Finaliści konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS

Finaliści konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS 2000 1600 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Dla organizatorów i jurorów ostatnie miesiące były pracowite, choć niewątpliwie trudne dla autorów zgłoszonych prac. Dlatego nie będziemy nikogo dłużej trzymać w niepewności i przedstawiamy finalistów konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS. Jury doceniło ich ponadprzeciętną wiedzę, determinację i ważne wyniki naukowe, które potwierdzili swoimi badaniami.

Na listę finalistów czekaliśmy tak długo, gdyż wszystkie prace badawcze zgłoszone do konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS zostały skierowane do recenzji. Każdorazowo staramy się pozyskać jako recenzentów specjalistów z danej dziedziny, dla których tematyka podejmowana przez młodych naukowców jest codziennością pracy naukowej. Dopiero po zebraniu tych opinii do oceny przystępują jurorzy Odkryć.

Zakwalifikowani do spotkań z jurorami

W tym roku jury zakwalifikowało do finału Odkryć 14 prac. To kilka mniej niż zwykle, ale zamknięcia placówek badawczych w ramach pandemicznej profilaktyki, z pewnością miało znaczenie także dla konkursu. Finaliści to:

 1. Jakub Bachurski (Hornówek). „Aproksymacyjne wyszukiwanie wzorca z ograniczonym błędem bezwzględnym”
 2. Wojciech Chareński (Żnin), Wiktoria Malak (Żnin). „Badanie wpływu preparatów zawierających czosnek pospolity Allium sativum L. na wzrost i rozwój fasoli zwykłej Phaselous vulgaris L.”
 3. Bartosz Chomiński. „O pewnym kryterium zbieżności szeregów trygonometrycznych”
 4. Daniel Goc (Bochnia). „W − zbieżność funkcji”
 5. Daniel Goc (Bochnia), Piotr Panek (Kraków), Tymoteusz Typrowicz (Leżajsk). „Spektrofotometryczne badanie równowagi indykatorów pH w roztworach wodnych z zastosowaniem metod numerycznych”
 6. Igor Jaszczyszyn (Wólka Grodziska), Jakub Lewandowski (Działdowo). „Synteza i badania kompozytu na bazie tlenków metalu oraz krzemionki do zastosowania w fotokatalizie i wyłapywania zanieczyszczeń”
 7. Adam Jędrychowski (Kraków), Justyna Stępińska (Kraków), Patrycja Strach (Bochnia). „Filtrowanie wody w celach spożywczych. Analiza produktu rynkowego i prototyp filtra”
 8. Filip Konieczny. „Odwracanie przekształceń geometrycznych i własności sprzężenia harmonicznego”
 9. Stanisław Majchrzak. „Od trójkątów do krzywych stożkowych, czyli o prostej innej niż wszystkie”
 10. Szymon Mol (Bielsko-Biała). „Chaos przestrzenny w Komorowicach Krakowskich”
 11. Natalia Nowak. „Grupy abelowe w rachunku kwantowym”
 12. Jakub Piwowarski (Mirostowice Dolne). „Porównanie liczebności i rozmieszczenia galasów na liściach populacji buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.) występujących na terenie Mirostowic Dolnych”
 13. Zbigniew Ziarek (Wola Rzędzińska). „Rozwój Zawady pod wpływem warunków geologicznych, ukształtowania terenu i lokalizacji oraz konsekwencje czynników środowiskowych w zagospodarowaniu przestrzennym terenu”
 14. Radosław Żak, (Boleń). „Sprzężenie izogonalne i kilka własności punktu X25”

Odkrycia to doskonały początek drogi naukowej

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje konkurs uczniowskich projektów badawczych od 1995 roku.
Do konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS można zgłaszać oryginalne prace badawcze, nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie przedmiotowej), lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem naukowym minimum doktora. Tematyka badań może intedyscyplinarna, czyli z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych. Prace mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów (niekoniecznie z jednej klasy lub szkoły). Ważnym aspektem jest, aby badania zostały zainaugurowane przed rozpoczęciem studiów na wyższej uczelni przez każdego z autorów.

Godnym uwagi jest fakt, że Polska bierze udział w Konkursie z imponującymi sukcesami. Z kilkudziesięciu krajów pod względem liczby zdobytych dotąd nagród lepsi od nas są tylko Niemcy! Zobacz grafikę ilustrującą nasze sukcesy i poznaj tych, którzy zaczynali od EUCYS.


Podsumowując, warto podkreślić, że udział w Konkursie jest niezwykle cennym doświadczeniem dla uczniów. Często początkiem błyskotliwej kariery badawczej. Daje też rzadką możliwość omówienia wyników badań ze autorytetami naukowymi różnych dziedzin oraz zaprezentowania ich przed rówieśnikami o równie zaawansowanych zainteresowaniach.

Więcej o finałach międzynarodowych na na stronie Komisji Europejskiej.

Z niecierpliwością czekamy na finały! Wyniki konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS poznamy w drugiej połowie kwietnia.

Patronat honorowy:

Organizację EUCYS w Polsce
wspiera:

Huawei

Back to top