• PL   EN

Slide Zdjęcie główne podstrony

Rekrutacja

Kogo szukamy? Jak się zgłosić? Terminarz Dla obecnych stypendystów Co oferujemy?

Kogo szukamy?

Uczysz się w szkole podstawowej i skończyłeś już 5. klasę (w przypadku szkół muzycznych – 7. klasę) lub jesteś już w szkole średniej? Masz pasje i zainteresowania, które chcesz rozwijać? Potrzebujesz nowych wyzwań? Zgłoś się do Programu ZDOLNI!

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci co roku bierze pod swoje skrzydła około 500 pełnych pasji i gotowych na nowe wyzwania uczniów i uczennic. Do Programu ZDOLNI zapraszamy osoby utalentowane poznawczo, muzycznie i plastycznie. Czekamy na tych, którzy chcą rozwijać zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Na tych, którzy prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania, tworzą, piszą wiersze lub analizują teksty.

Nie jesteśmy klubem prymusów! Żeby zostać stypendystą Programu ZDOLNI, nie trzeba mieć samych szóstek i udokumentowanego udziału w olimpiadach.

Co oferujemy?

Rozbudzamy ciekawość, inspirujemy, dodajemy skrzydeł. Umożliwiamy kontakt ze światowej sławy naukowcami, wybitnymi twórcami i najlepszymi w Polsce popularyzatorami nauki i kultury, organizujemy staże w nowoczesnych laboratoriach, warsztaty muzyczne i plastyczne oraz koncerty w znakomitych przestrzeniach, np. Zamku Królewskiego czy Łazienek. Pokazujemy, jak naprawdę wygląda praca badacza, na czym polega warsztat krytyka, pisarza i artysty, z jakimi problemami mierzą się dzisiaj uczeni i twórcy.

Dzięki nam:

  • weźmiesz udział w bezpłatnych zajęciach dotyczących aktualnych zagadnień i problemów badawczych. Zobacz, jakie zajęcia oferujemy w Programie
  • poznasz rówieśników z innych zakątków kraju, którzy pasjonują się różnymi dziedzinami nauki i sztuki
  • spotkasz niedawnych stypendystów Programu ZDOLNI, studentów i pracowników najlepszych uczelni, którzy współpracują z Funduszem, prowadząc własne zajęcia. Zobacz, kto z nami współpracuje
  • podyskutujesz do białego rana i wymyślisz z innymi projekt badawczy lub wspólną inicjatywę

Terminarz

Z zajęć i wsparcia oferowanych przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci mogą korzystać jedynie uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w Programie ZDOLNI w ramach corocznej rekrutacji. Nominacja do programu przyznawana jest na okres od 1 października do 30 września.

1. Rekrutacja odbywa się w miesiącach maj-czerwiec wyłącznie przez Internet. Żeby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny tutaj: baza.fundusz.org/rejestracja | Szczegóły

    • Termin nadsyłania zgłoszeń nowych kandydatów mija 15 lipca.
    • Dla zeszłorocznych stypendystów podstawą do rekrutacji są sprawozdania roczne przesłane w terminie do 15 lipca.
    • Kandydaci o uzdolnieniach plastycznych mają czas na dostarczenie oryginałów swoich prac pocztą do biura Funduszu do 31 lipca.

2. Kwalifikacja do Programu ZDOLNI przeprowadzana jest w miesiącach czerwiec – wrzesień.

3. Wnioski wraz z całą dokumentacją rozpatrywane są w 4-stopniowej procedurze, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy. Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu ZDOLNI na kolejny rok akademicki są wyniki samodzielnej pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków trwa do września.

4. Wyniki rekrutacji ogłaszamy na początku października. Wtedy otwieramy także zapisy na zajęcia.

5. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w listopadzie.

Wydłużamy termin rekrutacji

Baza Funduszu ponownie działa! Jest dostępna, zarówno dla obecnych stypendystów, jak i uczniów, którzy chcą dołączyć do Programu ZDOLNI.

Zgodnie z zapowiedzią wydłużamy termin rejestrowania się i składania dokumentów (w tym sprawozdań końcoworocznych) w kwalifikacji na kolejny rok szkolny do 15 LIPCA.

Część modyfikacji jest nadal wdrażana. Dlatego jeśli napotkacie problemy z wpisywaniem danych, dodawaniem załączników lub innymi funkcjonalnościami bazy, koniecznie skontaktujcie się z naszym biurem. W razie potrzeby będziemy pomagać indywidulanie.

W razie potrzeby dzwońcie do biura 228482468 lub piszcie na adres fundusz@fundusz.org.

Jak się zgłosić?

Link do podstrony dot. rekrutacji kandydatów o zainteresowaniach naukowych
Link do podstrony dot. rekrutacji kandydatów o zainteresowaniach muzycznych
Link do podstrony dot. rekrutacji kandydatów o zainteresowaniach plastycznych
Back to top