólnego,…
Warsztaty w Instytucie Matematycznym PAN, maj
Warsztaty każdego roku są poświęconej innej grupie zagadnień matematycznych z zakresu matematyki uniwersyteckiej. W minionych klatach omawiane były m.in. takie zagadnienia jak: klasyfikacja powierzchni, elementy…
Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy w Serocku, czerwiec
Obóz służy nie tylko poszerzaniu specjalistycznej wiedzy uczniów, ale także wspieraniu ich rozwoju ogólnego, umiejętności współpracy w grupie, komunikacji i samooceny. W programie obozu jest…
Seminarium filmowe prof. Krzysztofa Zanussiego, czerwiec
Seminarium odbywa się w Warszawie oraz w Laskach k. Warszawy, w domu państwa Elżbiety i Krzysztofa Zanussich. Z ramach seminariów uczestnicy mają możliwość zapoznania się z twórczością…
Warsztaty neuronaukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, czerwiec
Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny – biorą w nich udział biolodzy, fizycy i informatycy. Wspólnym tematem ich pracy są zjawiska związane z aktywnością mózgu. Podczas wykładów uczestnicy…
Warsztaty badawcze w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, czerwiec
Warsztaty badawcze dla uczniów o zainteresowaniach naukami przyrodniczymi, głównie biologów i chemików. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, a uczestnicy pracują w kilku laboratoriach Centrum pod opieką…
Obóz naukowy “Lato z helem” w Odolanowie, lipiec
Warsztaty organizowane są przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, a odbywają się w Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.. Dają one…
Pasterka
Wakacyjny obóz historyczno-matematyczno-przyrodniczy w Pasterce, dwutygodniowe zajęcia, lipiec
Podczas obozu uczniowie pracują w trzech 5-osobowych grupach nad zagadnieniami z dziedziny biologii, nauk pomocniczych historii oraz matematyki. Oprócz zajęć warsztatowych uczestnicy korzystają z konsultacji z…
Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne “Rzeczpospolita mniej znana”, sierpień
Spotkania połączone z plenerem malarskim w każdym roku odbywają się w innym miejscu – w ostatnich latach były to: Kruszwica (2012), Brodnica (2013), Złoty Potok (2014),…