Jak napisać sprawozdanie roczne?

Na koniec każdego roku szkolnego uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym prosimy o pisanie i nadsyłanie sprawozdań z całorocznej pracy.

Sprawozdanie jest podstawowym dokumentem rozpatrywanym przy kwalifikacji na następny rok. O sprawozdanie prosimy także maturzystów.

Termin upływa 30 czerwca.

Dokumenty należy przesłać przez serwis BAZA.FUNDUSZ.ORG

Napiszcie jak rozwijaliście swoje pasje w mijającym roku szkolnym, czego ważnego i ciekawego się nauczyliście, co sprawiało wam największe trudności i czy udało się wam je przezwyciężyć.

Napiszcie o ważnych książkach, które czytaliście, o ciekawych zadaniach, obserwacjach i eksperymentach. Bardzo czekamy na wyniki Waszej samodzielnej pracy, artykuły, opisy doświadczeń, eseje, wiersze, a nawet powieści (może nie w całości). Napiszcie też o sukcesach w olimpiadach i konkursach (prosimy o kopie dyplomów).

Sprawozdanie będą czytali współpracujący z nami naukowcy, często ci sami, którzy prowadzili dla Was zajęcia, a także dawni uczestnicy programu. Ma ich ono przekonać, że pracowaliście w mijającym roku nad rozwojem swoich zainteresowań, że udział w programie pomógł Wam w tej pracy. Dlatego bardzo ważne są dla nas wrażenia z zajęć organizowanych przez Fundusz i Wasza własna ocena tego, na ile okazały się one przydatne. (Te uwagi pomagają nam też w udoskonalaniu naszej oferty zajęć).

Oczywiście ważne są informacje o sukcesach, ale przede wszystkim o nowych doświadczeniach i nabytych umiejętnościach, nie zawsze muszą one znaleźć wyraz z konkursowej wygranej. Piszcie też o swoich niepowodzeniach i o ich przyczynach, często takie doświadczenia mają większe znaczenie dla Waszego rozwoju niż kolejny łatwy sukces.

Od uczestników programu o uzdolnieniach artystycznych oczekujemy ponadto prac (plastycy) oraz opinii nauczyciela instrumentu głównego (muzycy).

Jeśli zmieniły się Wasze dane adresowe (adres, telefon, e-mail) lub dane szkoły, napiszcie o tym koniecznie!

Można korzystać z listy pytań, na które odpowiadaliście przy pierwszym zgłoszeniu do Funduszu.


Podziel się!