Czym jest Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców?

 

EUCYS logo - EU Contest for Young Scientists

Konkurs (ang. European Union Contest for Young Scientists, EUCYS) został powołany decyzją Komisji Europejskiej w 1989 roku Jest najbardziej prestiżowym konkursem uczniowskich prac badawczych w Europie. Biorą w nim udział młodzi adepci nauki i konstruktorzy z Unii Europejskiej oraz krajów afiliowanych.

EUCYS stwarza młodym ludziom, zainteresowanym nauką, niepowtarzalną szansę zaprezentowania wyników swoich badań na forum krajowym, a najlepszym z nich, także w finałach europejskich. Konkurs zachęca i inspiruje do pracy badawczej, daje możliwość skonsultowania wyników z wybitnymi specjalistami, ale przede wszystkim jest okazją do spotkania z pasjonatami nauki z wielu krajów Europy i świata. Uczestnicy finałów EUCYS to właśnie wskazują jako największą wartość Konkursu.

Dla wielu uczestników Konkurs staje się przepustką do kariery. Laureaci EUCYS to dziś często wyróżniający się studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, pomysłodawcy innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych lub kadra menadżerska międzynarodowych firm. To właśnie w czasie EUCYS po raz pierwszy prezentowali swoje prace m.in.:

 

Ponadto, laureaci EUCYS mają okazję zdobyć nagrody pieniężne i rzeczowe, a w finałach europejskich również zaproszenia na staże w prestiżowych ośrodkach badawczych w krajach wspólnoty.

 

Jak przebiega EUCYS?

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji krajowych odbywających się każdego roku wiosną oraz finałów europejskich organizowanych jesienią w jednym z miast europejskich.

Polskie eliminacje do EUCYS, organizowane od 1995 roku, koordynowane są przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

 

1. Rekrutacja

 

Na prace konkursowe czekamy co roku do 30 listopada.
Przyjmujemy samodzielne prace badawcze z nauk przyrodniczych, matematycznych, technicznych, ekonomicznych lub społecznych, przygotowane w pojedynkę lub w zespole do 3 osób. Praca może być wykonana w warunkach domowych, ale dopuszczalne są też projekty realizowane z pomocą profesjonalnego sprzętu w ośrodkach badawczych np. podczas staży.
Więcej informacji nt. zgłoszeń: fundusz.org/wez-udzial-w-eucys-2019
W konkursie mogą startować uczniowie szkół średnich oraz studenci I roku, pod warunkiem, że ich praca powstała jeszcze podczas nauki w szkole. Dokładny przedział wiekowy uczestników określa co roku regulamin

 

2. Kwalifikacja

 

Wszystkie aplikacje spełniające kryteria formalne są recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny. Następnie polskie Jury – w którego skład wchodzą znakomici badacze, profesorowie wyższych uczelni i instytutów badawczych PAN, a także popularyzatorzy nauki  – wyłania projekty do udziału w finałach polskiej edycji EUCYS.

Oprócz zawartości merytorycznej pracy przy ocenie brane są pod uwagę:

 

 

3. Prezentacja projektów i ogłoszenie laureatów polskiej edycji

 

Autorzy projektów zakwalifikowanych do finałów polskiej edycji EUCYS prezentują je publiczności i członkom Jury podczas dwudniowej sesji plakatowej w ramach Festiwalu Odkrycia odbywającego się wiosną każdego roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
Po rozmowach z każdym z finalistów Jury Polskiej Edycji EUCYS wyłania najlepsze projekty, przyznając nagrody i wyróżnienia (zobacz listę prac nagrodzonych w poprzednich latach). Fundatorem nagród głównych w Polskiej Edycji EUCYS jest od 5 lat Fundacja PZU.

4. Finały europejskie

 

Laureaci pierwszych nagród (zwykle polskie Jury przyznaje, podobnie jak w finałach europejskich, 3 pierwsze, 3 drugie i 3 trzecie nagrody) w polskiej edycji Konkursu reprezentują Polskę w europejskich finałach EUCYS odbywających się jesienią w jednym z miast europejskich. Najlepsi młodzi naukowcy z Polski mają szansę zaprezentowania swoich wyników w międzynarodowym gronie, poznać rówieśników o podobnych zainteresowaniach oraz wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, m.in. udział w uroczystości rozdania nagród Nobla, a także staże w najlepszych ośrodkach badawczych w Europie.

Zobacz film z finałów EUCYS 2014 Warsaw:

 

 

Odkryj kulisy europejskich finałów EUCYS:

 

Młodzi badacze z Polski co roku odnoszą w międzynarodowych finałach EUCYS znaczące sukcesy, co daje reprezentacji naszego kraju zaszczytną drugą pozycję w łącznym rankingu zdobytych nagród