...
  • PL   EN

muzyka

Muzyka w szkole to lepsze wyniki z innych przedmiotów

Muzyka w szkole to lepsze wyniki z innych przedmiotów 640 426 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Muzyka to nie jest „odchamiacz”. Uczniowie grający na jakimś instrumencie lepiej sobie radzą z matematyką, przedmiotami przyrodniczymi i humanistycznymi – dowodzą kanadyjscy badacze w opublikowanym właśnie artykule.

Muzyka jest niedoinwestowana niesłusznie

– W amerykańskim systemie szkolnictwa zajęcia artystyczne, a wśród nich – muzyka, są często niedofinansowane w porównaniu z zajęciami takimi jak matematyka, nauki przyrodnicze i angielski. Powszechnie się uważa, że uczniowie, którzy spędzają czas na zajęciach z muzyki, zamiast rozwijać swoje umiejętności na matematyce, przedmiotach przyrodniczych lub angielskim, będą sobie w tych dziedzinach radziły gorzej. Nasze badania sugerują, że w rzeczywistości im więcej uczą się muzyki, tym lepiej sobie radzą w pozostałych dziedzinach – wyjaśnia prof. Peter Gouzouasis z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, główny autor pracy opublikowanej niedawno na łamach „Journal of Educational Psychology”.

Jego zespół przebadał ponad 112 tysięcy uczniów kanadyjskich szkół średnich. Okazało się, że muzyka – a szczególnie – granie na jakimś instrumencie – wyraźnie poprawia wyniki w nauce. Śpiew (np. w szkolnym chórze) działa trochę słabiej.

muzyka pomaga w nauce

Granie pomaga w nauce

– Uczniowie, którzy nauczyli się grać na jakimś instrumencie w podstawówce i nadal grali w trakcie szkoły średniej nie tylko wyraźnie lepiej zdawali egzaminy ale w porównaniu z kolegami, którzy na niczym nie grali, byli mniej więcej o rok do przodu w angielskim, matematyce i naukach przyrodniczych – dodaje uczony. – Niezależnie od ich statusu społecznego, pochodzenia, wcześniejszych wyników w szkole i płci.

– Środki na edukację muzyczną, takie jak zatrudnienie odpowiednio wyszkolonych nauczycieli, zespoły muzyczne w szkołach i instrumenty, są przycinane po to, żeby uczniowie skoncentrowali się na nauce tzw. przedmiotów akademickich – podkreśla kanadyjski profesor.

Jego zdaniem wieloletnia edukacja muzyczna na odpowiednim poziomie bardzo wzmacnia rozwój naukowy uczniów i przekłada się na lepsze wyniki na egzaminach z kluczowych przedmiotów.

– Uczenie się gry na instrumencie muzycznym w szkolnym zespole jest bardzo wymagające – mówi inny autor pracy, prof. Martin Guhn z UBC. – Uczeń musi nauczyć się czytania nut, świetnej koordynacji oko-ręka-mózg, świetnego słuchu, pracy zespołowej i dyscypliny, która pomaga w regularnych ćwiczeniach.

Gromadzone w ten sposób doświadczenia odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu uczniowskich uzdolnień, umiejętności i motywacji do nauki.

Badacze uważają, że zaobserwowane efekty to częściowo przynajmniej rezultaty tego, że dzieci angażowały się w zajęcia muzyczne trwające kilka lat. Najbardziej wyraźne związki muzykowania z wynikami w nauce uczeni zaobserwowali właśnie w przypadku instumentalistów grających w orkiestrach szkolnych.

Czytaj więcej w oryginalnej pracy:

„A Population-Level Analysis of Associations Between School Music Participation and Academic Achievement,” by Martin Guhn, PhD, Scott D. Emerson, MSc, and Peter Gouzouasis, PhD, The University of British Columbia. Journal of Educational Psychology. Published online June 20, 2019.

DOI: 10.1037/edu0000376

https://psycnet.apa.org/record/2019-34936-001

Slide Pomagaj z nami! Przeczytaj więcej o nas!