...
  • PL   EN

Wystawa prac plastycznych uczestników Spotkań Wakacyjnych w Iwoniczu-Zdroju

Wystawa prac plastycznych uczestników Spotkań Wakacyjnych w Iwoniczu-Zdroju 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Serdecznie zapraszamy na otwarcie naszej wystawy w Iwoniczu-Zdroju w środę 10 sierpnia o godz. 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej (budynek „Krakowiaka” Pl. Karola i Józefa 1).

WYSTAWA PRAC

MŁODYCH PLASTYKÓW

UCZESTNIKÓW PROGRAMU POMOCY

WYBITNIE ZDOLNYM Z CAŁEJ POLSKI

biorących udział w plenerze

IWONICZ-ZDRÓJ 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwoniczu Zdroju

 

Biblioteka czynna w godz. 10.00 – 17.00

Wystawa czynna będzie do piątku 12 sierpnia do godz. 15.00

 

VII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana odbywają się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 30 lipca – 13 sierpnia. W ramach tego wakacyjnego cyklu odwiedzamy miejsca ciekawe i ważne dla zrozumienia naszej narodowej tożsamości, a trochę zapomniane.

W Spotkaniach uczestniczą stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, chemicy, humaniści, biolodzy, fizycy i matematycy.

W programie dnia obok zajęć warsztatowych mamy także zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty teatralne (w tym roku praca nad Dożywociem Aleksandra Fredry) i wieczorne rozmowy z cyklu „Rozmawiamy serio”, a także obserwacje astronomiczne, wycieczki historyczne i przyrodnicze czy odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań. Planujemy też wystawę prezentującą prace powstałe na plenerze (i drugą – w październiku – w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim).

Cały cykl zajęć ogólnorozwojowych jest ściśle związany z miejscem, w którym będziemy przebywać. Zaplanowaliśmy rozmaite zajęcia terenowe, warsztaty i grupy badawcze, które będą pracować nad takimi problemami jak: sytuacja społeczno- gospodarcza tych ziem, przemysł oparty o wydobycie ropy, idea uzdrowiska dawniej i dziś, cmentarz jako źródło historyczne, reformacja (ze szczególnym uwzględnieniem arianizmu), zagadnienia idiolektów i gwary, drewniana architektura sakralna i wiele innych. Od każdego uczestnika Spotkań oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami. Plastykom zapewniamy podstawowe materiały do pracy, m. in.: bristol, farby tempery, pastele olejne, węgiel i deski. Pozostałych prosimy o wygłoszenie odczytu lub np. zorganizowanie zajęć terenowych (wycieczka botaniczna lub zoologiczna), które mogą zainteresować pozostałych uczestników.

{gallery}-2016/iwonicz{/gallery}

Dowiedz się więcej na temat tegorocznych Spotkań