...
  • PL   EN

Przekaż 1% podatku dla zdolnych uczniów. Rozlicz PIT przez internet

Przekaż 1% podatku dla zdolnych uczniów. Rozlicz PIT przez internet 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Możesz rozliczyć PIT przez internet, albo pobrać specjalny program.

 

 

pit 2017 – wypełnij teraz pit 2017 – wypełnij teraz

 

Wspieramy rozwój najzdolniejszych uczennic i uczniów z całej Polski. To inwestycja w naszą przyszłość!

 

Nasza organizacja jest stowarzyszeniem naukowców, lekarzy, twórców i studentów działającym od 1981 roku. Niewiele krócej – bo już 33. rok – prowadzimy autorski, unikalny w skali Europy, program pomocy wybitnie zdolnym. Od 1994 roku jesteśmy też – z ramienia Komisji Europejskiej – krajowym organizatorem Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EU Contest for Young Scientists – EUCYS). Od lat oba projekty przynoszą nam wiele satysfakcji i powodów do dumy.

Program pomocy wybitnie zdolnym jest adresowany do uczniów o bardzo szerokim spektrum zainteresowań i uzdolnień. Co roku – w wyniku pracochłonnej procedury rekrutacyjnej, prowadzonej z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, przyjmujemy do programu ponad 500 zdolnych dzieci z całego kraju. W tym gronie najliczniejszą grupę stanowią Młodzi Naukowcy o różnorodnych zainteresowaniach – od nauk ścisłych, przez przyrodnicze, techniczne, społeczne, po humanistyczne.

Przez cały rok szkolny organizujemy dla nich kilkanaście specjalistycznych warsztatów badawczych w czołowych polskich ośrodkach akademickich, seminaria humanistyczne, konsultacje, indywidualne staże w najlepszych laboratoriach i wreszcie – kilka wielodyscyplinarnych obozów naukowych. Wysyłamy ich także na zagraniczne imprezy naukowe, takie jak obóz w bazie rakietowej w północnej Norwegii, czy warsztaty przyrodnicze w Alpach.

Nasze obozy i warsztaty ⇨

 

 

Zajęcia prowadzą współpracujący z nami wybitni naukowcy i twórcy, którzy od lat powszechnie podkreślają, o ile ciekawsze są rozmowy z uczestnikami naszego programu (choćby i z gimnazjum), w zestawieniu z przeciętnymi studentami najlepszych nawet uczelni. Szczycimy się naszą skromną rolą łącznika między dwoma światami – młodych, zdolnych uczniów – często z małych miejscowości, gdzie nie można liczyć na wsparcie w odkrywaniu i rozwijaniu naukowych pasji, ze światem prawdziwej, dorosłej nauki – takiej spod znaku Nagród FNP, poważnych grantów i najbardziej aktualnych wyzwań stojących przed badaczami.

Konkurs UE dla Młodych Naukowców to impreza organizowana od 1989 roku przez Komisję Europejską, najbardziej prestiżowy i chyba najtrudniejszy konkurs uczniowskich projektów badawczych. Ocena najlepszych polskich zgłoszeń polega na dwudniowej sesji rozmów uczestników z jurorami. Taka formuła przynosi świetne rezultaty.

Co roku młodzi Polacy udowadniają, że jeszcze przed studiami można robić rzetelne i wartościowe badania. Choć zaczęliśmy brać udział w tej imprezie dopiero w 1995 roku, nasz kraj utrzymuje drugą pozycję pod względem liczby zdobytych laurów – za Niemcami. Młodzi Naukowcy z naszego kraju traktowani są jak faworyci, a ich prezentacje cieszą się olbrzymim zainteresowaniem.

Te dwa wieloletnie przedsięwzięcia owocują tysiącami naszych wychowanków – zdolnych i pracowitych młodych ludzi, którzy wkroczyli śmiało w wielki świat nauki i kultury. Nasza działalność to popularyzacja nauki o szczególnej skuteczności:

…produkujemy naukowców!

 

Wśród nich są najmłodsi w Polsce profesorowie, zdobywcy prestiżowych grantów, pracujący na najlepszych uczelniach, setki wyróżniających się studentów i doktorantów. Niektórzy przyjeżdżają teraz na nasze imprezy z Caltechu, albo CERN-u.

Przyjeżdżają, bo wśród członków i współpracowników naszego stowarzyszenia szybko rośnie udział dawnych stypendystów. Wracają na obozy w nowej roli. Prowadzą zajęcia dla młodszych kolegów z programu, ale często biorą udział w innych inicjatywach, takich jak chociażby znakomite Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne. Nasi absolwenci nie zamykają się w laboratorium, są bardzo aktywni społecznie, sami bywają świetnymi popularyzatorami. Nasz program intensywnie promieniuje i oddziałuje na odległość.

Jeśli potraktować popularyzatorstwo nauki spraną, choć trafną metaforą „zaszczepiania bakcyla”, nasza działalność charakteryzuje się wyjątkową zakaźnością. Bierzemy na cel osobniki szczególnie podatne i przez wieloletnie, konsekwentne działania dbamy o wysoką zapadalność. W efekcie, mamy na koncie mnóstwo przypadków bardzo poważnych, zdecydowanie nieuleczalnych i zarażających dalej.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

 

 

Jak przekazać 1 procent podatku na program pomocy wybitnie zdolnym? To proste!

  • oblicz wysokośc podatku za ubiegły rok oraz 1 proc. tej kwoty
  • wpisz w odpowiednie rubryki formularza PIT: numer KRS: 0000044710 i kwotę 1 proc. podatku
  • złóż zeznanie podatkowe (na papierze lub przez internet)

  

 

Dziękujemy!

 

 

pit 2017

pit 2017 – wypełnij teraz pit 2017 – wypełnij teraz

 
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.