...
  • PL   EN

Slide Zdjęcie główne podstrony

Rekrutacja kandydatów
o zainteresowaniach
plastycznych

Jak przygotować teczkę? Jak się zgłosić? FAQ Jak przygotować wypowiedź? Kto może się
zgłosić?
Co oferujemy? Wstecz

Kto może się zgłosić?

Zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice szkół średnich i podstawowych, którzy ukończyli już 5 klasę, zainteresowanych twórczością plastyczną.

Co oferujemy?

  • Udział w korektach indywidualnych i zbiorowych
  • Wyjazdowe warsztaty plastyczne
  • Dwudniowe konsultacje polegające na indywidualnych rozmowach z wykładowcami uczelni plastycznych i współpracującymi z nami artystami, połączone z wyborem prac na wystawę, wzbogacone o warsztaty praktyczne oraz ofertę kulturalną
  • Przekrojową wystawę rocznego dorobku uczestników Programu
  • Dwutygodniowy plener malarski w ramach cyklu Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych(dla osób powyżej 15. roku życia), podczas których plastycy biorą udział w specjalistycznych zajęciach z zakresu konkretnych technik oraz teorii sztuki. Mają też możliwość udziału w warsztatach i zajęciach ogólnorozwojowych. Prace wykonane w czasie pleneru prezentowane są na wystawie w miejscowości, w której odbywa się plener
  • Wystawę poplenerową w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
  • Stypendia celowe na zakup materiałów plastycznych oraz udział w konkursach

Jak się zgłosić?

Wszyscy kandydaci do Programu ZDOLNI muszą założyć profil w bazie i wypełnić formularz rekrutacyjny. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca każdego roku. Kandydaci o uzdolnieniach plastycznych mają czas na dostarczenie oryginałów swoich prac pocztą do biura Funduszu do 31 lipca.

Link do formularza rekrutacyjnego: baza.fundusz.org/rejestracja

1. W formularzu należy wpisać dane kontaktowe nowego kandydata, a tym samym – utworzyć indywidualny profil. (Albo – użyć profilu z lat ubiegłych). Formularz zawiera też zgodę na przetwarzanie tych danych do celów rekrutacyjnych (tu jest nasza polityka prywatności). UWAGA: Do rejestracji zalecamy używania prywatnej skrzynki mailowej, podany adres będzie w przyszłości wykorzystywany do korespondencji ze stypendystą.

2. W TYM SAMYM DNIU należy potwierdzić rejestrację, klikając w link otrzymany od nas mailem. Uwaga! Wiadomości aktywacyjne działają tylko przez 24 godziny. Zdarza się, że linki trafiają do spamu.

3. Po utworzeniu profilu należy uzupełnić dane. Oprócz formularza zgłoszenie kandydata o uzdolnieniach plastycznych powinno zawierać:

  • Teczkę 10–25 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika), którą należy przesłać pocztą na adres naszego biura do 31 lipca.
  • Wypowiedź pisemną kandydata z informacją o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać zainteresowania. Należy ją dołączyć do formularza w formie załącznika PDF.

Jak przygotować teczkę?

1. Mogą się w niej znaleźć zarówno prace studyjne, stworzone w pracowniach, jak i dowolne formy twórczości plastycznej. Od uczniów szkół ponadpodstawowych oczekujemy również szkicownika lub kilkunastu „szybkich” szkiców.

2. Zależy nam na tym, żeby teczka reprezentowała obecny poziom warsztatu oraz sposób myślenia kandydata o szeroko rozumianej plastyce oraz twórczości własnej. Najlepiej wybrać prace wykonane różnorodnymi technikami, na różnych formatach, tak aby jak najlepiej przedstawiały spektrum Twoich umiejętności.

3. Przykładowo w teczce mogą znaleźć się: studia malarskie lub rysunkowe martwej natury lub modela, prace wykonane techniką farb akwarelowych olejnych, akrylowych, tempery, gwaszu, farb w sprayu, odbitki lub wydruki graficzne, prace wykonane pastelami lub innymi kredkami, fotografie analogowe i cyfrowe, małe formy rysunkowe lub malarskie, szkice, ilustracje, rzeźby, instalacje lub inne formy przestrzenne. W przypadku form przestrzennych prosimy o przesłanie wyłącznie dokumentacji fotograficznej.

4. Prace wykonane technikami brudzącymi muszą być zabezpieczone fiksatywą.

5. Prosimy o przesyłanie prac zapakowanych w teczkę plastyczną. Nie oceniamy prac zapakowanych w tuby i zrolowanych.

6. Prosimy o podpisanie każdej pracy na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

7. Prosimy o załączenie deklaracji o samodzielnym wykonaniu prac.

8. Teczki prosimy przesłać do 31 lipca na adres naszego biura :

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Prace zwracamy autorom po zakończeniu rekrutacji. Można je odebrać osobiście w naszym biurze lub drogą pocztową (na koszt artysty).

Jak przygotować wypowiedź?

Spośród docierających do nas zgłoszeń co roku wybieramy tych kandydatów, którym nasza pomoc jest najbardziej potrzebna. To, co sami o sobie napiszecie, jest dla nas równie ważne, jak Wasze prace, osiągnięcia, opinie ze szkoły i inne załączone dokumenty. Aby pomóc Wam w przygotowaniu takiej wypowiedzi, poniżej zamieszczamy krótką instrukcję.

Prosimy, odpowiedz najpełniej, jak umiesz, na poniższe pytania. Przeczytaj wszystkie pytania, zanim zaczniesz odpowiadać. Poświęć trochę czasu na przemyślenie swoich odpowiedzi. Ten list to dla nas najważniejsze źródło wiedzy o Tobie. Twój list będą czytali specjaliści z dziedzin, którymi się interesujesz, a nie urzędnicy. Dlatego pisz tak, jakbyś pisał do starszych „kolegów po fachu”.

1. Przedstaw się krótko. Napisz kilka słów o miejscu, w którym mieszkasz, rodzinie i szkole.

2. Opisz krótko pracę nad rozwojem swoich uzdolnień.

3. Co jest dla Ciebie największą przeszkodą w rozwijaniu zainteresowań?

4. W jaki sposób udział w programie Funduszu mógłby Ci pomóc w rozwoju? Napisz, dlaczego chcesz być uczestnikiem programu.

5. Na co jeszcze poza rozwijaniem zainteresowań poświęcasz swój wolny czas?

6. Wymień te spośród swoich osiągnięć z ostatnich dwóch lat, które uważasz za najważniejsze.

7. Skąd wiesz o programie Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci?

W razie kłopotów z rejestracją lub wątpliwości związanych z procedurą rekrutacji zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ). Wątpliwości można rozwiać również telefonicznie (+48 22 848 24 68) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.