Jury Polskiej Edycji EUCYS

 1. prof. Ewa Bartnik
  Wydział Biologii UW, Instytut Genetyki i Biotechnologii
 2. prof. Grzegorz Chałasiński
  Wydział Chemii UW
 3. dr Piotr Chrząstowski-Wachtel -Przewodniczący Jury
  Instytut Informatyki UW
 4. prof. Magdalena Fikus
  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 5. prof. Wojciech Grochala
  CeNT UW, Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych
 6. prof. Stanisław Janeczko
  Centrum Studiów Zaawansowanych PW
 7. prof. Jan Madey -Krajowy Organizator Konkursu EUCYS
  Instytut Informatyki UW
 8. prof. Krzysztof Meissner
  Wydział Fizyki UW , Instytut Fizyki Teoretycznej
 9. dr hab. Piotr Nowak, prof. nadzw.
  Instytut Matematyczny PAN
 10. prof. Jan Ogrodzki
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 11. prof. Lucjan Piela
  Wydział Chemii UW
 12. prof. Janusz Siedlecki
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
  Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (dawniej: Centrum Onkologii – Instytut)
 13. dr hab. Inż. Tomasz Starecki, prof. PW
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 14. dr Hanna Werblan-Jakubiec
  Ogród Botaniczny UW
 15. prof. Daniel Wójcik
  Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Organizację EUCYS w Polsce wspiera

HUAWEI wspiera Polską Edycję EUCYS
Podziel się!