...
 • PL   EN

Regulamin Polskiej Edycji EUCYS 2017

Regulamin Polskiej Edycji EUCYS 2017 2048 1024 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Warszawa, październik 2016 r.

Regulamin Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
w roku 2017

 

 1.  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ogłasza Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.
 2. Konkurs wyłania prace reprezentujące Polskę w Finałach Międzynarodowych XXVIII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej w 2017 r.
 3. Na Konkurs należy zgłaszać tylko oryginalne prace badawcze.
 4. Nie mogą uczestniczyć w Konkursie prace, w których były stosowane lub wykorzystywane inwazyjne eksperymenty na zwierzętach.
 5. Zgłaszana praca nie może mieć więcej niż 3 autorów. Wszyscy autorzy powinni być urodzeni pomiędzy 30 września 1996 r. i 1 września 2003 r. Żaden z autorów nie może we wrześniu 2017 r. mieć zaliczonego więcej niż pierwszego roku studiów. Praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię.
 6. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie:
  prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych – tylko w etapie najwyższym, lub
  prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
 7. Praca zgłoszona do Konkursu powinna mieć formę tekstu maszynowego o objętości do 20 stron formatu A4, napisanego w języku polskim lub angielskim.
 8. Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada 2016 r. Prace należy przesyłać pocztą do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa, lub w wersji elektronicznej – na adres e-mail:  konkurs@fundusz.org.
 9. Wyboru prac zakwalifikowanych do Finałów Polskiej Edycji Konkursu oraz laureatów nagród 1., 2. i 3. stopnia dokonuje Jury.
 10. Podstawą decyzji Jury są oceny poszczególnych członków, biorące pod uwagę wartość naukową zgłoszonego projektu, w tym:
  • inwencję i oryginalność w wyborze tematu pracy, kreatywność w identyfikacji i podejściu do problemu badawczego,
  • stopień samodzielności prowadzenia badań,
  • poprawność metodologiczną,
  • jasność i rzetelność przeprowadzonego dowodu oraz umiejętność analizy wyników,
  • jakość pisemnej wersji pracy ,
   a w stosunku do prac, zakwalifikowanych do Finałów Polskiej Edycji Konkursu także:
  • wiedzę i umiejętność prezentacji projektu wobec Jurorów.
 11. Jury może posiłkować się recenzjami prac, zamówionymi u pracowników naukowych przez biuro Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
 12. Finały Polskiej Edycji Konkursu, podczas których Jury dokona m.in. wyboru prac, które będą zgłoszone do Finałów Międzynarodowych Konkursu, zostaną przeprowadzone do 15 kwietnia 2017 r. Autorzy prac wybranych do reprezentowania Polski będą zobowiązani do przygotowania do 20 maja 2017 r. wersji pracy w języku angielskim w formie wymaganej przez Komisję Europejską.
 13. Decyzje Jury są ostateczne.