...
  • PL   EN

Samoregulacja kluczem do uczniowskich sukcesów

Samoregulacja kluczem do edukacyjnych sukcesów. I innych też

Samoregulacja kluczem do edukacyjnych sukcesów. I innych też 2560 1440 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Samoregulacja nie jest trenowana w szkole. Wielka szkoda – martwią się autorzy pracy opublikowanej dwa dni temu w „Nature Human Behaviour”. Dzieci, które uczono technik samoregulacji, bardzo na tym zyskują.

Samoregulacja to umiejętność do podtrzymywania uwagi, zarządzania swoimi impulsami i emocjami, wytrwałego dążenia do wybranych przez siebie celów. Małe dzieci tego nie potrafią. A już na pewno nie potrafią tego same z siebie.

Tymczasem z badań prowadzonych przez naukowców z dwóch prestiżowych uniwersytetów Zuryskiego i Mogunckiego wynika, że szkolenie pierwszoklasistów jak sobie radzić z emocjami i jak skupiać się na nauce wywiera długotrwały pozytywny wpływ na ich sukcesy szkolne. Badania objęły niemal 600 niemieckich uczniów z Moguncji, zajęcia przeprowadzono z 1-klasitami w ciągu 5 tygodni, a skutków poszukiwano za pomocą ankiet i testów przeprowadzonych z dziećmi 3 lata później.

Profesor Ernst Fehr, ekonomista z Uniwersytetu Zuryskiego, ostatni autor opublikowanego artykułu, podkreśla, że można taki trening przeprowadzić już w pierwszej klasie podstawówki. Projektując swoje badania naukowcy musieli wprawdzie zmierzyć się z tym, że dzieci w tym wieku nie potrafią jeszcze płynnie czytać, więc na potrzeby prowadzonych zajęć stworzyli historyjki obrazkowe zrozumiałe dla maluchów. Powstała seria zajęć, w której uczniowie są trenowani w odpowiedni sposób zarządzać postępami w nauce, stawiać sobie realistyczne cele. Zajęcia miały też zaszczepić w uczniach wytrwałość w pracy nad osiąganiem zamierzonych rezultatów.

– Wsparcie samoregulacji u dzieci umożliwia im wzięcie większej odpowiedzialności za proces uczenia się, samodzielne wyznaczanie sobie celów i dążenie do ich realizacji – podkreśla prof. Fehr. Jego zdaniem opracowane materiały mogłyby zostać z powodzeniem wykorzystane w trenowaniu kolejnych roczników.

Badania celowo zaprojektowano tak, by wdrożenie podobnych treningów było tanie i łatwe. Było to łącznie zaledwie 5 godzin zajęć, prowadzący je nauczyciele otrzymali gotowe materiały i przeszli zaledwie 3-godzinne szkolenie. Wystarczyło.

Dzieci, które wzięły udział w treningach osiągały wyraźnie lepsze wyniki w nauce i łatwiej było im się dostać do lepszej szkoły po podstawówce.

Dowiedz się więcej z oryginalnego artykułu:

Schunk, D., Berger, E.M., Hermes, H. et al. Teaching self-regulation. Nat Hum Behav (2022). https://doi.org/10.1038/s41562-022-01449-w

(W wolnym dostępie są tylko materiały dodatkowe.)