...
  • PL   EN

Jak napisać sprawozdanie? Jak najszybciej!

Jak napisać sprawozdanie? Jak najszybciej! 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Jak co roku, wszystkich stypendystów prosimy o podsumowanie roku szkolnego. Sprawozdanie roczne jest podstawą do kwalifikacji na kolejny rok.

Jak napisać sprawozdanie roczne? Instrukcja jest tutaj: fundusz.org/jak-napisac-sprawozdanie

Jak je do nas wysłać? Oczywiście – umieszczając pliki w bazie – przez stosowną zakładkę (podobnie, jak to było z pierwszym wnioskiem do programu.)

 

Termin upływa w sobotę 30 czerwca!

 

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt. W szczególności – pliki sprawiające problemy można przesyłać mailem.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.