...
  • PL   EN

Dla nastolatków

Trwa rekrutacja zdolnych nastolatków z liceum, gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla uczniów zainteresowanych nauką powinny wpłynąć do Biura Funduszu do 10 lipca.

Szukamy nastolatków-naukowców! Zgłoś się!

 
Fundusz zapewnia nastoletnim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Dla uczniów organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego. Nie przyznajemy stypendiów pieniężnych o charakterze socjalnym.

Rekrutacja odbywa się przez internet.

  
Każdego roku w maju i czerwcu czekamy na nowe zgłoszenia do naszego programu.

Formularz rejestracyjny:
baza.fundusz.org/rejestracja

 

 

Co trzeba zrobić?

W przypadku zainteresowań naukowych i literackich najważniejsze jest napisanie szczegółowej wypowiedzi (listu) na temat Twoich zainteresowań i sposobów, w jakie je rozwijasz. W napisaniu listu pomogą Ci pytania zamieszczone na naszej stronie. Dołącz ją w formacie PDF do swojego profilu w naszej bazie. Jeśli masz jakieś własne prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie), dołącz je jako załączniki do zgłoszenia. Możesz również dodać skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Na kompletne zgłoszenie czekamy do końca lipca.

Muzyków i plastyków prosimy o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.

 

Ponadto, jeśli jesteś muzykiem, niezbędne jest przedstawienie opinii Twojego nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników Twojego udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Skan takiej opinii prześlij do naszej bazy (jako załącznik do Twojej wypowiedzi).

 

Jeśli jesteś plastykiem, do 31 lipca prześlij do naszego biura około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę lub opiekuna samodzielności ich wykonania – na odwrocie każdej pracy lub osobnej kartce). Nie oceniamy prac zapakowanych w tuby i zrolowanych. Prosimy o podpisanie każdej pracy na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Prace wykonane węglem/pastelami zabezpiecz np. fiksatywą. 

Adres naszego biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Zwrot prac plastycznych:
Informujemy, że od października prace będzie można odebrać z biura Funduszu, po wcześniejszym umówieniu terminu (mailowo lub telefonicznie). Możemy je również odesłać na Twój koszt.

 

Co dalej?

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia nastolatka do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji poinformujemy w październiku.

Wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.

 

dla nastolatkówdla nastolatkówdla nastolatkówdla nastolatków

Dowiedz się więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym