Jury Polskiej Edycji EUCYS

 1. prof. Ewa BARTNIK
  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Genetyki i Biotechnologii
 2. dr hab. Piotr BĘBAS
  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Zoologii
 3. prof. Grzegorz CHAŁASIŃSKI
  Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 4. dr Piotr CHRZĄSTOWSKI-WACHTEL – przewodniczący Jury
  Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
 5. prof. Bronisław CYMBOROWSKI
  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Zoologii
 6. prof. Magdalena FIKUS
  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  Członek Radu Upowszechniania Nauki PAN
 7. prof. Wojciech GROCHALA
  Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych
 8. prof. Stanisław JANECZKO
  Instytut Matematyczny PAN
  Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
 9. prof. Jan MADEY – Krajowy Organizator EUCYS
  Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Przewodniczący Zarządu KFnrD
 10. prof. Zbigniew MARCINIAK
  Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 11. prof. Krzysztof MEISSNER
  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego , Instytut Fizyki Teoretycznej
 12. prof. Jan MOSTOWSKI
  Instytut Fizyki PAN
 13. dr hab. Piotr NOWAK, prof. nadzw.
  Instytut Matematyczny PAN
 14. prof. Jan OGRODZKI
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 15. prof. Lucjan PIELA
  Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 16. dr Hanna WERBLAN-JAKUBIEC
  Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
 17. prof. Daniel WÓJCIK
  Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Organizację EUCYS w Polsce wspiera

HUAWEI wspiera Polską Edycję EUCYS