Program Pomocy Zdolnym

Program Pomocy Zdolnym to wyjątkowy, jedyny Polsce (a nawet w Europie) program, którego celem jest kompleksowe, merytoryczne wsparcie w rozwoju uczniów o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, muzycznych i plastycznych.

Naszym najważniejszym celem jest stworzenie młodym ludziom możliwości zmierzenia się z wyzwaniami na miarę ich uzdolnień. Dzieje się to podczas obozów, warsztatów, staży badawczych, które Fundusz organizuje we współpracy z najlepszymi uniwersytetami i placówkami badawczymi w Polsce. Wyjątkowość naszego Programu polega też na tym, że wszyscy pracujący z podopiecznymi Funduszu naukowcy i artyści, od najwybitniejszych przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki po doktorantów i studentów, to wolontariusze. Nasze działania są możliwe wyłącznie dzięki dobrej woli setek ludzi, którzy poświęcają swój czas aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z najzdolniejszymi uczniami w Polsce.

Co roku organizujemy dla ponad 500 uczestników Programu:

 

Zobacz listę naszych zajęć ⇨

 

Udział we wszystkich zajęciach jest nieodpłatny. Fundusz pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i dojazdu wszystkich uczestników.

Program istnieje od 1983 roku! .

W roku szkolnym 1983/84 nominacje na stypendystów wręczono 56 uczniom szkół podstawowych i średnich z 22 województw. W latach 1983-2019 przyznaliśmy kilkanaście tysięcy rocznych nominacji do udziału w programie Funduszu. Mamy już ponad 7 tys. absolwentów. W roku szkolnym 2019/2020 w Programie bierze udział 510 uczennic i uczniów.

Ponad 40% stypendystów pochodzi ze wsi i małych miejscowości.
 

 

 

Przeczytaj artykuł Marii Mach o programie pomocy wybitnie zdolnym na łamach magazynu “Delta”

 

Podziel się!