...
  • PL   EN

Formularz zgłoszeniowy do Polskiej Edycji EUCYS

32. KONKURS UNII EUROPEJSKIEJ DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

32nd European Union Contest for Young Scientists – EUCYS

Polska Edycja 2020

 

Termin zgłaszania prac do Konkursu mija 15 grudnia 2019 r.

 

W przypadku dwojga (lub trojga) autorów, formularz należy wypełnić dla każdego z osobna (z tym samym tytułem projektu). 

 

[caldera_form id=”CF5b571dbb63b60″]

 

 

UWAGA: Prosimy o przesłanie elektronicznej wersji projektu konkursowego na adres:  konkurs@fundusz.org.  

REKOMENDACJA DO KONKURSU 

Zgodnie z Regulaminem do Konkursu można zgłaszać wyłącznie:
1. prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych – tylko w etapie najwyższym, lub
2. prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

Do tekstu pracy należy dołączyć potwierdzenie wyróżnienia w konkursie naukowym lub pisemną rekomendację, ze wskazaniem stopnia naukowego i afiliacji Rekomendującego.

 

Dowiedz się więcej o EUCYS


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.