...
  • PL   EN

Wyniki kwalifikacji na Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne

Wyniki kwalifikacji na Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Są już w bazie wyniki rekrutacji na Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne.

Spotkania połączone z plenerem malarskim w każdym roku odbywają się w innym miejscu – w ostatnich latach były to: Kruszwica (2012), Brodnica (2013), Złoty Potok (2014), Milicz (2015) i Iwonicz-Zdrój (2016). W 2017 r. po raz pierwszy zaplanowano plener miejski – w Zabrzu. W tym roku spotykamy się w Piątku.

Spotkania przeznaczone są przede wszystkim dla uczestników Programu o uzdolnieniach plastycznych, towarzyszy im jednak grupa przyrodników, humanistów i muzyków. 

W programie oprócz plastycznych zajęć warsztatowych – w tym dotyczących litografii i projektowania graficznego oraz animacji komputerowej lub kaligrafii – znajdują się również specjalistyczne warsztaty matematyczne, historyczne, literaturoznawcze oraz zajęcia ogólnorozwojowe: warsztaty fotograficzne, filmowe, filozoficzne i teatralne. Program uzupełniają wycieczki historyczno-krajoznawcze, a uczestnicy Spotkań o uzdolnieniach muzycznych występują na publicznych koncertach.

Podsumowaniem pleneru jest wystawa malarstwa i rysunku, która jest prezentowana w pierwszej kolejności na miejscu (najczęściej w lokalnym ośrodku kultury, bibliotece lub galerii). Plon artystyczny pleneru jest prezentowany ponownie na jesiennej wystawie w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.