Rekrutacja krok po kroku

UWAGA: Przyjmowanie zgłoszeń zostało przedłużone do 10 LIPCA.

 

1. Należy wpisać dane kontaktowe nowych kandydatów w formularzu do 30 czerwca (lub przesłać nam je inną drogą, np. mailem)

2. Należy przesłać kompletny wniosek (list, prace, dyplomy, rekomendacje) do 15 lipca

3. Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów prac do 31 lipca

4. Wyniki rekrutacji ogłosimy na początku października

5. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie