Rekrutacja krok po kroku

1. Należy wpisać dane kontaktowe nowych kandydatów w formularzu w bazie Funduszu do 30 czerwca (lub przesłać nam je inną drogą, np. mailem), a tym samym – utworzyć swój profil.

2. Należy do profilu w bazie dołączyć kompletny wniosek (list, prace, dyplomy, rekomendacje) do 31 lipca

3. Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów prac do 31 lipca – do biura Funduszu

4. Wyniki rekrutacji ogłosimy na początku października

5. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie