...
  • PL   EN

Logo: Odkrycia - Polska Edycja EUCYS

Młodzi naukowcy nie dają się pandemii!

Młodzi naukowcy nie dają się pandemii! 915 620 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Pandemia nie tylko przeniosła zajęcia ze szkół do domów, a system edukacji ograniczyła do zajęć wirtualnych, ale także zamknęła przed uczniami możliwość realizacji swoich projektów w laboratoriach badawczych. Dla wielu młodych naukowców to ograniczenie znacznie bardziej dotkliwe niż brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Autorzy prac zgłoszonych do tegorocznych konkursu Odkrycia– Polska Edycja EUCYS udowadniają jednak, że dzięki pomysłowości i determinacji można realizować pasje naukowe nawet w tak mało sprzyjających warunkach.

Czekające na ocenę jury projekty zostały przygotowane przez autorów lub zespoły badawcze (maksymalnie trzyosobowe) w czasie nauki w szkole. Takie jest kryterium konkursowe – młody naukowiec to uczeń szkoły co najwyżej średniej. Zgłoszone do Odkryć prace reprezentują różne dziedziny – od obserwacji biologicznych, badań procesów chemicznych i biochemicznych, przez obserwacje astronomiczne i równania matematyczne, aż po projekty z zakresu nauk społecznych. 

W tej chwili prace przekazywane są do recenzji specjalistycznych. Wsparcie werdyktu jurorskiego oceną specjalistów to stała praktyka weryfikacji merytorycznej projektów zgłoszonych do konkursu organizowanego w Polsce od ponad 25 lat. Daje członkom jury porównanie przedstawionych przez uczniów wyników z aktualnym stanem wiedzy w niejednokrotnie bardzo wąskich specjalizacjach. Dzięki recenzjom autorzy mają także szansę na bardzo wnikliwą informację zwrotną. Wielostopniowy i uważny proces oceny zdaje się być również jednym z sekretów późniejszych sukcesów laureatów konkursu na arenie międzynarodowej. Nic dziwnego, że EUCYS uznawany jest za jeden z trudniejszych, ale też najbardziej prestiżowych konkursów uczniowskich projektów badawczych w Europie.

Finalistów Odkryć – Polskiej Edycja EUCYS poznamy na początku marca. Finały odbędą się prawdopodobnie w trybie zdalnym w kwietniu.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje Polską Edycję EUCYS od 1995 roku. Młodym Polakom na finałach międzynarodowych idzie bardzo dobrze – nasz kraj wspiął się na podium rankingu zdobywców nagród i ustępuje w nim tylko Niemcom.

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców organizowany jest od 1989 roku przez Komisję Europejską, jako kontynuacja konkursu Philipsa, którego historia sięgała 1968 roku.

Dziś jest to bardzo prestiżowy konkurs dla zainteresowanej nauką młodzieży z kilkudziesięciu krajów z całego świata. W finałach międzynarodowych spotyka się ponad setka młodych badaczy.

Huawei

Organizację EUCYS w Polsce wspiera Huawei, będąc jednocześnie fundatorem nagród finansowych.

Patronatu honorowego Polskiej Edycji Konkursu UE dla Młodych Naukowców udzieliła Polska Akademia Nauk.

Wsparcie prawno-patentowe: kancelaria AOMB Polska.

Patroni medialni: Radio Kampus, miesięczniki: Delta, Świat Nauki, Wiedza i Życie oraz dwumiesięcznik: Urania. Postępy Astronomii.

Kontakt dla mediów TUTAJ.

Więcej informacji prasowych TUTAJ.