...
  • PL   EN

EUCYS – prestiżowy konkurs dla młodych badaczy

EUCYS – prestiżowy konkurs dla młodych badaczy 360 180 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

eucyslogo

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców – European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią programu ramowego Horyzont 2020 – największego w historii w Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych i innowacji. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki ekonomiczne, społeczne i humanistyczne. Ma on ułatwiać współpracę uczniów krajów Wspólnoty Europejskiej oraz państw akredytowanych przy Konkursie, w tym: Szwajcarii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chin, Izraela, Turcji, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań oraz rozpoczęcia kariery naukowej.

Od początku polskiego udziału w EUCYS, czyli od 1995 roku, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizatorem Polskiej Edycji Konkursu. Jury, w skład którego weszli profesorowie wyższych uczelni i instytutów badawczych PAN, przewodniczy obecnie dr Piotr Chrząstowski-Wachtel z Instytutu Informatyki UW (niegdyś członek międzynarodowego Jury EUCYS). Krajowym Organizatorem Konkursu jest prof.  Jan  Madey z Instytutu Informatyki UW, jednocześnie Przewodniczący Zarządu Funduszu. Towarzyszy on również każdego roku polskiej reprezentacji na finałach międzynarodowych EUCYS.

Finały EUCYS w Polsce odbywają się każdego roku wiosną, od 2012 roku w Centrum Nauki Kopernik. Prezentowanych jest na nich 20 najlepszych uczniowskich projektów badawczych (wszystkie zostały napisane przed rozpoczęciem studiów przez ich autorów). – Konkurs od lat przebiega w dość podobny sposób. Spośród kilkuset nadesłanych prac, po wstępnej selekcji, wysyła się do recenzji prawie setkę.

Jury złożone z bardzo wybitnych popularyzatorów nauki i ekspertów z różnych dziedzin przegląda zarówno prace, jak i recenzje i na ich podstawie wybiera dwudziestkę finalistów. W czasie finałów krajowych każdy juror rozmawia z wszystkimi finalistami osobno i po dyskusji ustalane są zwycięskie projekty – wyjaśnia dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, przewodniczący Jury Polskiej Edycji EUCYS.

Międzynarodowe Finały EUCYS odbywają się we wrześniu, każdego roku w innym kraju. W ostatnim czasie najlepsze uczniowskie projekty badawcze gościły w Lizbonie (2010), Helsinkach (2011), Bratysławie (2012), Pradze (2013), Warszawie (2014), Mediolanie (2015), Brukseli (2016) i Tallinnie (2017). W finałach biorą udział laureaci pierwszych nagród w konkursach krajowych.

Jubileuszowa 30. edycja EUCYS odbędzie się w Dublinie w dniach 14-19.09.2018.

W sumie każdego roku międzynarodowe Jury ocenia około 90-100 projektów, których autorami jest około 150 najzdolniejszych młodych naukowców z całego świata. Badania mogą być prowadzone indywidualnie lub w zespołach, maksymalnie 3-osobowych.

 

Termin zgłaszania uczniowskich prac badawczych i technicznych do Polskiej Edycji EUCYS mija 30 listopada każdego roku.

Podstawą decyzji Jury są oceny poszczególnych członków, biorące pod uwagę wartość naukową zgłoszonego projektu, w tym:

  • inwencję i oryginalność w wyborze tematu pracy, kreatywność w identyfikacji i podejściu do problemu badawczego,
  • stopień samodzielności prowadzenia badań,
  • poprawność metodologiczną,
  • jasność i rzetelność przeprowadzonego dowodu oraz umiejętność analizy wyników,
  • jakość pisemnej wersji pracy.

 

Masz projekt naukowy napisany np. na olimpiadę przedmiotową?

 

Robisz samodzielne badania z nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, technicznych, albo ścisłych?

Masz z kolegami projekt naukowy z językoznawstwa, socjologii, geografii, biologii, chemii, medycyny, informatyki, fizyki, matematyki?

 

Wystartuj w kolejnej edycji EUCYS – zgłoś się przez internet!

 

Zobacz regulamin konkursu

 

Polakom idzie znakomicie

 

Mimo silnej konkurencji, wysyłanym na finały Polkom i Polakom idzie znakomicie. Od lat jesteśmy w czołówce, a więcej nagród zdobywają tylko młodzi Niemcy. Od kiedy Polska po raz pierwszy wzięła udział w Konkursie, międzynarodowe Jury nagrodziło 39 projektów z naszego kraju (łącznie 48 autorów). Polacy zdobyli aż 25 nagród głównych i 27 dodatkowych.

W EUCYS 2017 w stolicy Estonii 18-letni Kamil Humański ze Szczecina za projekt pt. „Różnorodność szkarłupni środkowego ordowiku – młodszego syluru Siljansringen (Szwecja)” otrzymał jedną z trzech równorzędnych drugich nagród wartości 5.000 euro oraz nagrodę specjalną – udział w Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS). 

20-letni Aleksander Kostrzewa z Warszawy został uhonorowany nagrodą specjalną – Joint Research Centre (JRC – Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej) za projekt pt. „Porównywanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania wśród naczelnych z użyciem platform interaktywnych”. Nagrodą zdobytą w Tallinnie jest wizyta w IES – Instytucie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Ispra we Włoszech, jednym z siedmiu instytutów naukowych, wchodzących w skład JRC.

Trzeci z reprezentantów Polski podczas EUCYS 2017 w Tallinnie – 20-letni matematyk z Piaseczna Adam Klukowski – otrzymał nagrodę Wolfram Research, w postaci rocznej licencji oprogramowania Mathematica and WolframAlphaPro.

 

Wstęp do kariery naukowej

 

Niegdysiejsi Polscy laureaci EUCYS to dziś wyróżniający się studenci, doktoranci i zdolni pracownicy naukowi, pomysłodawcy innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych lub kadra menadżerska międzynarodowych firm. To właśnie w czasie EUCYS po raz pierwszy prezentowali swoje prace: znakomity paleontolog Grzegorz Niedźwiedzki (odkrywca najstarszych kręgowców lądowych, współautor artykułu z okładki Nature w styczniu 2010 roku, ogłaszającego odkrycie przewracające całą dotychczasową wiedzę paleontologiczną na temat momentu wyjścia czworonogów na ląd i przesuwające tę granicę o ok. 30 mln lat wstecz). Należy do nich również astrofizyk Agata Karska (laureatka m.in. nagrody L’Oréal-UNESCO For Women in Science w 2012 roku oraz Nagrody Naukowej Polityki w 2015 roku; głównym nurtem jej badań są obserwacje fizyko-chemiczne gazu w obszarach formowania młodych gwiazd).

Za sukcesami finalistów EUCYS stoi szerokie grono pracowników akademickich, popularyzatorów nauki oraz nauczycieli. Każdego roku angażują się oni w pisanie recenzji zgłoszonych prac, ocenę dokonań młodych badaczy i pomoc w przygotowaniu do zmagań na szczeblu międzynarodowym. Wszyscy oni podzielają ogromną pasję do nauki i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Traktują spotkania z uczniami jako cenną inspirację do własnej pracy. Zarówno Jurorzy, jak i recenzenci prac w Polskiej Edycji EUCYS są wolontariuszami.

 

Finał Polskiej Edycji wiosną – warto wziąć udział!

 

Polska Edycja EUCYS zakończy się w trakcie Festiwalu ODKRYCIA w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczestniczki i uczestnicy konkursu będą mieli okazję wziąć udział w bardzo profesjonalnej sesji plakatowej i wielogodzinnych rozmów z jurorami i gośćmi CNK. Polska Edycja EUCYS jest zorganizowana podobnie do unijnych finałów międzynarodowych, a jej dodatkowych walorów dostarcza wyjątkowa atmosfera CNK i organizator, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, który zdolnymi uczniami opiekuje się znacznie dłużej niż samym konkursem. 

EUCYS jest więc dla młodych badaczy przede wszystkim szansą na spotkanie z rówieśnikami i wybitnymi popularyzatorami nauki.

…ale są też nagrody. Laureacji Polskiej Edycji EUCYS otrzymują nagrody pieniężne i indeksy na najlepsze uczelnie w kraju. 

We wrześniu – na finałach międzynarodowych – na zwycięzców Polskiej Edycji czeka dosłownie deszcz nagród – głównie w postaci staży badawczych i wartościowych naukowych wyjazdów.