...
  • PL   EN

Rekrutacja ruszyła

Rekrutacja ruszyła 728 420 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Na zgłoszenia nowych kandydatek i kandydatów czekamy do 30 czerwca. Znasz zdolną uczennicę, pracowitego ucznia, młodego poetę, nastoletnią badaczkę? Daj im znać o nas!

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych* i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.
 
Nasze stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca czerwca

UWAGA: Przyjmowanie zgłoszeń zostało przedłużone do 10 LIPCA.

 

Rekrutację prowadzimy przez internet.

  
Każdego roku w maju i czerwcu czekamy na nowe zgłoszenia do naszego programu.

Wypełnij formularz rejestracyjny pod adresem:

baza.fundusz.org/rejestracja 

 

Jakie są nasze oczekiwania?

 

W przypadku uzdolnień naukowych najważniejszym etapem rekrutacji jest napisanie szczegółowej wypowiedzi kandydata na temat jego osiągnięć i zainteresowań w oparciu o pytania zamieszczone na naszej stronie. Należy ją przesłać w formacie PDF za pośrednictwem naszej strony. Prosimy także o przesłanie swoich prac (opracowań, prac badawczych, prób literackich). Warto też dołączyć skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Na komplet dokumentów czekamy do połowy lipca.

Muzycy, plastycy i tancerze proszeni są o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.

 

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników udziału ucznia w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Skan takiej opinii prosimy przesłać przez nasz formularz.

 

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

Adres naszego biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa
 
Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji poinformujemy w październiku.

Dowiedz się więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym

 

 

* podstawą kwalifikacji w kategorii uzdolnień baletowych są wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego organizowanego co dwa lata przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Gdańsku. Udział w programie Funduszu jest nagrodą dodatkową przyznawaną laureatom I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych.