...
  • PL   EN

Znamy już wyniki rekrutacji

Znamy już wyniki rekrutacji 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Od 3 października wysyłamy tradycyjną pocztą informacje do osób zakwalifikowanych w tym roku szkolnym do programu. W drugiej kolejności powiadomienia do osób niezakwalifikowanych roześlemy pocztą elektroniczną.

W ostatnich dniach września zakończyła się wielotygodniowa ocena tegorocznych wniosków o przyjęcie do Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym.

W tym roku po raz pierwszy od wielu lat wszyscy uczniowie zakwalifikowani do programu otrzymali status Stypendystów KFnrD. Tym samym mamy aż 550 tegorocznych stypendystów!

Wśród nich jest 367 młodych naukowców, 143 utalentowanych muzyków, 32 znakomitych plastyków i 8 najlepszych w Polsce młodych tancerzy baletowych.

Inaugurację roku szkolnego planujemy w Zamku Królewskim w Warszawie. Spotkanie, podczas którego zaprezentujemy najciekawsze osiągnięcia uczestników Programu, odbędzie się w sobotę 29 października. Po prezentacji połączonej z koncertem, planujemy też wykłady z różnych dziecin wiedzy.

Na spotkanie, które ma Was zapoznać z Programem, zapraszamy tylko osoby, które zostały przyjęte do Programu po raz pierwszy i ukończyły 16 rok życia.
Imienne zaproszenia wylaliśmy razem z informacją o wynikach kwalifikacji.

Jeśli do 15 października nie dotrze od nas żadna wiadomość w sprawie wyników kwalifikacji, prosimy kandydatów o kontakt mailowy z naszym biurem pod adresem rekrutacja@fundusz.org.

Wniosków do rozpatrzenia mieliśmy w tym roku nieco więcej niż zwykle, ale – co odnotowaliśmy z dużym zadowoleniem – nie oznaczało to spadku ich jakości.

W efekcie z wielkim trudem dokonaliśmy wyboru tych najlepszych. Osób zakwalifikowanych do programu jest więcej, niż w roku ubiegłym, ale jest to też liczba na granicy naszych możliwości. 550 stypendystów, którzy – mamy nadzieję – skorzystają możliwie jak najlepiej z naszej oferty.

Przez cały rok – aż do września 2017 – będziemy dla nich organizować obozy naukowe, warsztaty badawcze, spotkania, staże indywidualne, koncerty, wystawy i wiele innych działań służących rozwojowi uzdolnień i poszerzaniu zainteresowań.