Slide Zdjęcie główne podstrony

Rekrutacja dla
obecnych stypendystów

Wstecz Plastycy Naukowcy Muzycy

Naukowcy

1. Przygotuj sprawozdanie dotyczące Twojego rozwoju i doświadczeń w trakcie ostatniego roku szkolnego. Zapisz je w formacie pdf oraz zbierz wszystkie potrzebne załączniki (prace, dyplomy, rekomendacje).

2. Po otwarciu swojego konta w bazie w zakładce Sprawozdanie końcoworoczne zamieść sprawozdanie wraz z załącznikami. Zrób to do 30 czerwca.

Muzycy

1. Przygotuj sprawozdanie dotyczące Twojego rozwoju i doświadczeń w trakcie ostatniego roku szkolnego. Zapisz je w formacie pdf oraz zbierz wszystkie potrzebne załączniki (prace, dyplomy, rekomendacje).

2. Po otwarciu swojego konta w bazie w zakładce Sprawozdanie końcoworoczne zamieść sprawozdanie wraz z załącznikami. Zrób to do 30 czerwca.

Plastycy

1. Przygotuj sprawozdanie dotyczące Twojego rozwoju i doświadczeń w trakcie ostatniego roku szkolnego. Zapisz je w formacie pdf oraz zbierz wszystkie potrzebne załączniki (prace, dyplomy, rekomendacje).

2. Po otwarciu swojego konta w bazie w zakładce Sprawozdanie końcoworoczne zamieść sprawozdanie wraz z załącznikami. Zrób to do 31 sierpnia.

3. Do 31 lipca dostarcz przesyłką pocztową lub kurierską oryginały swoich prac do biura Funduszu. Liczy się data stempla.

Adres:
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Prace zwracamy autorom po zakończeniu rekrutacji. Odsyłamy je na ich koszt. Można je również odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu.

Uwagi i wymogi dotyczące prac:

  • Do 31 lipca prześlij do naszego biura: 10–25 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika), mogą być to zarówno prace studyjne, stworzone w pracowniach, jak i inne dowolne formy twórczości plastycznej. Od uczniów szkół ponadpodstawowych oczekujemy również szkicownika lub kilkunastu „szybkich” szkiców. Pamiętaj, że lepiej jest włożyć do teczki więcej prac niż wymagane minimum.
  • Zależy nam na tym, żeby Twoja teczka reprezentowała obecny poziom warsztatu i sposób myślenia o szeroko rozumianej plastyce oraz twórczości własnej. Najlepiej, jeśli wyślesz prace wykonane różnorodnymi technikami, na różnych formatach, tak aby jak najlepiej przedstawiały spektrum Twoich umiejętności.
  • Przykładowo w teczce mogą znaleźć się: studia malarskie lub rysunkowe martwej natury lub modela, prace wykonane techniką farb akwarelowych, olejnych, akrylowych, tempery, gwaszu, farb w sprayu, odbitki lub wydruki graficzne, prace wykonane pastelami lub innymi kredkami, fotografie analogowe i cyfrowe, małe formy rysunkowe lub malarskie, szkice, ilustracje, rzeźby, instalacje lub inne formy przestrzenne. W przypadku form przestrzennych (rzeźby, prace ceramiczne) prosimy o przesłanie wyłącznie dokumentacji fotograficznej.
  • Prace wykonane technikami brudzącymi muszą być zabezpieczone fiksatywą.
  • Prace dostarczone w tubach bądź rulonach nie zostaną wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji.
  • Prosimy o czytelne podpisanie każdej pracy na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
  • Prosimy o załączenie deklaracji o samodzielnym wykonaniu prac.
  • Prosimy o przesyłanie prac zapakowanych w teczkę plastyczną umożliwiającą zapakowanie ich z powrotem po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • Prosimy pamiętać o wyraźnym oznaczeniu teczki imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym.
  • Przesłanie teczki bez rejestracji w bazie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
Back to top