• PL   EN

EUCYS 2020/21 Salamanka – poznaj naszych reprezentantów

EUCYS 2020/21 Salamanka – poznaj naszych reprezentantów 2000 1600 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W międzynarodowych finałach EUCYS 2020/21 Salamanka – Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców bierze udział podwójna reprezentacja z Polski. Projekty zostały nagrodzone w konkursie Odkrycia w 2020 i 2021 roku. Przedstawiamy młodych matematyków, informatyka i trzech specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych, którzy rywalizują w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów uczniowskich prac badawczych na świecie. Trzymamy kciuki nie tylko za ich powodzenie w EUCYS, ale też kolejne osiągniecia naukowe!

Adam Barański – 20-letni matematyk z Warszawy (laureat EUCYS 2020)

Jeden z recenzentów, dr Jakub Gismatullin z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego napisał o pracy Adama m.in.: “dowody w recenzowanej pracy są interesujące i bardzo pomysłowe, zwłaszcza dowód Twierdzeń 2 i 3 (o tym, że zbiór dzielników rozwiązań y-kowych jest nieskończony i ko-nieskończony) z rozdziału 3 oraz rozumowania z rozdziału 4, w których w nietrywialny sposób używa się waluacji, nazywanych wykładnikami p-adycznymi”.

Jarosław Brodecki – 18-letni biolog z Łodzi (laureat EUCYS 2020)

 • autor pracy Ocena zanieczyszczenia miejskich rzek mikrotworzywami i ich przenikania do sieci troficznych na przykładzie systemu rzecznego aglomeracji łódzkiej, której streszczenie można znaleźć w katalogu Odkrycia 2020
 • laureat I nagrody w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS w 2020 roku
 • absolwent Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej
 • stypendysta Programu ZDOLNI od 2014 roku

Z recenzji prof. Piotra Zielińskiego z Katedry Ekologii Wód Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku: „główną zaletą pracy jest holistyczne podejście do problemu zanieczyszczenia miejskich rzek i ich dolin mikroplastikiem. Za niezwykle istotne uważam uwzględnienie stanów hydrologicznych rzek, zagospodarowanie zlewni, obecność oczyszczalni ścieków czy tryb życia zwierząt kręgowych w ocenie poziomu obciążenia mikroplastikiem w analizie wyników badań. (…) o ile poziom zanieczyszczenia mikroplastikiem rzek miejskich można w łatwy sposób przewidzieć to już transfer mikroplastiku i jego analiza uwzględniająca parametry hydrologiczne, zagospodarowania terenu, charakteru oczyszczalni ścieków jest nowym ujęciem. Ponadto podjęta próba uwzględnienia trybu życia zwierząt na transfer mikroplastiku w sieci troficznej zasługuje na wyróżnienie”.

Jakub Bachurski – 19-letni informatyk z Hornówka (laureat EUCYS 2021)

Z recenzji prof. Szymona Grabowskiego z Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej: „Autor podaje algorytm aproksymacyjny dla przybliżonego wyszukiwania wzorca w tekście w sytuacji, gdy wzorzec i tekst są ciągami liczb rzeczywistych. Dla tego konkretnego scenariusza nie były wcześniej znane rozwiązania z interesującą gwarancją najgorszego przypadku. Główną techniką algorytmiczną Autora jest zaproponowany przez niego pomysłowy sposób dyskretyzacja ciągów. Dyskretyzacja ta jest wykorzystywana dla rozwiązania kilku problemów pasowania przybliżonego (delta-matching i in.), z użyciem „ciężkich narzędzi” znanych ze wcześniejszych (zacytowanych) prac, głównie na bazie FFT, jednak szczegóły rozwiązań są dalekie od trywialności”.

Aleksander Łysomirski – 20-letni biolog z Michałowic (laureat EUCYS 2020)

 • autor pracy Fisetyna to naturalny senolityk, który obniża aktywność metaboliczną komórek raka jelita grubego i ma potencjalny wpływ na proces autofagii w komórkach HCT116, której streszczenie można znaleźć w katalogu Odkrycia 2020
 • laureat I nagrody w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS w 2020 roku
 • absolwent II LO im. S. Batorego w Warszawie

Z recenzji prof. Anny Herman-Antosiewicz z Katedry Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego: „Autor wykazał, ze fisetyna skuteczniej hamuje żywotność zestarzałych komórek (ang. senescent cells) nowotworu jelita grubego, linii HCT116, niż komórek proliferujących. Jest to o tyle ważne, że badany związek jest naturalnego pochodzenia, obecny w popularnych owocach i warzywach oraz zupełnie nietoksyczny. Z kolei starzenie się komórek nowotworowych pod wpływem stosowanych terapii, choć z jednej strony osłabia wzrost guza (komórki zestarzałe nie dzielą się), to z drugiej strony sprzyja rozwojowi choroby z racji wydzielanych przez te komórki enzymów modyfikujących otoczenie lub związanych z procesem zapalnym”.

Radosław Żak – 18-letni matematyk z Bolenia (laureat EUCYS 2021)

Z recenzji dr inż. Pawła Naroskiego z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej: „Autor definiuje dla danego punktu i trójkąta pewien specyficzny punkt, który nazywa habilsakiem, a następnie bada jego własności. Z jednej strony jest to definicja jakich wiele (a przynajmniej Autor nie uzasadnia jej wagi), co można poczytywać za wadę pracy, ale z drugiej strony jest to definicja nieprosta, wymagająca znajomości wielu pojęć, również metody zastosowane przez Autora sugerują szerokie rozeznanie w klasycznej geometrii, bardzo wykraczające poza program szkolny. Jak rozumiem, wyniki pracy są oryginalnymi wynikami Autora. W tym świetle praca jest imponująca.

Igor Jaszczyszyn i Jakub Lewandowski (laureaci EUCYS 2021)

 • Igor Jaszczyszyn 18-letni chemik z Wólki Grodziskiej
 • współautor pracy Synteza i badania kompozytu na bazie tlenków metalu oraz krzemionki do zastosowania w fotokatalizie i wyłapywania zanieczyszczeń, której streszczenie można znaleźć w katalogu Odkrycia 2021
 • laureat I nagrody w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS w 2021 roku
 • absolwent IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie
 • stypendysta Programu ZDOLNI w roku szkolnym 2020/21

 • Jakub Lewandowski 19-letni chemik z Działdowa
 • współautor pracy Synteza i badania kompozytu na bazie tlenków metalu oraz krzemionki do zastosowania w fotokatalizie i wyłapywania zanieczyszczeń, której streszczenie można znaleźć w katalogu Odkrycia 2021
 • laureat I nagrody w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS w 2021 roku
 • absolwent XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie

Z recenzji dr hab. inż. Katarzyny Siwińskiej-Ciesielczyk z u Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej: „za główne (…) projektu należy uznać zaproponowanie syntezy nowego połączenia/materiału kompozytowego złożonego z tlenku krzemu(IV), tlenku ceru oraz neodymu, wykorzystując zwłaszcza założenia metody II – chemicznej. Istotnym była również próba zweryfikowania założeń syntezy w testach użytkowych materiału kompozytowego w procesie adsorpcji oraz fotokatalizy substancji aktywnej farmaceutycznie, która wskazała na istotną aktywność kompozytu i możliwość jego szerszego zastosowania w aspektach środowiskowych. Autorom udało się przełożyć aspekt badań podstawowych na zastosowanie praktyczne”.

Finały EUCYS 2020/21 Salamanka już wkrótce!

Przed młodymi naukowcami cztery rundy zdalnych sesji jurorskich. Laureatów międzynarodowych finałów EUCYS 2020/21 poznamy już w niedzielę 19 września. Zapraszamy do udziału w ceremonii ogłoszenia wyników (konieczna rejestracja) oraz w innych wydarzeniach EUCYS Salamanka, m.in. spotkaniu z prof. William D Phillipsem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1997 roku, wspólnie z Stevenem Chu i Claude’em Cohenem-Tannoudjim (za rozwój metod chłodzenia i pułapkowania atomów laserem).

Odkrycia – Polska Edycja EUCYS 2022

Szukamy następców tej wspaniałej siódemki. Zgłoszenia do kolejnego konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS przyjmujemy do 15 grudnia. Jeśli jesteś autorem projektu naukowego lub inżynieryjnego lub znasz kogoś, kto docieka, wyciąga wnioski i opisuje odkrycia zgłoś się!

Udział w konkursie Odkrycia – Polska Edycja EUCYS to nie tylko szansa na cenne nagrody, ale przede wszystkim możliwość rzetelnej oceny pracy – od etapu recenzji po indywidulane rozmowy z jurorami. Szczegóły znajdziesz w zakładce Odkrycia – edycja 2021/22.

Back to top