...
  • PL   EN

ruszają zajęcia stacjonarne

Ruszają zajęcia stacjonarne!

Ruszają zajęcia stacjonarne! 2560 1920 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Czas, kiedy musieliśmy przenieść działania Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci do Internetu i zaoferować stypendystom Programu ZDOLNI zajęcia w formie zdalnej wydaje się dobiegać końca. Wszyscy starali się, jak mogli, by odtworzyć funduszową magię przez Internet i w dużej mierze się to udało. Jednak najlepiej działa ona przecież w spotkaniach twarzą w twarz. Stęskniliśmy się do nich bardzo, więc gdy tylko pojawiła się taka możliwość, pełną parą ruszyliśmy z zajęciami stacjonarnymi!

Zdalnie nie znaczy osobno (i nudno)

Gdy zaczęły obowiązywać restrykcje dotyczące kontaktu, zespół Funduszu bardzo szybko zaczął pracować nad formułą przeniesienia choć części naszej bogatej oferty zajęciowej do Internetu. Na funduszowej platformie Teams odbyło się dotąd ponad 60 tutoriali, czyli kierowanych przez eksperta zajęć ćwiczeniowych z różnych dziedzin, m.in. na temat wirtualnego mutowania białek, sztuki nowoczesnej w Azji i Afryce, chirurgii szczękowo-twarzowej, przewidywania szeregów czasowych, kryzysu wartości europejskich, technik pisania prac itd. . Średnio co dwa tygodnie przed ekrany komputerów przyciągały stypendystów specjalnie dla nich zamówione wykłady dotyczące aktualnych problemów badawczych oraz sytuacji na świecie, np. wyborów w Stanach Zjednoczonych, biologii syntetycznej czy zmian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku. Były też regularne projekcje filmowe i teatralne z dyskusją oraz zupełnie nowy, dopasowany do sytuacji format angażujący muzyków (choć nie tylko): Kameralna Filharmonia Funduszu. Koncerty funduszowych Młodych Wirtuozów transmitowane na żywo i dostępne na naszym kanale YouTube uzyskały prawie 6 tysięcy wyświetleń.

Również sami ZDOLNI świetnie odnaleźli się w nowej formule i do cna wykorzystali możliwości, jakie oferują nowe technologie. Nie tylko licznie uczestniczyli w zajęciach, lecz również organizowali sobie czas we własnym towarzystwie. Fizyczne oddalenie nie przeszkodziło im integrować się przy ulubionych grach, czy dyskutować o ważnych dla nich zagadnieniach naukowych, artystycznych i życiowych.
Mimo to tęsknota za spotkaniami twarzą w twarz rosła z każdym dniem trwania pandemii, nie tylko wśród uczestników programu, ale również wśród studentów, naukowców i artystów prowadzących zajęcia, a także pracowników biura koordynujących program. Dlatego ogromnie cieszymy się, że Program ZDOLNI wraca powoli na stacjonarne tory i odbywa się coraz więcej zajęć, które nasi stypendyści tak uwielbiają.

Pierwsze jaskółki: obozy w Serocku i warsztaty badawcze

Jako pierwsze wróciły flagowe wydarzenia będące sercem Programu ZDOLNI i niejako definiujące funduszowe życie: obozy wielodyscyplinarne w Serocku dla młodszych i starszych uczniów. Tradycyjnie odbywają się jeden po drugim na przełomie kwietnia i maja, w tym roku zostały przesunięte na lato. Ten pierwszy – goszczący 25 stypendystów, prowadzących zajęcia i kadrę – trwa już od 12 czerwca. Plan dnia wypełniony jest aktywnościami. Rano odbywają się wykłady i warsztaty praktyczne z różnych dziedzin do wyboru. Po południu przychodzi czas na wybrane zajęcia ogólnorozwojowe: od języków obcych przez spacery tematyczne i gry po śpiewanie i wyszywanie. Wieczorem tradycyjnie mają miejsce spotkania z ciekawymi ludźmi nauki i kultury oraz dyskusje i projekcje filmowe. Uczestnicy przygotowują również odczyty, które prezentują całej społeczności obozu, doskonaląc się przy tym w sztuce wystąpień publicznych i prezentacji swoich pasji.

Wróciły również długo wyczekiwane warsztaty. Odbywają się one zwykle w laboratoriach lub właściwych danej dyscyplinie jednostkach badawczych i mają bardzo praktyczną formę – nie mogły więc zostać w pełni przeniesione do Internetu. Tym większa radość, że 14 czerwca ruszyły przyciągające wielu uczestników Programu ZDOLNI warsztaty badawcze w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy mają do wyboru zajęcia w dziesięciu różnych laboratoriach: Sprawdzają, czy z wody morskiej można otrzymać paliwo przyszłości, projektują inhibitory białek przy użyciu metod sztucznej inteligencji i badają możliwości produkowania zielonej elektryczności za pomocą sztucznego liścia.

Pracowite lato

W wakacje nie próżnowaliśmy nigdy. Oprócz kwalifikacji zgłoszeń w rekrutacji do programu, w okresie czerwca do września zawsze organizowaliśmy staże badawcze, będące dla naszych starszych stypendystów okazją do podjęcia indywidualnej pracy nad konkretnym zagadnieniem w wybranej instytucji naukowej lub kulturalnej. Latem miały zawsze miejsce również Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne połączone z plenerem malarskim oraz Wakacyjny Obóz Wielodyscyplinarny w Pasterce, a także kameralne seminarium filmowe z Krzysztofem Zanussim. Jeśli tylko pozwolą warunki, w tym roku odbędą się wszystkie te wydarzenia, a dodatkowo wspomniany, przesunięty z maja, obóz wielodyscyplinarny dla starszych uczestników Programu. W sierpniu będziemy więc gościć w Serocku ponad 100 osób, w tym ok 80 uczestników Programu ZDOLNI, na corocznym funduszowym święcie wiedzy i wzajemnej wymiany myśli. Już nie możemy się doczekać tych jakże pracowitych wakacji!