...
  • PL   EN

Jessica Cantlon / (C) Carnegie Mellon University

Uzdolnienia matematyczne uczniów nie zależą od płci

Uzdolnienia matematyczne uczniów nie zależą od płci 1440 960 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Opublikowane dziś wyniki badań prowadzonych na prestiżowym Carnegie Mellon University dowodzą, że mózgi dziewczynek i chłopców rozwijają się tak samo i tak samo można ich uczyć matematyki. Szanse na karierę w naukach STEM nie zależą do płci!

– Nauka ma się nijak do popularnych mitów – podsumowuje wyniki swoich badań prof. Jessica Cantlon z Uniwersytetu Carniegiego i Mellonów w Pittsburgu (USA). Odnosi się w ten sposób do powszechnych przekonań, że skoro mniej dziewcząt wybiera karierę w matematyce i wszelkich dziedzinach z grupy STEM (nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne), to dzieje się tak w związku z różnicami w rozwoju mózgu.

Zespół prof. Cantlon (widzimy ją na zdjęciach z jedną z uczestniczek eksperymentu) dokładnie przeanalizował rozwój mózgu u dziewczynek i chłopców i nie udało się potwierdzić jakiejkolwiek różnicy między płciami w rozwoju umiejętności matematycznych.

– Widać z tego, że dziecięce mózgi funkcjonują podobnie, niezależnie od płci dziecka – podkreśla badaczka. – Zatem jest nadzieja, że wszyscy zmienimy nasze nastawienie do tego, co dzieci mogą osiągnąć w matematyce.

Czy talenty matematyczne zależą od płci?

Badania zespołu prof. Cantlon objęły 104 dzieci płci obojga w wieku od 3 do 10 lat, a także – dla porównania – 63 dorosłych. Badane osoby oglądały materiały wideo poświęcone matematyce (liczenie, dodawanie itp.) i były w tym czasie poddawane funkcjonalnemu rezonansowi magnetycznemu (fMRI) mózgu.

Z analizy uzyskanych danych wynika, że nie można w żaden sposób stwierdzić różnicy między płciami w odniesieniu do procesu uczenia się matematyki i rozwoju umiejętności matematycznych.

Zdaniem naukowców, chłopcy i dziewczęta nie różnili się między sobą nie tylko pod względem rozwoju umiejętności matematycznych, ale statystyczne podobieństwa były dostrzegalne w wielu innych obszarach funkcjonowania mózgu.

– To ważna wskazówka, że my ludzie bardziej jesteśmy do siebie nawzajem podobni, niż różni – komentuje dr Alyssa Kersey, główna autorka artykułu.

Niezależnie od powyższych analiz, badacze porównali również wyniki standardowego amerykańskiego testu umiejętności matematycznych przeprowadzonego na setce dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Okazało się ponownie, że uzdolnienia matematyczne nie zależały od płci (ani od wieku) badanych.

Wcześniejszy projekt badawczy tego samego zespołu objął ponad pół tysiąca dzieci i również wskazywał, że chłopcy i dziewczęta są tak samo przygotowani do uczenia się matematyki od najwcześniejszego dzieciństwa.

Co zniechęca dziewczęta do kariery w dziedzinach STEM?

Talenty matematyczne nie zależą od płci - Jessica Cantlon / (C) Carnegie Mellon University

fot. Carnegie Mellon University

Fizyka, inżynieria, informatyka, logika? Zdaniem prof. Cantlon, społeczeństwo dyskretnie, ale konsekwentnie zniechęca dziewczęta do uczenia się tych dziedzin. Metody wychowawcze, wybór zabawek i zabaw, codzienne traktowanie dzieci przez dorosłych zależą od płci. Wcześniejsze badania pokazały już między innymi, że rodziny właśnie z chłopcami spędzają więcej czasu na grach wymagających orientacji przestrzennej. Aktywność i uwaga nauczycieli matematyki również zależą do płci uczniów, a to z czasem przekłada się na większe sukcesy odnoszone przez chłopców.

Socjalizacja dziewczynek i chłopców w typowym wydaniu powoduje więc, że drobne impulsy i sugestie kumulują się z czasem. W ostateczności więc sukcesy w naukach ścisłych rzeczywiście mocno zależą od płci.

Zespół prof. Cantlon kontynuuje badania, rozszerzając zakres analizowanych uzdolnień matematycznych (np. o zagadnienia związane z wyobraźnią przestrzenną i pamięcią). Dzięki temu z czasem będzie to projekt badawczy obejmujący wiele lat rozwoju dzieci uczestniczących w tych eksperymentach.

Dowiedz się więcej z opublikowanej dziś pracy:

Kersey, A.J., Csumitta, K.D. & Cantlon, J.F. Gender similarities in the brain during mathematics development. npj Sci. Learn.4, 19 (2019) doi:10.1038/s41539-019-0057-x

Slide Pomagaj z nami! Przeczytaj więcej o nas!