...
 • PL   EN

Odkrycia – co warto wiedzieć?

Odkrycia – co warto wiedzieć? 2560 1440 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Byłeś na stażu badawczym? Sam lub z kolegami, koleżankami przygotowaliście projekt naukowy? Stworzyliście prototyp urządzenia, którego jeszcze nikt nie wymyślił? Masz wyniki, które chcesz pokazać ekspertom? Koniecznie zgłoś się do konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS! Udział w nim to nie tylko szansa laury, ale przede wszystkim gwarancja rzetelnej merytoryczne oceny i kontaktu z wybitnymi specjalistami.

Do Odkryć przyjmowane są prace teoretyczne lub doświadczalne z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych, a także projekty techniczne. Badania muszą być zrealizowane przez uczniów przed zakończeniem edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Mogą być prowadzone indywidualnie lub w dwu- i trzyosobowych zespołach.

Co i kiedy?

Zgłoszenia do konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS przyjmujemy do 15 grudnia. Kalendarz dalszych działań w konkursie można znaleźć w dokumencie HARMONOGRAM.

Kompletne zgłoszenie do konkursu zawiera:

 1. Plik z treścią pracy naukowej, przygotowany według standardów artykułu naukowego w danej dziedzinie wiedzy, z uwzględnieniem ograniczeń objętości zgodnie z pkt. 9 REGULAMINU
 2. Rekomendację do konkursu, zgodnie z powyższym Regulaminem
 3. Kartę autora (w postaci formularza on-line) w przypadku prac zbiorowych wypełnioną oddzielnie przez każdego współautora. Przejdź do karty autora.
  Dokumenty z pkt. 1 i 2 należy przesyłać droga elektroniczną, na adres: konkurs@fundusz.org lub pocztą tradycyjną na adres biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
Rekomendacja do konkursu

Rekomendację do konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS stanowić może jeden z dwóch poniższych dokumentów:

 1. Potwierdzenie (np. dyplom lub zaświadczenie) nagrody lub wyróżnienia w olimpiadzie przedmiotowej lub innym ogólnopolskim konkursie naukowym, dotyczące zgłaszanej pracy naukowej. W przypadku konkursów wieloetapowych – tylko w etapie najwyższym. W przypadku projektów zbiorowych lista autorów w rekomendacji i w zgłoszeniu do Odkryć powinna być taka sama.
 2. Rekomendacja pracownika naukowego ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
  W Odkryciach nie mamy jednolitego wzoru rekomendacji, jednak powinna ona przynajmniej zawierać stwierdzenie, że projekt jest rekomendowany do Konkursu UE dla Młodych Naukowców, z uzasadnieniem jego wartości naukowej zdaniem rekomendującego. Jeżeli wystawiający rekomendację jest jednocześnie opiekunem naukowym projektu, warto, aby rekomendacja zawierała informację o stopniu samodzielności autora, w tym zainicjowania tematu badawczego, wyboru metody i przeprowadzenia badań, analizy wyników, jak również informację, czy praca jest elementem większego programu badawczego.
  Nie ma konieczności, aby dokument był wystawiony na formalnym druku uczelni, jednak niezbędne jest podanie afiliacji rekomendującego.
Co można zyskać, czyli dlaczego warto zgłosić się do Odkryć?

Zwykle udział w konkursie naukowym to szansa na przywileje w rekrutacji na studia, możliwość startu w etapie międzynarodowym, a niekiedy także nagrody finansowe lub rzeczowe. Odkrycia dają to wszystko, ale co ważniejsze przynoszą też:

 • gwarancję rzetelnej oceny i wsparcia merytorycznego – od recenzji specjalistycznych, przez rozmowy z członkami jury, po konsultacje eksperckie dla autorów prac,
 • możliwość nawiązania cennych kontaktów naukowych wśród doświadczonych badaczy, ale także rówieśników z pasją,
 • satysfakcję i motywację do podążania obraną ścieżką naukową oraz do realizacji samodzielnych projektów badawczych.
Twoje zgłoszenie jest niekompletne – odezwij się do nas już dziś!

Pomożemy dopełnić formalności, w tym wesprzemy Twoje/Wasze poszukiwanie osoby rekomendującej lub życzliwego „krytyka”, który przeczyta pracę przed zgłoszeniem. Możemy też przygotować konsultację merytoryczną, która ułatwi Wam wypracować finalną wersję tekstu.

Na wszelkie pytania związane z Odkryciami chętnie odpowie Magdalena Jezierska (mailowo: konkurs@fundusz.org lub telefonicznie: 506765578)