...
 • PL   EN

Slide Zdjęcie główne podstrony Sprawozdanie roczne

Rekrutacja dla
obecnych stypendystów

Wstecz Plastycy Naukowcy Muzycy

Naukowcy

1. Przygotuj sprawozdanie dotyczące Twojego rozwoju i doświadczeń w trakcie ostatniego roku szkolnego. Zapisz je w formacie pdf oraz zbierz wszystkie potrzebne załączniki (np. prace i rekomendacje).

2. Po otwarciu swojego konta w bazie w zakładce Sprawozdanie końcoworoczne zamieść sprawozdanie wraz z załącznikami. Zrób to do 30 czerwca.

Muzycy

1. Przygotuj sprawozdanie dotyczące Twojego rozwoju i doświadczeń w trakcie ostatniego roku szkolnego. Zapisz je w formacie pdf. Dołącz także link do nagrania wideo utworu. Czas nagrania nie powinien przekroczyć 10 minut, repertuar dowolny (prosimy o wklejenie linku do sprawozdania końcoworocznego).

2. Dołącz opinię nauczyciela prowadzącego naukę gry na głównym instrumencie, w której znajdą się informacje o wynikach nauki oraz udziale w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Nie ma potrzeby dołączenia kopii dyplomów konkursowych – wystarczy lista osiągnięć potwierdzona podpisem nauczyciela. Prosimy o przygotowanie dokumentu w formacie pdf.

3. Po otwarciu swojego konta w bazie w zakładce Sprawozdanie końcoworoczne zamieść sprawozdanie wraz z załącznikiem. Zrób to do 30 czerwca.

Plastycy

1. Przygotuj sprawozdanie dotyczące Twojego rozwoju i doświadczeń w trakcie ostatniego roku szkolnego. Zapisz je w formacie pdf oraz zbierz wszystkie potrzebne załączniki (np. prace i rekomendacje).

2. Po otwarciu swojego konta w bazie w zakładce Sprawozdanie końcoworoczne zamieść sprawozdanie wraz z załącznikami. Zrób to do 30 czerwca.

3. Do 31 lipca dostarcz przesyłką pocztową lub kurierską oryginały swoich prac do biura Funduszu. Liczy się data stempla.

Adres:
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Prace zwracamy autorom po zakończeniu rekrutacji. Odsyłamy je na ich koszt. Można je również odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu.

Uwagi i wymogi dotyczące prac:

 • Do 31 lipca prześlij do naszego biura: 10–25 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika), mogą być to zarówno prace studyjne, stworzone w pracowniach, jak i inne dowolne formy twórczości plastycznej. Od uczniów szkół ponadpodstawowych oczekujemy również szkicownika lub kilkunastu „szybkich” szkiców. Pamiętaj, że lepiej jest włożyć do teczki więcej prac niż wymagane minimum.
 • Zależy nam na tym, żeby Twoja teczka reprezentowała obecny poziom warsztatu i sposób myślenia o szeroko rozumianej plastyce oraz twórczości własnej. Najlepiej, jeśli wyślesz prace wykonane różnorodnymi technikami, na różnych formatach, tak aby jak najlepiej przedstawiały spektrum Twoich umiejętności.
 • Przykładowo w teczce mogą znaleźć się: studia malarskie lub rysunkowe martwej natury lub modela, prace wykonane techniką farb akwarelowych, olejnych, akrylowych, tempery, gwaszu, farb w sprayu, odbitki lub wydruki graficzne, prace wykonane pastelami lub innymi kredkami, fotografie analogowe i cyfrowe, małe formy rysunkowe lub malarskie, szkice, ilustracje, rzeźby, instalacje lub inne formy przestrzenne. W przypadku form przestrzennych (rzeźby, prace ceramiczne) prosimy o przesłanie wyłącznie dokumentacji fotograficznej.
 • Prace wykonane technikami brudzącymi muszą być zabezpieczone fiksatywą.
 • Prace dostarczone w tubach bądź rulonach nie zostaną wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji.
 • Prosimy o czytelne podpisanie każdej pracy na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 • Prosimy o załączenie deklaracji o samodzielnym wykonaniu prac.
 • Prosimy o przesyłanie prac zapakowanych w teczkę plastyczną umożliwiającą zapakowanie ich z powrotem po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Prosimy pamiętać o wyraźnym oznaczeniu teczki imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym.
 • Przesłanie teczki bez rejestracji w bazie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

Jak napisać sprawozdanie roczne?

Na koniec każdego roku szkolnego prosimy uczestników Programu ZDOLNI o nadsyłanie sprawozdań z całorocznej pracy.
Sprawozdanie jest podstawowym dokumentem rozpatrywanym przy kwalifikacji na następny rok. Prosimy o nie także maturzystów.
Napiszcie jak rozwijaliście swoje pasje w mijającym roku szkolnym, czego ważnego i ciekawego się nauczyliście, co sprawiało Wam największe trudności i czy udało się Wam je przezwyciężyć.
Napiszcie o ważnych książkach, które czytaliście, o ciekawych zadaniach, obserwacjach i eksperymentach. Bardzo czekamy na wyniki Waszej samodzielnej pracy, artykuły, opisy doświadczeń, eseje, wiersze, a nawet powieści (może nie w całości). Napiszcie też o sukcesach w olimpiadach i konkursach.

Sprawozdanie będą czytali współpracujący z nami naukowcy, często ci sami, którzy prowadzili dla Was zajęcia, a także dawni uczestnicy programu. Ma ich ono przekonać, że pracowaliście w mijającym roku nad rozwojem swoich zainteresowań, że udział w programie pomógł Wam w tej pracy. Dlatego bardzo ważne są dla nas wrażenia z zajęć organizowanych przez Fundusz i Wasza własna ocena tego, na ile okazały się one przydatne (te uwagi pomagają nam też w udoskonalaniu naszej oferty zajęć).

Oczywiście ważne są informacje o sukcesach, ale przede wszystkim o nowych doświadczeniach i nabytych umiejętnościach – nie zawsze muszą one znaleźć wyraz w konkursowej wygranej. Piszcie też o swoich niepowodzeniach i o ich przyczynach. Często takie doświadczenia mają większe znaczenie dla Waszego rozwoju niż kolejny łatwy sukces.
Jeśli zmieniły się Wasze dane adresowe (adres, telefon, e-mail) lub dane szkoły, koniecznie edytujcie je w bazie!