...
  • PL   EN

Rekrutacja do Programu ZDOLNI. Dokończ zgłoszenie!

Rekrutacja do Programu ZDOLNI. Dokończ zgłoszenie! 821 361 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Zostało jeszcze kilka dni na uzupełnienie zgłoszenia do Programu ZDOLNI na rok szkolny 2022/23. Pamiętajcie, że kompletne zgłoszenie musi zawierać wypowiedź o zainteresowaniach.

Ważne są też dla nas Wasze samodzielne prace (naukowe np. pisane na potrzeby olimpiad przedmiotowych, ale też obserwacje przyrodnicze, rozwiązania zadań matematycznych, projekty inżynieryjne czy opracowania literackie). Warto też uaktualnić dane kontaktowe, zwłaszcza jeśli formularz rekrutacyjny wypełnialiście kilka tygodni temu. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Czego w zgłoszeniu nie może zabraknąć:
● Wypowiedź kandydata na temat zainteresowań i możliwości ich rozwoju – dotyczy wszystkich typów zgłoszeń.
● W przypadku zainteresowań poznawczych – załączniki w postaci prac badawczych, rozwiązań zadań, projektów naukowych lub prób literackich.
● W przypadku zainteresowań muzycznych – linku do nagrania, w którym prezentujecie wasze wykonania utworów z bieżących repertuarów oraz opinii nauczyciela instrumentu głównego z listą osiągnięć konkursowych z ostatnich dwóch lat.
● W przypadku zainteresowań plastycznych – teczki z pracami plastycznymi. Teczka jest „nieelektronicznym” załącznikiem do formularza zgłoszeniowego i należy ją przesłać lub dostarczyć do warszawskiego biura Funduszu do 31 lipca. Ściągawkę co i w jakiej minimalnej ilości powinno się znaleźć w portfolio, znajdziecie w zakładce rekrutacja – uzdolnienia plastyczne.


Czego prosimy nie dołączać:
● Świadectwa szkolnego – średnia ocen lub oceny przedmiotowe nie są kryteriami rekrutacji do Programu ZDOLNI
● Kopii dyplomów potwierdzających osiągnięcia olimpijskie lub przedmiotowe. Wystarczy je wymienić w wypowiedzi, a w przypadku muzyków – w opinii nauczyciela instrumentu

Jeśli masz potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wypowiedzi, sprawdź porady na stronach rekrutacyjnych.

Rekrutacja do Programu ZDOLNI trwa do 30 czerwca. W Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci staramy się podchodzić ze zrozumieniem do każdej sprawy. Dlatego jeśli masz problemy z dotrzymaniem terminu, dołączeniem plików lub inne sprawy związane z rekrutacją do Programu ZDOLNI, koniecznie NAPISZ do nas lub ZADZWOŃ. W uzasadnionych przypadkach jesteśmy skłonni poczekać na dostarczenie dokumentów.
Pamiętajcie też, że wątpliwości zawsze staramy się rozstrzygać na Waszą korzyść. Tzn. jeśli stwierdzimy, że w zgłoszeniu brakuje jakiś istotnych informacji lub załączniki np. nie otwierają się, będziemy próbowali się z Wami skontaktować. Dlatego zaglądajcie do skrzynki mailowej także w wakacje.