...
  • PL   EN

Obozy naukowe i warsztaty dla dzieci zdolnych

Od ponad 35 lat pracujemy z młodzieżą wybitnie zdolną. Organizujemy warsztaty badawcze, obozy naukowe, spotkania i indywidualne staże naukowe dla uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką.

Trwa rekrutacja do programu KFnrD na następny rok szkolny. Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla dzieci zainteresowanych nauką powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca czerwca. Nasze zajęcia są za darmo.

Mamy wspaniałą ofertę zajęć dla ambitnych uczniów. Zgłoś się!

 
Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Dla dzieci organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego. Nie przyznajemy stypendiów pieniężnych o charakterze socjalnym.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca czerwca

 

Rekrutacja odbywa się przez internet.

  
Każdego roku w maju i czerwcu czekamy na nowe zgłoszenia do naszego programu.

Formularz rejestracyjny:
baza.fundusz.org/rejestracja

 

 

Co trzeba zrobić?

 

W przypadku zainteresowań naukowych i literackich najważniejsze jest napisanie szczegółowej wypowiedzi (listu) na temat Twoich zainteresowań i sposobów, w jakie je rozwijasz. W napisaniu listu pomogą Ci pytania zamieszczone na naszej stronie. Dołącz ją w formacie PDF do swojego profilu w naszej bazie. Jeśli masz jakieś własne prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie), dołącz je jako załączniki do zgłoszenia. Możesz również dodać skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Na kompletne zgłoszenie czekamy do połowy lipca.

Muzyków i plastyków prosimy o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.

 

Ponadto, jeśli jesteś muzykiem, niezbędne jest przedstawienie opinii Twojego nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników Twojego udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Skan takiej opinii prześlij do naszej bazy (jako załącznik do Twojej wypowiedzi).

 

Jeśli jesteś plastykiem, do 31 lipca prześlij do naszegu biura około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę lub opiekuna samodzielności ich wykonania – na odwrocie każdej pracy lub osobnej kartce). Nie oceniamy prac zapakowanych w tuby i zrolowanych. Prosimy o podpisanie każdej pracy na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Prace wykonane węglem/pastelami zabezpiecz np. fiksatywą. 

Adres naszego biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Zwrot prac plastycznych:
Informujemy, że od października prace będzie można odebrać z biura Funduszu, po wcześniejszym umówieniu terminu (mailowo lub telefonicznie). Możemy je również odesłać na Twój koszt.

 

Co dalej?

 
Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji poinformujemy w październiku.

Wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.

 

nauka dla dziecinauka dla dziecinauka dla dziecinauka dla dzieci

Dowiedz się więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym