...
  • PL   EN

Rekrutacja do programu na następny rok szkolny

Każdego lata trwa kwalifikacja zdolnej młodzieży na kolejny rok szkolny – na nowe zgłoszenia czekamy do 10 lipca! Formularz rekrutacyjny uruchomiliśmy 20 maja.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci już od ponad 30 lat pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach naukowych, technicznych i artystycznych. Organizujemy obozy naukowe, warsztaty i wiele innych projektów dla zdolnych uczniów.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Każdego roku nasze stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 18-20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe.

Ponadto, organizujemy dla nich ponad 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej podopiecznym pomocy jest w formie indywidualnych stypendiów celowych, uzależnionych od potrzeb poszczególnych osób i ich własnych projektów. Są to na przykład liczne granty na własne projekty badawcze i staże w najlepszych w Polsce laboratoriach.

Na naszej stronie można znaleźć dodatkowe informacje dla kandydatów:

fundusz.org/rekrutacja

 

Warto dokładnie poznać nasze oczekiwania i przemyśleć treść wniosku.

 

Przede wszystkim od kandydatów oczekujemy listu, w którym uczniowie opisują swoje zainteresowania, problemy naukowe, które ich interesują, wyzwania artystyczne, z którymi się mierzą.

Wypowiedź ucznia jest najważniejszym dokumentem, jaki oceniamy! Co powinno się w niej znaleźć?

Warto dołączyć też dodatkowe pliki np. z próbami literackimi, pracami badawczymi, opisami doświadczeń… Znacznie mniej ważna jest lista osiągnięć, choć również o nią prosimy. (Muzyków i plastyków obowiązują ponadto dodatkowe wymagania.)

Uwaga! Prosimy o przesyłanie wszystkich tekstów w formacie PDF. Jak przygotować pliki PDF?

Termin uzupełniania wniosków upływa 15 lipca. (Plastycy czas na dostarczenie nam oryginałów prac mają do 31 lipca.)

Formalną weryfikację wniosków będziemy prowadzić w czasie wakacji. W razie ewentualnych problemów, będziemy się kontaktować z kandydatami.

Wyniki rekrutacji ogłosimy na początku października. Pierwsze zajęcia odbędą się w listopadzie.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie dla uczniów

Znasz zdolnego ucznia? Daj mu znać o naszym programie!