...
  • PL   EN

Rekrutacja 2018 już się rozpoczęła!

Rekrutacja 2018 już się rozpoczęła! 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Można już zgłaszać się do naszego programu na następny rok szkolny. Na rejestrację nowych kandydatów czekamy do końca czerwca!

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych.
 
Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego. Nie przyznajemy stypendiów pieniężnych o charakterze socjalnym.

 

Rekrutację prowadzimy przez internet.

  
Każdego roku w maju i czerwcu czekamy na nowe zgłoszenia do naszego programu.

Formularz rejestracyjny:
baza.fundusz.org/rejestracja

  

UWAGA! Osoby, które mają już profil w naszej bazie (np. obecni stypendyści), NIE POWINNY zakładać kolejnego.

 

plakat KFnrD - rekrutacja stypendystów 

 

Co trzeba zrobić?

 

W przypadku zainteresowań naukowych i literackich najważniejsze jest napisanie szczegółowej wypowiedzi (listu) na temat Twoich zainteresowań i sposobów, w jakie je rozwijasz. W napisaniu listu pomogą Ci pytania zamieszczone na naszej stronie. Dołącz ją w formacie PDF do swojego profilu w naszej bazie. Jeśli masz jakieś własne prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie), dołącz je jako załączniki do zgłoszenia. Możesz również dodać skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Na kompletne zgłoszenie czekamy do połowy lipca.

Muzyków i plastyków prosimy o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.

 

Ponadto, jeśli jesteś muzykiem, niezbędne jest przedstawienie opinii Twojego nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników Twojego udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Skan takiej opinii prześlij do naszej bazy (jako załącznik do Twojej wypowiedzi).

 

Jeśli jesteś plastykiem, do 31 lipca prześlij do naszegu biura około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę lub opiekuna samodzielności ich wykonania – na odwrocie każdej pracy lub osobnej kartce). Nie oceniamy prac zapakowanych w tuby i zrolowanych. Prosimy o podpisanie każdej pracy na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Prace wykonane węglem/pastelami zabezpiecz np. fiksatywą. 

Adres naszego biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
 
Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji poinformujemy w październiku.

Wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.

 

 

Dowiedz się więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym