Czym jest Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców?

 

EUCYS logo - EU Contest for Young Scientists

Konkurs (ang. European Union Contest for Young Scientists, EUCYS) został powołany decyzją Komisji Europejskiej w 1989 roku Jest najbardziej prestiżowym konkursem uczniowskich prac badawczych w Europie. Biorą w nim udział młodzi adepci nauki i konstruktorzy z Unii Europejskiej oraz krajów afiliowanych.

EUCYS stwarza młodym ludziom, zainteresowanym nauką, niepowtarzalną szansę zaprezentowania wyników swoich badań na forum krajowym, a najlepszym z nich, także w finałach europejskich. Konkurs zachęca i inspiruje do pracy badawczej, daje możliwość skonsultowania wyników z wybitnymi specjalistami, ale przede wszystkim jest okazją do spotkania z pasjonatami nauki z wielu krajów Europy i świata. Uczestnicy finałów EUCYS to właśnie wskazują jako największą wartość Konkursu.

Dla wielu uczestników Konkurs staje się przepustką do kariery. Laureaci EUCYS to dziś często wyróżniający się studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, pomysłodawcy innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych lub kadra menadżerska międzynarodowych firm. To właśnie w czasie EUCYS po raz pierwszy prezentowali swoje prace m.in.:

 

Ponadto, laureaci EUCYS mają okazję zdobyć nagrody pieniężne i rzeczowe, a w finałach europejskich również zaproszenia na staże w prestiżowych ośrodkach badawczych w krajach wspólnoty.

 

Jak przebiega EUCYS?

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji krajowych odbywających się każdego roku wiosną oraz finałów europejskich organizowanych jesienią w jednym z miast europejskich.

Polskie eliminacje do EUCYS, organizowane od 1995 roku, koordynowane są przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

 

1. Rekrutacja

 

Na prace konkursowe czekamy 15 grudnia.
Przyjmujemy samodzielne prace badawcze z nauk przyrodniczych, matematycznych, technicznych, ekonomicznych lub społecznych, przygotowane w pojedynkę lub w zespole do 3 osób. Praca może być wykonana w warunkach domowych, ale dopuszczalne są też projekty realizowane z pomocą profesjonalnego sprzętu w ośrodkach badawczych np. podczas staży.
Więcej informacji nt. zgłoszeń: fundusz.org/wez-udzial-w-eucys
W konkursie mogą startować uczniowie szkół średnich oraz studenci I roku, pod warunkiem, że ich praca powstała jeszcze podczas nauki w szkole. Dokładny przedział wiekowy uczestników określa co roku regulamin

 

2. Kwalifikacja

 

Wszystkie aplikacje spełniające kryteria formalne są recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny. Następnie polskie Jury – w którego skład wchodzą znakomici badacze, profesorowie wyższych uczelni i instytutów badawczych PAN, a także popularyzatorzy nauki  – wyłania projekty do udziału w finałach polskiej edycji EUCYS.

Oprócz zawartości merytorycznej pracy przy ocenie brane są pod uwagę:

 

 

3. Prezentacja projektów i ogłoszenie laureatów polskiej edycji

 

Autorzy projektów zakwalifikowanych do finałów polskiej edycji EUCYS prezentują je publiczności i członkom Jury podczas dwudniowej sesji plakatowej w ramach Festiwalu Odkrycia odbywającego się wiosną każdego roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
Po rozmowach z każdym z finalistów Jury Polskiej Edycji EUCYS wyłania najlepsze projekty, przyznając nagrody i wyróżnienia (zobacz listę prac nagrodzonych w poprzednich latach). Fundatorem nagród głównych w Polskiej Edycji EUCYS jest od 5 lat Fundacja PZU.

4. Finały europejskie

 

Laureaci pierwszych nagród (zwykle polskie Jury przyznaje, podobnie jak w finałach europejskich, 3 pierwsze, 3 drugie i 3 trzecie nagrody) w polskiej edycji Konkursu reprezentują Polskę w europejskich finałach EUCYS odbywających się jesienią w jednym z miast europejskich. Najlepsi młodzi naukowcy z Polski mają szansę zaprezentowania swoich wyników w międzynarodowym gronie, poznać rówieśników o podobnych zainteresowaniach oraz wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, m.in. udział w uroczystości rozdania nagród Nobla, a także staże w najlepszych ośrodkach badawczych w Europie.

Zobacz film z finałów EUCYS 2014 Warsaw:

 

 

Odkryj kulisy europejskich finałów EUCYS:

 

Młodzi badacze z Polski co roku odnoszą w międzynarodowych finałach EUCYS znaczące sukcesy, co daje reprezentacji naszego kraju zaszczytną drugą pozycję w łącznym rankingu zdobytych nagród

 

 

 

 

Organizację EUCYS w Polsce wspiera

HUAWEI wspiera Polską Edycję EUCYS
Podziel się!