...
  • PL   EN

EUCYS 2022 Leiden – co w tym roku zaprezentują Polacy?

EUCYS 2022 Leiden – co w tym roku zaprezentują Polacy? 1200 900 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W międzynarodowych finałach EUCYS 2022 w holenderskiej Lejdzie wezmą udział laureaci I nagród polskiej edycji European Union Contest for Young Scientists. W oczekiwaniu na wieści z Holandii przedstawiamy trójkę młodych naukowców. To oni przedstawią wyniki swoich badań w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów uczniowskich prac badawczych na świecie. Trzymamy kciuki nie tylko za ich powodzenie w EUCYS, ale też kolejne osiągniecia naukowe!

Róża Wilkońska – 19-letnia naukowczyni z Wadowic

  • autorka pracy z dziedziny chemii medycznej Zastosowanie enkapsulacji usieciowanych soli polisacharydowych i miceli jako nośnika hydrofobowych substancji leczniczych.
  • laureatka I nagrody w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS w 2022 roku.
  • absolwentka I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W przyszłości zamierza łączyć studia medyczne z dalszymi badaniami w zakresie chemii medycznej.

W recenzji przygotowanej w toku polskiej edycji EUCYS czytamy m.in.: „zainteresowania naukowe [Autorki] koncentrują się wokół niezwykle istotnych, z punktu widzenia nowoczesnej terapii, zagadnień związanych z tworzeniem systemów dostarczania i uwalniania leków opartych na nośnikach. Tematyka pracy dotyczy wykorzystania mikrocząsteczek alginianowych jako polimerowego nośnika dla modelowej substancji hydrofobowej zamkniętej w micelach. Zaproponowana metoda enkapsulacji hydrofobowego związku, wcześniej zamkniętego w micelach, stanowi nowatorskie podejście do rozwiązania problemu niskiej biodostępności aktywnych farmaceutycznie związków hydrofobowych stosowanych obecnie w medycynie. […] Wyniki stanowią oryginalne osiągnięcie naukowe autorki i wzbogacają naszą wiedzę na temat możliwości zastosowania tego typu układów w doustnych systemach terapeutycznych uwalniających substancję czynną w jelitach”.
Abstrakt pracy Róży Wilkońskiej w katalogu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS.
Na stronie międzynarodowych finałów EUCYS 2022 Leiden dostępna jest także wideo prezentacja projektu Róży.

Bartłomiej Bychawski – 19-letni matematyk z Mrozowa

  • autor pracy Szczególne podgrupy skończonego indeksu w grupie warkoczy B_3.
  • laureat I nagrody w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS w 2022 roku.
  • absolwent Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej, od października rozpocznie studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Matematycznym laikom problematyka poruszona przez Bartłomieja Bychawskiego może wydawać się niezrozumiała i przez to mniej ważna. Recenzent pracy podkreśla jednak „Stopień trudności tematu odpowiada […] trudnemu zadaniu na specjalistycznym kursie z kombinatorycznej teorii grup. Bardzo dobre opanowanie tego materiału przez ucznia liceum robi duże wrażenie”.
Abstrakt pracy Bartłomieja Bychawskiego w katalogu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS.
Na stronie międzynarodowych finałów EUCYS 2022 Leiden dostępna jest także wideo prezentacja projektu Bartłomieja.

Gabriela Szczepanik – 19-letnia naukowczyni z Elbląga

  • autorka pracy Charakterystyka preferencji penetrowania pożytków przez zapylacze.
  • laureatka I nagrody w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS w 2022 roku.
  • absolwentka XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. Od października rozpoczyna równoległe studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku lekarskim. Oraz na Uniwersytecie Warszawskim (na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych) na kierunku biotechnologia.

Znaczenie badań Gabrieli Szczepanik dla zachowania bioróżnorodności w ekosystemach miejskich podkreślił jeden z recenzentów: „[Autorka] przeprowadziła analizę zróżnicowania terenów w Elblągu oraz wykazała eksperymentalnie potrzebę utrzymywania zróżnicowanej bazy pokarmowej w obszarach zurbanizowanych przez całą długość sezonu wegetacyjnego. Autorka słusznie zauważa, że obszary miejskie, choć niewątpliwie są dla owadów trudnym środowiskiem, mogą odgrywać istotną role w utrzymywaniu różnorodności entomofauny”.
Abstrakt pracy Gabrieli Szczepanik w katalogu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS.
Na stronie międzynarodowych finałów EUCYS 2022 Leiden dostępna jest także wideo prezentacja projektu Gabrieli.

Finały EUCYS 2022 Leiden już wkrótce!

Przed młodymi naukowcami pięć rund sesji jurorskich. Jednak międzynarodowe finały, to nie tylko konkursowy stres, ale także doskonała okazja do poznania pasjonatów nauki z całego świata. Dla uczestników poprzednich edycji była to także możliwość nawiązania cennych kontaktów naukowych, które rozwijały się w kolejnych latach. Bo sukces w konkursie jest ważny, jednak z EUCYS każdy wyjeżdża wygrany!

Wszystkie projekty finałowe oraz ich autorów (z 33 krajów) można poznać wirtualnie na stronie EUCYS 2022 Leiden. Laureatów tego prestiżowego konkursu poznamy już w sobotę 17 września.

Odkrycia – Polska Edycja EUCYS 2023

Szukamy młodych naukowców! Zgłoszenia do kolejnego konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS przyjmujemy do 15 grudnia. Jeśli jesteś autorem projektu naukowego lub inżynieryjnego lub znasz kogoś, kto docieka, wyciąga wnioski i opisuje odkrycia zgłoś się!

Udział w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS to nie tylko szansa na cenne nagrody. To przede wszystkim możliwość rzetelnej oceny pracy – od etapu recenzji po indywidulane rozmowy z jurorami. Szczegóły znajdziesz w zakładce Odkrycia.

Patronat honorowy:

Organizację EUCYS w Polsce
wspiera:

HUAWEI wspiera Polską Edycję EUCYS